Skip to main content

KAHEKSATEISTKÜMNES PEATÜKK

Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Tekst

arjuna uvāca
sannyāsasya mahā-bāho
tattvam icchāmi veditum
tyāgasya ca hṛṣīkeśa
pṛthak keśi-niṣūdana

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna ütles; sannyāsasya — loobumuse; mahā-bāho — oo, tugevakäeline; tattvam — tõde; icchāmi — ma soovin; veditum — mõista; tyāgasya — loobumuse; ca — samuti; hṛṣīkeśa — oo, meelte valitseja; pṛthak — erinevalt; keśi-niṣūdana — oo, deemon Keśī tapja.

Translation

Arjuna ütles: Oo, tugevakäeline deemon Keśī tapja, oo, meelte valitseja, ma soovin mõista loobumuse [tyāga] ja loobumusliku elukorralduse [sannyāsa] eesmärki.

Purport

Tegelikult lõpeb „Bhagavad-gītā" seitsmeteistkümnenda peatükiga. Käesolev, kaheksateistkümnes peatükk on vaid kokkuvõttev lisa eespool arutatud teemadele. Igas „Bhagavad-gītā" peatükis rõhutab Jumal Kṛṣṇa, et elu lõplik eesmärk on Jumala Kõrgeima Isiksuse pühendunud teenimine. Kaheksateistkümnendas peatükis kirjeldatakse sedasama lühidalt kui kõige salajasemat teadmiste teed. Esimeses kuues peatükis rõhutati pühendunud teenimist: yoginām api sarveṣām... „Kõikidest joogidest ja transtsendentalistidest on kõrgeim see, kes mõtleb alati Minust eneses." Järgnenud kuues peatükis arutleti puhta pühendunud teenimise, selle olemuse ja tegevuste üle. Viimases kuues peatükis räägitakse teadmistest, loobumusest, materiaalsetest ja transtsendentaalsetest tegevustest ning pühendunud teenimisest. Järeldusena on öeldud, et kõik tegevused tuleks siduda Kõigekõrgema Jumalaga, kes on esindatud sõnades oṁ tat sat, mis viitavad Kõrgeimale Isikule Viṣṇule. „Bhagavad-gītā" kolmandas osas on selgelt öeldud, et elu lõplikuks eesmärgiks on pühendunud teenimine ja ei midagi muud. Seda kinnitavad nii minevikus elanud ācāryad kui ka „Brahma- sūtra" ehk „Vedānta-sūtra". Mõningad impersonalistid peavad ennast „Vedānta-sūtra" ainuõigeteks selgitajateks, kuid tegelikult on „Vedānta- sūtra" mõeldud pühendunud teenimise mõistmiseks, sest Jumal Ise on „Vedānta-sūtra" kokkupanijaks ja tundjaks. Seda kirjeldatakse viieteistkümnendas peatükis. Iga pühakirja ja iga „Veda" eesmärgiks on õpetada inimestele Jumala pühendunud teenimist – nii öeldakse „Bhagavad-gītās".

Nii nagu teises peatükis anti ülevaade kõikidest „Bhagavad-gītā" teemadest, on käesolev, kaheksateistkümnes peatükk kokkuvõte kõikidest „Bhagavad-gītās" antud juhendustest. Siin öeldakse, et elu eesmärk on jõuda loobumuste läbi transtsendentaalsele tasandile, kõrgemale kõikidest materiaalse looduse guṇadest. Arjuna tahab, et Kṛṣṇa selgitaks talle kahte „Bhagavad-gītās" käsitletud teemat: loobumust (tyāga) ja loobumuslikku elukorraldust (sannyāsa). Seetõttu küsib ta nende kahe sõna tähendust.

Tähelepanuväärsed on käesolevas värsis ka kasutatud nimed, millega Arjuna Kṛṣṇa poole pöördub: Hṛṣīkeśa ja Keśi-niṣūdana. Hṛṣīkeśa on Kṛṣṇa, kõikide meelte valitseja, kes võib alati aidata meil saavutada mõistuses selgust. Arjuna palub Kṛṣṇal kõik arutatu kokku võtta nii, et ta võiks saavutada meelerahu. Tal on ikkagi veel mõningad kahtlused, ent kahtlusi võrreldakse deemonitega. Seepärast nimetab Arjuna Kṛṣṇat Keśi- niṣūdanaks. Keśi oli üks hirmuäratavamaid deemoneid, kelle Jumal tappis, ning nüüd palub Arjuna, et Kṛṣṇa tapaks tema kahtluste deemoni.

Tekst

śrī-bhagavān uvāca
kāmyānāṁ karmaṇāṁ nyāsaṁ
sannyāsaṁ kavayo viduḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
prāhus tyāgaṁ vicakṣaṇāḥ

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Jumala Kõrgeim Isiksus ütles; kāmyānām — ihaga; karmaṇām — tegevuste; nyāsam — loobumust; sannyāsam — loobumuslikku elukorraldust; kavayaḥ — õpetatud; viduḥ — teavad; sarva — kõikide; karma — tegevuste; phala — tulemuste; tyāgam — loobumust; prāhuḥ — nimetavad; tyāgam — loobumust; vicakṣaṇāḥ — kogenenud.

Translation

Jumala Kõrgeim Isiksus vastas: Suured õpetatud isiksused nimetavad loobumuslikuks elukorralduseks [sannyāsaks] loobumist tegevustest, mis lähtuvad materiaalsetest ihadest. Ning kõikide tegevuste tulemustest loobumist nimetavad targad loobumuseks [tyāgaks].

Purport

„Bhagavad-gītās" soovitatakse loobuda tulemuste nimel sooritatavatest tegevustest. Seevastu vaimsete teadmiste teel edasiviivatest tegevustest loobuda ei tule. Seda selgitatakse järgmistes värssides. Vedakirjanduses kirjeldatakse mitmeid teatud eesmärgi saavutamiseks mõeldud ohverdusi. Eksisteerivad kindlad ohverdused, mida tuleb sooritada näiteks hea poja saamiseks või kõrgematele planeetidele tõusmiseks, kuid materiaalsete soovide rahuldamisele suunatud ohverdustest tuleb loobuda. Neist ohverdustest aga, mis puhastavad südant või aitavad kaasa vaimses teaduses arenemisele, loobuda ei tule.

Tekst

tyājyaṁ doṣa-vad ity eke
karma prāhur manīṣiṇaḥ
yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyam iti cāpare

Synonyms

tyājyam — tuleb hüljata; doṣa-vat — kui halba; iti — sel moel; eke — üks grupp; karma — töö; prāhuḥ — nad ütlevad; manīṣiṇaḥ — suured mõtlejad; yajña — ohverduse; dāna — annetuse; tapaḥ — ja askeesi; karma — tööd; na — mitte kunagi; tyājyam — tuleb hüljata; iti — sel moel; ca — ja; apare — teised.

Translation

Mõned õpetatud isiksused kuulutavad, et kõik resultaatidele suunatud tegevused tuleb hüljata kui valed tegevused, samas kui teised targad kinnitavad, et ohverdusi, annetusi ja askeese ei tohi kunagi hüljata.

