Skip to main content

24. VERS

ТЕКСТ 24

Szöveg

Текст

sañjaya uvāca
evam ukto hṛṣīkeśo
guḍākeśena bhārata
senayor ubhayor madhye
sthāpayitvā rathottamam
саджайа увча
эвам укто хшӣкео
гукеена бхрата
сенайор убхайор мадхйе
стхпайитв ратхоттамам

Szó szerinti jelentés

Пословный перевод

sañjayaḥ uvāca – Sañjaya mondta; evam – így; uktaḥ – szólítva; hṛṣīkeśaḥ – az Úr Kṛṣṇa; guḍākeśena – Arjuna által; bhārata – ó, Bharata leszármazottja; senayoḥ – a seregek; ubhayoḥ – mindkettő; madhye – közé; sthāpayitvā – helyezve; ratha-uttamam – a legjobb harci szekeret.

саджайа увча — Санджая сказал; эвам — таким образом; укта — тот, к которому была обращена просьба; хшӣкеа — Господь Кришна; гукеена — Арджуны; бхрата — о потомок Бхараты; сенайо — армий; убхайо — двух; мадхйе — между; стхпайитв — поставив; ратха-уттамам — чудесную колесницу.

Fordítás

Перевод

Sañjaya így szólt: Ó, Bharata sarja! Arjuna kérésére az Úr Kṛṣṇa a két sereg közé hajtotta a pompás harci szekeret.

Санджая сказал: О потомок Бхараты, в ответ на просьбу Арджуны Господь Кришна вывел вперед его чудесную колесницу и поставил ее между двумя армиями.

Magyarázat

Комментарий

Ebben a versben Arjunát Guḍākeśának nevezik. A guḍākā alvást, álmot jelent, az álom legyőzőjét pedig guḍākeśának hívják. Az alvás egyben tudatlanság is. Arjuna az álmot és a tudatlanságot egyaránt legyőzte, mert Kṛṣṇa barátja volt. Kṛṣṇa hűséges bhaktájaként egyetlen pillanatra sem tudta elfelejteni Őt – ilyen a bhakták természete. Egy bhakta akár ébren van, akár alszik, örökké az Úr nevére, alakjára, tulajdonságaira és kedvteléseire gondol. Így győzi le az álmot és a tudatlanságot is, pusztán azzal, hogy szünet nélkül Kṛṣṇa jár a fejében. Ezt nevezik Kṛṣṇa-tudatnak, samādhinak. Kṛṣṇa Hṛṣīkeśa, vagyis minden élőlény érzékeinek és elméjének irányítója, ezért megértette Arjuna szándékát, amikor Arjuna a seregek közé kívánta hajtani szekerét. Teljesítette hát kérését, s így szólt:

В этом стихе Арджуна назван Гудакешей. Гук значит «сон», а гукеа — «тот, кто победил сон». Под сном иногда подразумевается невежество. Иначе говоря, благодаря своей дружбе с Кришной Арджуна сумел одолеть и сон, и невежество. Будучи великим преданным Кришны, он ни на мгновение не забывал Его, ибо преданные не могут иначе. Наяву или во сне, преданные беспрестанно думают об имени Кришны, Его образе, Его качествах и божественных играх. И благодаря тому, что преданный постоянно думает о Кришне, ему удается победить сон и невежество. Такое состояние называют сознанием Кришны или самадхи. Будучи Хришикешей, повелителем чувств и ума всех живых существ, Кришна знал, почему Арджуна попросил Его поставить колесницу между двумя армиями. Исполнив его просьбу, Господь сказал следующее.