Skip to main content

TEXT 50

제50절

Tekst

원문

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
싣딤 쁘랍또 야타 브라흐마 siddhiṁ prāpto yathā brahma
따탑노띠 니보다 메 tathāpnoti nibodha me
사마세나이바 까운떼야 samāsenaiva kaunteya
니쉬타 갸나샤 야 빠라 niṣṭhā jñānasya yā parā

Synonyms

동의어

siddhim — täiuslikkuse; prāptaḥ — saavutades; yathā — nagu; brahma — Kõigekõrgem; tathā — nii; āpnoti — inimene saavutab; nibodha — püüa mõista; me — Minult; samāsena — ülevaatlikult; eva — kindlasti; kaunteya — oo, Kuntī poeg; niṣṭhā — tasand; jñānasya — teadmiste; — milline; parā — transtsendentaalne.

싣딤: 완성, 쁘랍따하: 달성하는, 야타: 마치, 브라흐마: 절대자, 따타: 그렇게, 압노띠: 달성하다, 니보다: 이해하려고 노력하다, 메: 나로부터, 사마세나: 요약해서, 에바: 분명히, 까운떼야: 오 꾼띠의 아들이여, 니쉬타: 단계, 갸나샤: 지식의, 야: 그것, 빠라: 초월적인.

Translation

번역

Oo, Kuntī poeg, Ma räägin sulle nüüd, kuidas sellise täiuslikkuseni jõudnud inimene võib tõusta kõrgeimate teadmiste tasandile ehk jõuda Brahmanini, tegutsedes viisil, mida Ma nüüd sulle lühidalt selgitan.

오 꾼띠의 아들이여, 이 완성의 경지에 이른 자가 어떻게 가장 높은 완성의 경지, 브라흐만, 즉 가장 높은 지식의 단계에 이를 수 있는지 나에게서 들어라. 내가 이제 그것을 요약할 것이다.

Purport

주석

Jumal kirjeldab Arjunale, kuidas saavutada kõrgeima täiuslikkuse tasand, täites lihtsalt oma ettekirjutatud kohustusi Jumala Kõrgeima Isiksuse heaks. Inimene jõuab kõrgeimale Brahmani tasandile, kui ta lihtsalt loobub oma töö viljadest Kõigekõrgema Jumala rahuldamise nimel. Selles seisnebki eneseteadvustamise protsess. Teadmiste tõeline täiuslikkus seisneb puhta Kṛṣṇa teadvuse saavutamises, nagu järgmistes värssides ka kirjeldatakse.

주께서 아르주나를 위해  그저 직업적 의무에만 종사함으로써, 그 의무를 최고인격신을 위해 수행함으로써 어떻게 가장 높은 완성의 경지에 이를 수 있는지 설명하고 계신다. 지고한 주의 만족을 위해 그저 자기 일의 결과를 버림으로써 우리는 최상의 브라흐만 경지에 이를 수 있다. 이것이 자아 인식의 과정이다. 지식의 진정한 완성은 순수한 끄리쉬나 의식을 달성하는 데 있다. 이것이 다음 절에서 설명된다.