Purport

Vedakirjanduses kirjeldatakse mitmeid tegevusi, mille suhtes esineb lahkarvamusi. Näiteks öeldakse seal, et ohverdusena võib looma tappa, kuid samas on neid, kes väidavad, et loomade tapmine on lubamatu ükskõik millisel eesmärgil. Ehkki vedakirjanduses soovitatakse loomade tapmist ohverdustena, ei tähenda selline ohverdus tegelikult looma surmamist. Sellise ohverdusega antakse loomale uus elu, mis mõnikord tõstab ta kohe inimkehasse. Erinevatel tarkadel on selle kohta aga erinevad arvamused. Mõned ütlevad, et loomade tapmisest tuleb alati hoiduda, teised aga väidavad, et teatud ohverdustena on seda lubatud teha, kuna see toob nendele loomadele kasu. Kõiki neid erinevaid arvamusi ohverduste sooritamise kohta selgitab nüüd Jumal Ise.

Tekst

niścayaṁ śṛṇu me tatra
tyāge bharata-sattama
tyāgo hi puruṣa-vyāghra
tri-vidhaḥ samprakīrtitaḥ

Synonyms

niścayam — kindlust; śṛṇu — kuula; me — Minult; tatra — selles; tyāge — loobumuse küsimuses; bharata-sat-tama — oo, parim Bhāratate hulgas; tyāgaḥ — loobumus; hi — kindlasti; puruṣa-vyāghra — oo, tiiger inimeste seas; tri-vidhaḥ — kolme liiki; samprakīrtitaḥ — on kuulutatud.

Translation

Oo, parim Bhāratatest, kuula nüüd Minu otsust loobumuse kohta. Oo, sina, kes sa oled kui tiiger inimeste seas, pühakirjades kuulutatakse, et loobumus jaguneb kolme kategooriasse.

Purport

Ehkki loobumuse kohta eksisteerib erinevaid arvamusi, kuulutab Jumala Kõrgeim Isiksus Śrī Kṛṣṇa siinkohal Oma otsuse, mida tuleb pidada lõplikuks. Pealegi on „Vedad" iseenesest Jumala poolt kehtestatud erinevad seadused. Antud juhul kõneleb Jumal isiklikult, ning Tema sõna tuleb võtta kui lõplikku. Jumal ütleb, et loobumuse protsessi tuleb hinnata vastavalt materiaalse looduse guṇadele, mille mõju all see on sooritatud.

Tekst

yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva
pāvanāni manīṣiṇām

Synonyms

yajña — ohverduse; dāna — annetuste tegemise; tapaḥ — ja askeesi; karma — tegevus; na — mitte kunagi; tyājyam — tuleb loobuda; kāryam — tuleb teha; eva — kindlasti; tat — see; yajñaḥ — ohverdus; dānam — annetuste tegemine; tapaḥ — askees; ca — samuti; eva — kindlasti; pāvanāni — puhastav; manīṣiṇām — isegi suurte hingede jaoks.

Translation

Ohverdustest, annetustest ja askeesidest ei tule loobuda. Neid peab jätkama. Tõepoolest, ohverdused, annetused ja askeesid puhastavad isegi suuri hingi.

Purport

Joogid peavad tegutsema inimühiskonna arengu heaks. Inimese vaimse elu tasandile tõstmiseks eksisteerib mitmeid puhastusprotsesse. Näiteks pulmatseremooniat peetakse üheks sellistest ohverdustest. Seda nimetatakse vivāha-yajñaks. Kas peaks siis sannyāsī, kes on omaks võtnud loobumusliku elukorralduse ning loobunud kõikidest perekondlikest suhetest, toetama abielu sõlmimist? Jumal ütleb siinkohal, et ühestki ohverdusest, mis on suunatud inimeste heaolule, ei tohi kunagi loobuda. Vivāha-yajña ehk pulmatseremoonia eesmärgiks on muuta inimese mõistus rahulikuks, nii et ta võiks jätkata vaimse arengu teed. Seepärast peaks isegi loobumusliku elukorralduse omaks võtnud inimesed toetama vivāha-yajña ohverdustalituse läbiviimist. Sannyāsīdel pole lubatud naistega suhelda, kuid see ei tähenda, et madalamat etappi läbiv noor mees ei võiks sellise pulmatseremoonia läbi endale naist võtta. Kõikide pühakirjades ettekirjutatud ohverduste eesmärgiks on Kõigekõrgema Jumalani jõudmine. Seepärast ei tohiks elu madalamates etappides nendest loobuda. Samamoodi on annetuste eesmärgiks südame puhastamine. Kui annetusi tehakse väärilistele isikutele, nagu eespool ka kirjeldatud, aitab see inimesel vaimses elus edasi areneda.

Tekst

etāny api tu karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitaṁ matam uttamam

Synonyms

etāni — kõiki neid; api — kindlasti; tu — kuid; karmāṇi — tegevusi; saṅgam — suhtlus; tyaktvā — loobudes; phalāni — tulemused; ca — samuti; kartavyāni — tuleb teha kui kohustust; iti — sel moel; me — Minu; pārtha — oo, Pṛthā poeg; niścitam — kindel; matam — arvamus; uttamam — parim.

Translation

Oo, Pṛthā poeg, kõiki neid tegevusi tuleb sooritada vabana kiindumustest ja ootamata nende tulemusi. Neid tuleb teha kohusetundest. Selline on Minu lõplik seisukoht.

Purport

Ehkki kõik ohverdused on elusolendi eksistentsi puhastavad, ei tohiks keegi oodata nendest mingeid tulemusi. Teisisõnu öeldes tuleb hüljata kõik ohverdused, mis on sooritatud elus materiaalselt edenemiseks. Praktiseerida tuleb neid ohverdusi, mis on mõeldud eksistentsi puhastamiseks ning vaimsele tasandile tõusmiseks. Soosida tuleb kõike, mis on seotud Kṛṣṇa teadvuse arendamisega. Ka „Śrīmad-Bhāgavatamis" öeldakse, et kõik tegevused, mis juhivad inimese Jumala pühendunud teenimiseni, tuleb tunnistada õigeteks. See on religiooni kõrgeim kriteerium. Jumala pühendunu peab nõustuma iga töö, ohverduse ja annetusega, kui see aitab teda Jumala pühendunud teenimise teel.

Tekst

niyatasya tu sannyāsaḥ
karmaṇo nopapadyate
mohāt tasya parityāgas
tāmasaḥ parikīrtitaḥ

Synonyms

niyatasya — ettekirjutatud; tu — aga; sannyāsaḥ — loobumus; karmaṇaḥ — tegevuste; na — mitte kunagi; upapadyate — on välja teenitud; mohāt — illusiooni poolt; tasya — nende; parityāgaḥ — loobumus; tāmasaḥ — teadmatuse guṇas; parikīrtitaḥ — kuulutatakse.

