Skip to main content

TEXT 50

TEXT 50

Tekst

Текст

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
сіддгім̇ пра̄пто йатга̄ брахма
татга̄пноті нібодга ме
сама̄сенаіва каунтейа
нішт̣га̄ джн̃а̄насйа йа̄ пара̄

Synonyms

Послівний переклад

siddhim — täiuslikkuse; prāptaḥ — saavutades; yathā — nagu; brahma — Kõigekõrgem; tathā — nii; āpnoti — inimene saavutab; nibodha — püüa mõista; me — Minult; samāsena — ülevaatlikult; eva — kindlasti; kaunteya — oo, Kuntī poeg; niṣṭhā — tasand; jñānasya — teadmiste; — milline; parā — transtsendentaalne.

сіддгім—досконалість; пра̄птах̣—той, хто; йатга̄—як; брахма— Всевишній; татга̄—так; а̄пноті—досягає; нібодга—спробуй зрозуміти; ме—від Мене; сама̄сена—сумарно; ева—неодмінно; каунтейа—син Кунтı̄; нішт̣га̄—стадія; джн̃а̄насйа—знання; йа̄—котра; пара̄—трансцендентна.

Translation

Переклад

Oo, Kuntī poeg, Ma räägin sulle nüüd, kuidas sellise täiuslikkuseni jõudnud inimene võib tõusta kõrgeimate teadmiste tasandile ehk jõuda Brahmanini, tegutsedes viisil, mida Ma nüüd sulle lühidalt selgitan.

Тепер же, сину Кунтı̄, Я розкажу тобі, як, досягши такої досконалості, людина зможе піднятись до вищого ступеня, Брахмана, ступеня довершеного знання.

Purport

Коментар

Jumal kirjeldab Arjunale, kuidas saavutada kõrgeima täiuslikkuse tasand, täites lihtsalt oma ettekirjutatud kohustusi Jumala Kõrgeima Isiksuse heaks. Inimene jõuab kõrgeimale Brahmani tasandile, kui ta lihtsalt loobub oma töö viljadest Kõigekõrgema Jumala rahuldamise nimel. Selles seisnebki eneseteadvustamise protsess. Teadmiste tõeline täiuslikkus seisneb puhta Kṛṣṇa teadvuse saavutamises, nagu järgmistes värssides ka kirjeldatakse.

Господь розповідає Арджуні, яким чином можна досягти вищого ступеня досконалості, просто виконуючи свої визначені обов’язки во ім’я Верховного Бога-Особи. Вищого духовного стану, або Брахмана, можна досягти, просто відмовившись од плодів своєї праці заради вдоволення Верховного Господа. Це і є шлях самоусвідомлення. Істинна досконалість знання полягає в досягненні чистої свідомості Кр̣шн̣и. Про це йтиме мова в дальших віршах.