Translation

Ettekirjutatud kohustustest ei tohi kunagi loobuda. Kui inimene illusiooni tõttu oma ettekirjutatud kohustuste täitmisest loobub, tunnistatakse tema loobumus teadmatuse guṇasse kuuluvaks.

Purport

Materiaalse rahulduse nimel töötamisest tuleb loobuda, kuid tegevused, mis tõstavad inimese vaimsete tegevuste tasandile, nagu näiteks Kõigekõrgema Jumala heaks toidu valmistamine, Talle selle toidu pakkumine, ning seejärel selle toidu söömine, on soovitatavad. Öeldakse, et loobumuslikku elukorraldust järgiv inimene ei tohi iseendale süüa valmistada. Iseenese jaoks söögi valmistamine on keelatud, toitu tuleb valmistada Kõigekõrgemale Jumalale. Samuti võib sannyāsī läbi viia pulmatseremoonia, aitamaks oma õpilasel Kṛṣṇa teadvuses edasi areneda. Kui inimene sellistest tegevustest loobub, tuleb mõista, et ta tegutseb pimeduse guṇa mõju all.

Tekst

duḥkham ity eva yat karma
kāya-kleśa-bhayāt tyajet
sa kṛtvā rājasaṁ tyāgaṁ
naiva tyāga-phalaṁ labhet

Synonyms

duḥkham — õnnetu; iti — sel moel; eva — kindlasti; yat — mis; karma — töö; kāya — keha jaoks; kleśa — vaev; bhayāt — hirmust; tyajet — loobub; saḥ — tema; kṛtvā — pärast tegemist; rājasam — kire guṇas; tyāgam — loobumus; na — ei; eva — kindlasti; tyāga — loobumuse; phalam — tulemused; labhet — saavutab.

Translation

Sellise inimese loobumus, kes hülgab ettekirjutatud kohustuste täitmise hirmust kehaliste ebamugavuste ees või sellepärast, et see on liialt vaevarikas, kuulub kire guṇasse. Sellisel moel toimimine ei aita kunagi kellelgi loobumuses edasi areneda.

Purport

Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene ei pea loobuma raha teenimisest, kartes, et ta sooritab sedasi karmalisi tegevusi. Kui inimene toetab teenitud rahaga Kṛṣṇa teadvust või kui varajane tõusmine aitab kaasa arengule transtsendentaalses Kṛṣṇa teadvuses, ei peaks inimene sellistest tegevustest loobuma hirmu tõttu või neid liiga vaevarikasteks pidades. Selline loobumus kuulub kire guṇasse. Kire guṇas sooritatud tegude tulemused on alati haletsusväärsed. Kui inimene sellise meelsusega oma tööst loobub, ei saavuta ta kunagi loobumuse tulemust.

Tekst

kāryam ity eva yat karma
niyataṁ kriyate ’rjuna
saṅgaṁ tyaktvā phalaṁ caiva
sa tyāgaḥ sāttviko mataḥ

Synonyms

kāryam — seda tuleb teha; iti — sel moel; eva — tõepoolest; yat — mis; karma — töö; niyatam — ettekirjutatud; kriyate — sooritatakse; arjuna — oo, Arjuna; saṅgam — suhtlus; tyaktvā — loobudes; phalam — tulemus; ca — samuti; eva — kindlasti; saḥ — see; tyāgaḥ — loobumus; sāttvikaḥ — vooruse guṇas; mataḥ — Minu arvamuse kohaselt.

Translation

Oo, Arjuna, kui inimene täidab oma ettekirjutatud kohustusi vaid sellepärast, et ta on kohustatud neid täitma, ning loobub kõikidest materiaalsetest suhetest ega kiindu oma töö viljadesse, tuleb tema loobumust pidada vooruse guṇasse kuuluvaks.

Purport

Ettekirjutatud kohustusi tuleb täita sellise mentaliteediga. Inimene peab tegutsema kiindumata oma töö tulemustesse ning langemata tema tegevust mõjutavate guṇade kontrolli alla. Kui inimene viibib Kṛṣṇa teadvuses ning töötab näiteks mõnes tehases, ei seo ta end ei sooritatava töö ega kaastöölistega. Ta lihtsalt töötab Kṛṣṇa heaks. Ning kui ta loobub oma töö tulemustest Kṛṣṇa heaks, tähendab see, et tema tegevus on transtsendentaalne.

Tekst

na dveṣṭy akuśalaṁ karma
kuśale nānuṣajjate
tyāgī sattva-samāviṣṭo
medhāvī chinna-saṁśayaḥ

Synonyms

na — mitte kunagi; dveṣṭi — vihkab; akuśalam — ebasoodsat; karma — tööd; kuśale — soodsas; na — ega; anuṣajjate — kiindub; tyāgī — loobuja; sattva — vooruses; samāviṣṭaḥ — süvenenud; medhāvī — arukas; chinna — olles läbi lõiganud; saṁśayaḥ — kõik kahtlused.

Translation

Arukas loobuja viibib vooruse guṇas ning ta ei vihka ebasoodsat tööd ega ole ka kiindunud soodsasse töösse. Tal pole töö suhtes mingeid kahtlusi.

Purport

Inimene, kes viibib Kṛṣṇa teadvuses või vooruse guṇa mõjuvallas, ei vihka kedagi ega midagi, mis valmistab vaeva tema kehale. Ta töötab sobival ajal sobivas kohas, kartmata tema kohustuste täitmisega kaasnevaid probleeme. Selline inimene asub transtsendentaalsel tasandil ning teda tuleb pidada kõikidest kõige arukamaks ning oma tegevustes kahtlustest täielikult kõrgemal seisvaks isiksuseks.

Tekst

na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate

Synonyms

na — mitte kunagi; hi — kindlasti; deha-bhṛtā — kehastunu poolt; śakyam — on võimalik; tyaktum — olla loobunud; karmāṇi — tegevused; aśeṣataḥ — täiesti; yaḥ — igaüks, kes; tu — aga; karma — töö; phala — tulemuse; tyāgī — loobuja; saḥ — tema; tyāgī — loobuja; iti — sel moel; abhidhīyate — öeldakse.

Translation

Kõikidest tegevustest loobumine pole kehastunud hingele tõesti mitte võimalik. Kuid seda, kes on loobunud oma töö viljadest, nimetatakse tõeliselt loobunuks.

Purport

„Bhagavad-gītās" öeldakse, et inimene ei saa kunagi tööst loobuda. Seepärast nimetatakse tõeliseks loobujaks seda, kes töötab Kṛṣṇa heaks ning kes loovutab kõik Kṛṣṇale, ihaldamata nautida oma töö vilju. Rahvusvahelisse Kṛṣṇa Teadvuse Ühingusse kuulub palju liikmeid, kes teevad kõvasti tööd kontorites, tehastes või muudes paikades ning annetavad teenitu Ühingule. Sellised kõrgelt arenenud hinged on tegelikult sannyāsīd ning nad elavad loobumusliku elukorralduse kohaselt. Siin öeldakse selgelt, kuidas ja miks oma töö viljadest loobuda.

Tekst

aniṣṭam iṣṭaṁ miśraṁ ca
tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināṁ pretya
na tu sannyāsināṁ kvacit

Synonyms

aniṣṭam — põrgusse viiv; iṣṭam — taevasse viiv; miśram — segatud; ca — ja; tri-vidham — kolme liiki; karmaṇaḥ — töö; phalam — tulemus; bhavati — tuleb; atyāginām — nende jaoks, kes ei ela loobumuslikult; pretya — pärast surma; na — ei; tu — aga; sannyāsinām — loobumusliku elukorralduse järgijaile; kvacit — alati.

Translation

See, kes pole elanud loobumuslikku elu, on pärast surma sunnitud kogema oma tegude kolme liiki vilju – ihaldatuid, mitteihaldatuid ning nende vahepeale jäävaid. Kuid need, kes on järginud loobumuslikku elukorraldust, on vabad tegude järelmõjudest, mille all kannatada või mida nautida.

Purport

Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene, kes tegutseb teadlikuna oma suhtest Kṛṣṇaga, on alati vabanenud seisundis. Seepärast ei pea ta pärast surma kannatama oma tegude tagajärgede käes ega ka nende tulemusi nautima.

Tekst

pañcaitāni mahā-bāho
kāraṇāni nibodha me
sāṅkhye kṛtānte proktāni
siddhaye sarva-karmaṇām

Synonyms

pañca — viis; etāni — neid; mahā-bāho — oo, tugevakäeline; kāraṇāni — põhjuseid; nibodha — lihtsalt mõista; me — Minult; sāṅkhye — vedāntas; kṛta-ante — järelduses; proktāni — öeldud; siddhaye — täiuslikkuse saavutamiseks; sarva — kõikide; karmaṇām — tegevuste.

Translation

Oo, tugevakäeline Arjuna, vedānta kohaselt eksisteerib tegevuste sooritamiseks viis põhjust. Nüüd Ma selgitan neid sulle.

Purport

Võib tekkida küsimus, et kui iga sooritatud tegevus peab omama mingit järelmõju, kuidas saab siis olla nii, et Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene ei kannata oma tegude järelmõjude all ega ka naudi neid. Jumal tsiteerib vedānta filosoofiat, kinnitamaks selle võimalikkust. Ta ütleb, et kõikide tegevuste jaoks eksisteerib viis põhjust ning oma tegevustes edu saavutamiseks peab inimene neid arvesse võtma. Sāṅkhya tähendab teadmiste võrset ning vedānta on teadmiste lõplik vili, mida tunnustavad kõik juhtivad ācāryad. Isegi Śaṅkara tunnistab „Vedānta-sūtrat" sellisena. Seepärast peame me oma küsimustega pöörduma selliste autoriteetsete teoste poole.

Lõplik kontroll jääb Ülihingele. „Bhagavad-gītās" öeldakse: sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ. Ta paneb igaühe kindlal moel tegutsema, meenutades elusolendile tema varasemaid tegusid. Ning Tema juhenduse all, Kṛṣṇa teadvuses sooritatud teod ei oma mingeid järelmõjusid, ei selles elus ega ka elus pärast surma.

Tekst

adhiṣṭhānaṁ tathā kartā
karaṇaṁ ca pṛthag-vidham
vividhāś ca pṛthak ceṣṭā
daivaṁ caivātra pañcamam

Synonyms

adhiṣṭhānam — paik; tathā — samuti; kartā — töötaja; karaṇam — instrumendid; ca — ja; pṛthak-vidham — erinevat laadi; vividhāḥ — mitmesugused; ca — ja; pṛthak — eraldiseisvad; ceṣṭāḥ — jõupingutused; daivam — Kõigekõrgem; ca — samuti; eva — kindlasti; atra — siin; pañcamam — viies.

Translation

Tegevuspaik [keha], tegevuse sooritaja, erinevad meeled, mitmesugused jõupingutused ja lõpuks Ülihing – need on tegevuse viis tegurit.

Purport

Sõna adhiṣṭhānam viitab kehale. Kehas viibiv hing tekitab tegevuste tulemused ning seepärast nimetatakse teda kartāks ehk „tegijaks". Seda, et hing on teadja ja tegija, öeldakse śrutis. Eṣa hi draṣṭā spraṣṭā („Praśna Upaniṣad" 4.9). Seda kinnitavad ka „Vedānta-sūtra" värsid jño 'ta eva (2.3.18) ja kartā śāstrārthavattvāt (2.3.33). Tegevuse vahenditeks on meeled, mille abil hing erinevatel viisidel tegutseb. Iga tegevus nõuab teatud jõupingutusi, kuid kõik elusolendi teod sõltuvad sellegipoolest Ülihinge tahtest, kes viibib sõbrana igaühe südames. Kõigekõrgem Jumal on kõrgeim põhjus. Kṛṣṇa teadvuses viibivat inimest, kes tegutseb oma südames viibiva Ülihinge juhenduste järgi, ei ahelda aga loomulikult ükski tema tegu. Need, kes viibivad täielikult Kṛṣṇa teadvuses, ei kanna oma tegude eest lõplikku vastutust. Kõik sõltub kõrgeimast tahtest ehk Ülihingest, Jumala Kõrgeimast Isiksusest.

Tekst

śarīra-vāṅ-manobhir yat
karma prārabhate naraḥ
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā
pañcaite tasya hetavaḥ

Synonyms

śarīra — kehaga; vāk — kõnega; manobhiḥ — ja mõistusega; yat — mis; karma — töö; prārabhate — algab; naraḥ — isik; nyāyyam — õige; — või; viparītam — vastand; — või; pañca — viis; ete — kõik need; tasya — selle; hetavaḥ — põhjused.

Translation

Iga õige ja vale teo, mida inimene oma keha, mõistuse ja kõnega korda saadab, põhjustajaks on need viis tegurit.

Purport

Sõnad „õige" ja „vale" on selles värsis väga olulised. Õige töö on see, mida tehakse kooskõlas pühakirjade juhenduste ja korraldustega, ning vale töö on see, mida tehakse pühakirjade juhendusi ja põhimõtteid järgimata. Kuid kõikide tööde lõpuni viimine eeldab alati kõiki viit eelmises värsis nimetatud tegurit.

Tekst

tatraivaṁ sati kartāram
ātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ
paśyaty akṛta-buddhitvān
na sa paśyati durmatiḥ

Synonyms

tatra — seal; evam — sel moel; sati — olles; kartāram — töötaja; ātmānam — tema ise; kevalam — ainult; tu — aga; yaḥ — igaüks, kes; paśyati — näeb; akṛta-buddhitvāt — arukuse puudumisest tulenevalt; na — mitte kunagi; saḥ — tema; paśyati — näeb; durmatiḥ — rumal.

Translation

Seepärast ei ole see, kes peab ennast tegevuste ainsaks sooritajaks, arvestamata nimetatud viit tegurit, kindlasti mitte kuigi arukas ega suuda näha asju sellistena nagu need on.

Purport

Rumal inimene ei suuda mõista, et tema südames asub sõbrana Ülihing, kes juhib kõiki tema tegevusi. Ehkki materiaalsed põhjused nagu paik, töötaja, jõupingutused ja meeled avaldavad mõju igale tegevusele, on kõige lõplikuks põhjuseks ikkagi Kõigekõrgem, Jumala Isiksus. Seepärast peab inimene lisaks neljale materiaalsele põhjusele silmas pidama ka kõrgeimat mõju avaldavat põhjust. See, kes ei näe Kõigekõrgemat, peab tegude kordasaatjaks iseennast.

Tekst

yasya nāhaṅkṛto bhāvo
buddhir yasya na lipyate
hatvāpi sa imāḻ lokān
na hanti na nibadhyate

Synonyms

yasya — see, kelle; na — mitte kunagi; ahaṅkṛtaḥ — vale ego; bhāvaḥ — loodus; buddhiḥ — arukus; yasya — see, kelle; na — mitte kunagi; lipyate — on kiindunud; hatvā — tappes; api — isegi; saḥ — tema; imān — seda; lokān — maailma; na — mitte kunagi; hanti — tapab; na — mitte kunagi; nibadhyate — satub köidikuisse.

Translation

Isegi kui inimene tapab kedagi selles maailmas, ei tapa ta tegelikult, kui ta ei tegutse ajendatuna valest egost ega ole lasknud oma arukust aheldada. Samuti ei seo tema tegevused teda kunagi.

Purport

Selles värsis teatab Jumal Arjunale, et tema soov võitlemisest loobuda on tekkinud tänu valele egole. Arjuna pidas ennast tegevuste sooritajaks, ega võtnud arvesse Kõigekõrgema luba ei seest ega väljastpoolt. Teadmata, et kõik toimub Kõigekõrgema loal, ei näinud Arjuna mingit põhjust tegutsemiseks. Seevastu inimene, kes on teadlik tegevuse erinevatest faktoritest – tegevuse instrumentidest, endast kui tegevuse sooritajast ja Kõigekõrgemast Jumalast kui kõikide tegevuste kõrgeimast lubajast – on kõikides oma tegudes täiuslik. Selline inimene ei ole kunagi illusiooni kütkes. Isiklikest motiividest sooritatud tegevused ja nendega kaasnev vastutus tulenevad valest egost ja uskmatusest ehk Kṛṣṇa teadvuse puudumisest. Igaüks, kes tegutseb Kṛṣṇa teadvuses Ülihinge ehk Jumala Kõrgeima Isiksuse juhenduste kohaselt, ei tapa ka siis, kui see niimoodi võib näida ning teda ei mõjuta sellise tapmise tagajärjed. Kui sõdur tapab kõrgemalseisva ohvitseri käsul, ei mõisteta teda tapmises süüdi, ent kui ta teeb seda omaenda äranägemise järgi, siis tuuakse ta kindlasti kohtu ette.

Tekst

jñānaṁ jñeyaṁ parijñātā
tri-vidhā karma-codanā
karaṇaṁ karma karteti
tri-vidhaḥ karma-saṅgrahaḥ

Synonyms

jñānam — teadmised; jñeyam — teadmiste objekt; parijñātā — teadja; tri- vidhā — kolme liiki; karma — töö; codanā — ajend; karaṇam — meeled; karma — töö; kartā — tegija; iti — sel moel; tri-vidhaḥ — kolme liiki; karma — töö; saṅgrahaḥ — kogumine.

Translation

Teadmised, teadmiste objekt ja teadja on kolm tegevuse ajendeiks olevat tegurit; meeled, töö ja tegija on kolm tegevuse koostisosa.

Purport

Igapäevaseks tööks on kolm ajendit: teadmised, teadmiste objekt ja teadja. Töövahendeid, tööd ennast ja töötajat nimetatakse töö koostisosadeks. Iga inimese poolt tehtud töö sisaldab neid elemente. Enne tööle hakkamist peab olema mingi ajend, mida nimetatakse inspiratsiooniks. Enne töö tegemist inimene mõtleb, kuidas seda tööd teha, ning seda nimetatakse peenekoeliseks töötamiseks, mis viib seejärel füüsilise tegevuseni. Tegutsemisele eelnevad mõtlemise, tundmise ja tahtmise psühholoogilised protsessid ning neid nimetatakse ajendeiks. Inspiratsioon töö tegemiseks on sama nii siis, kui see on saadud pühakirjadest, kui ka siis, kui selle on andnud vaimse õpetaja juhendused. Sel moel inspiratsiooni saanud töötegija faktiline tegevus toimub meeltega, sealhulgas mõistusega, mis on kõikide meelte keskuseks. Kõikide tegevuse koostisosade kogusummat nimetatakse terviklikuks tööks.

Tekst

jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api

Synonyms

jñānam — teadmised; karma — töö; ca — samuti; kartā — töötaja; ca — samuti; tridhā — kolme liiki; eva — kindlasti; guṇa-bhedataḥ — vastavalt materiaalse looduse erinevatele guṇadele; procyate — öeldakse; guṇa- saṅkhyāne — vastavalt erinevatele guṇadele; yathā-vat — nii nagu need on; śṛṇu — kuula; tāni — kõiki neid; api — samuti.

Translation

Vastavalt materiaalse looduse kolmele guṇale eksisteerib kolme laadi teadmisi, tegevusi ja tegutsejaid. Kuula nüüd nendest Minult.

Purport

Neljateistkümnendas peatükis selgitati üksikasjalikult materiaalse looduse kolme guṇat. Seal öeldi, et vooruse guṇa on valgustav, kire guṇa materialistlik ja teadmatuse guṇa laiskust ja loidust põhjustav. Ükski materiaalse looduse guṇa ei too elusolendile vabanemist, nad seovad teda. Isegi vooruse guṇas viibides on elusolend ikkagi tingimustest sõltuv. Seitsmeteistkümnendas peatükis kirjeldati erinevate objektide teenimist materiaalse looduse erinevate guṇade mõjuvallas viibivate inimeste poolt. Selles värsis ütleb Jumal, et Ta soovib rääkida erinevat laadi teadmistest, töötajatest ja tööst, mis kuuluvad ühte või teise materiaalse looduse guṇasse.

Tekst

sarva-bhūteṣu yenaikaṁ
bhāvam avyayam īkṣate
avibhaktaṁ vibhakteṣu
taj jñānaṁ viddhi sāttvikam

Synonyms

sarva-bhūteṣu — kõikides elusolendites; yena — mille läbi; ekam — ühte; bhāvam — olukorda; avyayam — hävimatut; īkṣate — inimene näeb; avibhaktam — jagamatut; vibhakteṣu — lugematult jagunenutes; tat — seda; jñānam — teadmisi; viddhi — tea; sāttvikam — vooruse guṇas.

Translation

Tea, et sellised teadmised, mille abil inimene võib näha ühesugust jagamatut vaimset loodust kõikides lugematuteks vormideks jagunenud elusolendites, kuuluvad vooruse guṇasse.

Purport

See, kes näeb ühesugust vaimset hinge kõikides elusolendites, olgu see siis pooljumal, inimene, lind, koduloom, metsloom, kala või taim, omab vooruse guṇasse kuuluvaid teadmisi. Kõikides elusolendites on ühesugune vaimne hing, ehkki nad omavad erinevaid kehasid vastavalt oma varasematele tegudele. Nagu kirjeldatud seitsmendas peatükis, on igas kehas avalduva elujõu allikaks Kõigekõrgema Jumala kõrgem energia. Selle kõrgema looduse või elujõu nägemine igas elusolendis kuulub vooruse guṇasse. See elujõud ei hävine kunagi, ehkki kehad hävinevad. Elusolendid näevad erinevad välja oma kehade tasandil ning kuna materiaalse eksistentsi tingimustest sõltuvas elus avaldub mitmeid vorme, näib, nagu oleks elujõud jagunenud. Sellised impersonalistlikud teadmised on eneseteadvustamise üks aspekte.

Tekst

pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ
nānā-bhāvān pṛthag-vidhān
vetti sarveṣu bhūteṣu
taj jñānaṁ viddhi rājasam

Synonyms

pṛthaktvena — jaotatuse tõttu; tu — aga; yat — mis; jñānam — teadmised; nānā-bhāvān — mitmesuguseid olukordi; pṛthak-vidhān — erinevaid; vetti — teab; sarveṣu — kõikides; bhūteṣu — elusolendites; tat — seda; jñānam — teadmisi; viddhi — tuleb teada; rājasam — kire raames.

Translation

Neid teadmisi, mille mõjul inimene arvab, et igas erinevas kehas on erinevat liiki elusolend, tuleb pidada kire guṇasse kuuluvaiks.

Purport

Kontseptsiooni, et materiaalne keha on elusolend ning et keha hävimisega hävib ka teadvus, nimetatakse teadmisteks kire guṇas. Nende teadmiste kohaselt erinevad kehad üksteisest seetõttu, et igas kehas on arenenud erinev teadvus, kuid pole olemas mingit eraldiseisvat hinge, mis oleks teadvuse avaldumise põhjuseks. Keha ise ongi hing ning lisaks kehale ei eksisteeri mingit eraldiseisvat hinge. Selliste teadmiste kohaselt on teadvus ajutine ning väljaspool seda keha ei eksisteeri ei individuaalset ega ka kõrgemat hinge; või eksisteerib ainult üks kõikeläbiv hing, mis on täis teadmisi, keha on aga ajutise teadmatuse avaldumine. Kõiki selliseid kontseptsioone peetakse kire guṇast sündinuiks.

Tekst

yat tu kṛtsna-vad ekasmin
kārye saktam ahaitukam
atattvārtha-vad alpaṁ ca
tat tāmasam udāhṛtam

Synonyms

yat — see, mis; tu — aga; kṛtsna-vat — kui kõik kõiges; ekasmin — ühes; kārye — töös; saktam — kiindunud; ahaitukam — põhjuseta; atattva-artha- vat — teadmisteta tegelikkusest; alpam — väga vähene; ca — ja; tat — see; tāmasam — pimeduse guṇas; udāhṛtam — öeldakse olevat.

Translation

Ning need teadmised, mis ei sisalda tõde, mis annavad väga vähest informatsiooni ning mille läbi inimene on kiindunud ühesugusesse töösse, pidades seda kõigeks kõiges, kuuluvad pimeduse guṇasse.

Purport

Tavalise inimese „teadmised" kuuluvad alati pimeduse ehk teadmatuse guṇasse, sest tingimustest sõltuvas elus sünnib iga elusolend teadmatuse guṇasse. See, kes ei arenda oma teadmisi autoriteetide või pühakirjade juhenduste kaudu, omab üksnes selle kehaga piirduvaid teadmisi. Teda ei huvita toimimine pühakirjade juhenduste kohaselt. Tema Jumal on raha, teadmised aga tähendavad tema jaoks kehaliste nõudmiste rahuldamist. Sellistel teadmistel pole Absoluutse Tõega midagi pistmist. Tema teadmised meenutavad rohkemal või vähemal määral loomade teadmisi: need on teadmised söömisest, magamisest, enesekaitsest ja paaritumisest. Sellised teadmised tunnistatakse siinkohal teadmatuse guṇast sündinuiks. Teisisõnu öeldes nimetatakse sellest kehast kõrgemale jäävaid, vaimset hinge puudutavaid teadmisi teadmisteks vooruse guṇas; selliseid teadmisi, mis tekitavad mitmesuguseid teooriaid ja doktriine ilmaliku loogika ja mõttespekulatsioonide varal, nimetatakse teadmisteks kire guṇas ning teadmisi, mis räägivad üksnes kehalisest heaolust, peetakse teadmisteks teadmatuse guṇas.

Tekst

niyataṁ saṅga-rahitam
arāga-dveṣataḥ kṛtam
aphala-prepsunā karma
yat tat sāttvikam ucyate

Synonyms

niyatam — reguleeritud; saṅga-rahitam — kiindumuseta; arāga-dveṣataḥ — armastuse või ihata; kṛtam — tehtud; aphala-prepsunā — selle poolt, kes ei ihalda oma tegevuse vilju; karma — tegevus; yat — mis; tat — seda; sāttvikam — vooruse guṇas; ucyate — nimetatakse.

Translation

Tegevus, mis on reguleeritud ning mida sooritatakse kiindumuse, armastuse või vihata, ihaldamata nautida selle tegevuse vilju, kuulub vooruse guṇasse.

Purport

Reguleeritud ametialased kohustused, mis on pühakirjades ette kirjutatud ühiskonna erinevatele klassidele ning erinevate elukorralduste järgijatele ning mida täidetakse vabana kiindumustest ja omandiõigustest, seega ka vabana armastusest või vihast, Kṛṣṇa teadvuses, Kõigekõrgema rahuldamiseks, ihaldamata isiklikku rahuldust või naudingut, on tegevused vooruse guṇas.

Tekst

yat tu kāmepsunā karma
sāhaṅkāreṇa vā punaḥ
kriyate bahulāyāsaṁ
tad rājasam udāhṛtam

Synonyms

yat — see, mida; tu — aga; kāma-īpsunā — selle poolt, kes ihaldab oma tegevuse vilju; karma — töö; sa-ahaṅkāreṇa — egoga; — või; punaḥ — taas; kriyate — sooritatakse; bahula-āyāsam — suurte pingutustega; tat — seda; rājasam — kire guṇas; udāhṛtam — öeldakse olevat.

Translation

Kuid suurte jõupingutustega oma soovide rahuldamiseks sooritatud tegevust, mille ajendiks on vale ego, nimetatakse tegevuseks kire guṇas.

Tekst

anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate

Synonyms

anubandham — tuleviku ahelate; kṣayam — hävitamist; hiṁsām — ja kannatusi teistele; anapekṣya — arvestamata tagajärgedega; ca — samuti; pauruṣam — omal loal; mohāt — illusiooni poolt; ārabhyate — on alustatud; karma — töö; yat — mida; tat — seda; tāmasam — teadmatuse guṇas; ucyate — öeldakse olevat.

Translation

Tegevust, mida sooritatakse illusioonis, hoolimata pühakirjade korraldustest ning mõtlemata ei sellele, milliseid ahelaid see tegu tulevikus seab, ega sellele, milliseid kannatusi või vägivalda see teistele põhjustab, nimetatakse tegevuseks teadmatuse guṇas.

Purport

Igaühel tuleb anda aru oma tegudest nii riigile kui ka Kõigekõrgema Jumala abilistele, keda nimetatakse yamadūtadeks. Vastutustundetud teod omavad laastavaid tagajärgi, sest nendega hävitatakse pühakirjade ettekirjutused reguleerivatest printsiipidest. Tihti tuginevad sellised teod vägivallale ning põhjustavad teistele elusolenditele kannatusi. Selliseid vastutustundetuid tegusid saadetakse korda meelevaldselt. Seda nimetatakse illusiooniks. Ning kõik sellised illusoorsed teod on sündinud teadmatuse guṇast.

Tekst

mukta-saṅgo ’nahaṁ-vādī
dhṛty-utsāha-samanvitaḥ
siddhy-asiddhyor nirvikāraḥ
kartā sāttvika ucyate

Synonyms

mukta-saṅgaḥ — vabanenud kõikidest materiaalsetest suhetest; anaham- vādī — vabana valest egost; dhṛti — sihikindlusega; utsāha — ja suure entusiasmiga; samanvitaḥ — võimeline; siddhi — täiuslikkuses; asiddhyoḥ — ja ebaõnnestumises; nirvikāraḥ — muutuseta; kartā — töötaja; sāttvikaḥ — vooruse guṇas; ucyate — öeldakse.

Translation

Inimene, kes täidab oma kohuseid suure sihikindluse ja entusiasmiga, puutumata kokku materiaalse looduse guṇadega, vabana valest egost ning laskmata end häirida nii edust kui ka ebaõnnestumisest, tegutseb vooruse guṇas.

Purport

Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene on materiaalse looduse guṇade suhtes alati transtsendentaalne. Ta ei oma talle usaldatud töö suhtes mingeid ootusi, sest ta on üle nii valest egost kui ka uhkusest. Ometigi on ta kuni töö lõpetamiseni alati täis entusiasmi. Ta ei pööra tööga kaasnevatele raskustele mingit tähelepanu, vaid teeb oma tööd alati innuga. Ta ei hooli ei edust ega ebaedust ega kaota rahu ei kannatustes ega õnnes. Selline tegutseja asub vooruse guṇas.

Tekst

rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ

Synonyms

rāgī — väga tugevalt kiindunud; karma-phala — töö vili; prepsuḥ — ihaldades; lubdhaḥ — ahne; hiṁsā-ātmakaḥ — alati kade; aśuciḥ — ebapuhas; harṣa-śoka-anvitaḥ — rõõmule ja kurbusele alluv; kartā — selline tegutseja; rājasaḥ — kire guṇas; parikīrtitaḥ — kuulutatakse.

Translation

Inimene, kes on kiindunud oma töösse ja töö viljadesse, ihaldades neid nautida, kes on ahne, ebapuhas, alati kade ning mõjutatav rõõmust ja kurbusest, viibib kire guṇas.

Purport

Inimene kiindub liialt teatud töösse või selle tulemusse, kuna ta omab liiga tugevaid materiaalseid kiindumusi nagu kiindumus kodusse, naisesse ja lastesse. Sellisel inimesel puudub soov elus kõrgemale tasandile jõudmiseks. Tema ainsaks huviks on teha see maailm materiaalselt võimalikult mugavaks. Ta on tavaliselt väga ahne ning arvab, et kõik, mida ta on saavutanud, on jääv ja kadumatu. Selline inimene kadestab teisi ning meelte rahuldamise nimel on ta valmis tegema ebaõigeid tegusid. Seepärast pole selline inimene puhas, sest ta ei hooli, kas ta teenib raha ausal või ebaausal teel. Ta on ülimalt õnnelik, kui tema töö õnnestub, ning suures ahastuses, kui tema üritust saadab ebaedu. Selline on kire guṇas tegutseja.

Tekst

ayuktaḥ prākṛtaḥ stabdhaḥ
śaṭho naiṣkṛtiko ’lasaḥ
viṣādī dīrgha-sūtrī ca
kartā tāmasa ucyate

Synonyms

ayuktaḥ — toetumata pühakirjade juhendustele; prākṛtaḥ — materialistlik; stabdhaḥ — kangekaelne; śaṭhaḥ — valelik; naiṣkṛtikaḥ — osav teisi solvama; alasaḥ — laisk; viṣādī — pahur; dīrgha-sūtrī — viivitav; ca — samuti; kartā — töötaja; tāmasaḥ — teadmatuse guṇas; ucyate — öeldakse.

Translation

Inimene, kes tegutseb alati pühakirjade juhenduste vastaselt, kes on materialistlik, kangekaelne, valelik ja osav teisi solvama, ning kes on laisk, alati pahur ja armastab töid edasi lükata, tegutseb teadmatuse guṇas.

Purport

Pühakirjades antakse meile juhendused selle kohta, millist tööd tuleb teha ja millist mitte. Inimesed, kes nendest juhendustest ei hooli, rakendavad end pühakirjades mahalaidetud töösse. Sellised inimesed on valdavalt materialistlikud. Nad töötavad vastavalt looduse guṇadele, mitte pühakirjade ettekirjutustele. Sellised inimesed pole kuigi leebed, nad püüavad alati petta ning on oskuslikud teisi inimesi solvama. Nad on ka väga laisad. Isegi kui neil on teatud kohustused, ei täida nad neid korralikult ning püüavad neid pidevalt edasi lükata. Seepärast on nad alati pahurad. Nad püüavad kõigega viivitada: ehkki asja võiks ära teha tunniga, kulub neil selleks aastaid. Sedasi tegutsevad teadmatuse guṇa mõjuvallas olevad inimesed.

Tekst

buddher bhedaṁ dhṛteś caiva
guṇatas tri-vidhaṁ śṛṇu
procyamānam aśeṣeṇa
pṛthaktvena dhanañ-jaya

Synonyms

buddheḥ — arukuse; bhedam — erinevused; dhṛteḥ — vankumatuse; ca — samuti; eva — kindlasti; guṇataḥ — materiaalse looduse guṇade poolt; tri- vidham — kolme liiki; śṛṇu — lihtsalt kuula; procyamānam — nii nagu Minu poolt kirjeldatud; aśeṣeṇa — üksikasjalikult; pṛthaktvena — erinevalt; dhanañjaya — oo, rikkuste võitja.

Translation

Oo, rikkuste võitja, palun kuula nüüd, kui Ma räägin sulle üksikasjalikult looduse kolme erineva guṇaga seotud erinevatest arusaamadest ja sihikindlusest.

Purport

Olles eelnevalt selgitanud, millised on teadmiste, teadmiste objektide ning teadjate erinevad kategooriad vastavalt materiaalse looduse kolmele guṇale, selgitab Jumal nüüd samamoodi töö tegija arukust ja sihikindlust.

Tekst

pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca
kāryākārye bhayābhaye
bandhaṁ mokṣaṁ ca yā vetti
buddhiḥ sā pārtha sāttvikī

Synonyms

pravṛttim — tehes; ca — samuti; nivṛttim — mitte tehes; ca — ja; kārya — mida peaks tegema; akārye — ja mida ei tohiks teha; bhaya — hirm; abhaye — ja kartmatus; bandham — aheldatus; mokṣam — vabanemine; ca — ja; — see, mis; vetti — teab; buddhiḥ — mõistmine; — see; pārtha — oo, Pṛthā poeg; sāttvikī — vooruse guṇas.

Translation

Oo, Pṛthā poeg, vooruse guṇa valitseb arusaama, mille läbi inimene teab, mida teha ja mida mitte, mida karta ja mida mitte karta, mis aheldab ning mis vabastab.

Purport

Pühakirjade juhenduste kohaselt tegutsemist nimetatakse pravṛttiks ehk tegemisväärsete tegude sooritamiseks. Nendest tegevustest, mida pühakirjades ei soovitata, tuleb loobuda. Inimene, kes ei tea pühakirjade juhendusi, satub oma tegude ja nende järelmõjude köidikuisse. Selline mõistmine, mille abil arukus oskab asjade olemusel vahet teha, asub vooruse guṇas.

Tekst

yayā dharmam adharmaṁ ca
kāryaṁ cākāryam eva ca
ayathāvat prajānāti
buddhiḥ sā pārtha rājasī

Synonyms

yayā — mille abil; dharmam — religiooni põhimõtteid; adharmam — uskmatust; ca — ja; kāryam — mida peaks tegema; ca — samuti; akāryam — mida ei tohiks teha; eva — kindlasti; ca — samuti; ayathā-vat — ebatäiuslikult; prajānāti — teab; buddhiḥ — arukus; — see; pārtha — oo, Pṛthā poeg; rājasī — kire guṇas.

Translation

Oo, Pṛthā poeg, sellist arusaama, mis ei aita inimesel eristada usku uskmatusest ega tegevusi, mida peaks tegema, tegevustest, mida ei tohiks teha, valitseb kire guṇa.

Tekst

adharmaṁ dharmam iti yā
manyate tamasāvṛtā
sarvārthān viparītāṁś ca
buddhiḥ sā pārtha tāmasī

Synonyms

adharmam — uskmatust; dharmam — religiooni; iti — sel moel; — mida; manyate — arvab; tamasā — illusiooni poolt; āvṛtā — kaetud; sarva- arthān — kõiki asju; viparītān — vales suunas; ca — samuti; buddhiḥ — arukus; — see; pārtha — oo, Pṛthā poeg; tāmasī — teadmatuse guṇas.

Translation

Oo, Pārtha, selline arusaam, mille läbi inimene, olles illusiooni ja pimeduse lummuses, hakkab pidama uskmatust usuks ja usku uskmatuseks, ning mis paneb ta püüdlema alati vales suunas, on teadmatuse guṇas.

Purport

Inimene, kelle arukust valitseb teadmatuse guṇa, tegutseb alati vastupidiselt sellele, kuidas ta peaks tegutsema. Ta peab religiooniks seda, mis tegelikult pole religioon, hüljates tõelise religiooni. Teadmatuses olevad inimesed peavad mõnd suurt hinge tavaliseks inimeseks ning samas mõnd tavalist inimest suureks hingeks. Nad peavad tõde valeks ning tunnistavad valet kui tõde. Kõikides tegevustes valivad nad vale tee, sest nende arukus on teadmatuse guṇa mõjuvallas.

Tekst

dhṛtyā yayā dhārayate
manaḥ-prāṇendriya-kriyāḥ
yogenāvyabhicāriṇyā
dhṛtiḥ sā pārtha sāttvikī

Synonyms

dhṛtyā — sihikindlus; yayā — mille abil; dhārayate — hoiab alal; manaḥ — mõistuse; prāṇa — eluõhu; indriya — ja meelte; kriyāḥ — tegevused; yogena — jooga praktiseerimise läbi; avyabhicāriṇyā — katkematult; dhṛtiḥ — sihikindlus; — see; pārtha — oo, Pṛthā poeg; sāttvikī — vooruse guṇas.

Translation

Oo, Pṛthā poeg, murdmatu sihikindlus, mis tugineb vankumatule jooga praktiseerimisele ning mis kontrollib mõistuse, eluõhu ja meelte tegevusi, on sihikindlus vooruse guṇas.

Purport

Jooga tähendab Kõrgeima Hinge mõistmist. Inimene, kes on vankumatu sihikindlusega keskendunud Kõrgeimale Hingele, suunates Kõigekõrgemale nii oma mõistuse, elu kui ka meelelised tegevused, tegutseb Kṛṣṇa teadvuses. Selline sihikindlus kuulub vooruse guṇasse. Sõna avyabhicāriṇyā on väga oluline, sest see viitab sellele, et Kṛṣṇa teadvuses viibivad inimesed ei kaldu kunagi Kṛṣṇa teadvuse tegevuste juurest teiste tegevuste juurde.

Tekst

yayā tu dharma-kāmārthān
dhṛtyā dhārayate ’rjuna
prasaṅgena phalākāṅkṣī
dhṛtiḥ sā pārtha rājasī

Synonyms

yayā — mille abil; tu — aga; dharma — religioossust; kāma — meelte rahuldamist; arthān — ja majanduslikku arengut; dhṛtyā — sihikindlusega; dhārayate — hoiab alal; arjuna — oo, Arjuna; prasaṅgena — kiindumuse tõttu; phala-ākāṅkṣī — ihaldades nautida oma tegude vilju; dhṛtiḥ — sihikindlus; — see; pārtha — oo, Pṛthā poeg; rājasī — kire guṇas.

Translation

Kuid sellist sihikindlust, oo, Arjuna, mille läbi inimene kiindub tugevalt resultaatidele suunatud religioossetesse tegevustesse, majanduslikku arengusse ning meelte rahuldamisse, valitseb kire guṇa.

Purport

Inimene, kes alati ihaldab nautida religioossete või majanduslike tegevuste vilju, kelle ainsaks sooviks on meelte rahuldamine ning kelle mõistus, meeled ja kogu elu teenivad neid eesmärke, asub kire guṇas.

Tekst

yayā svapnaṁ bhayaṁ śokaṁ
viṣādaṁ madam eva ca
na vimuñcati durmedhā
dhṛtiḥ sā pārtha tāmasī

Synonyms

yayā — mille abil; svapnam — uni; bhayam — kartlikkus; śokam — hädaldamine; viṣādam — tusasus; madam — illusioon; eva — kindlasti; ca — samuti; na — mitte kunagi; vimuñcati — loobub; durmedhā — arutu; dhṛtiḥ — sihikindlus; — see; pārtha — oo, Pṛthā poeg; tāmasī — teadmatuse guṇas.

Translation

Ning selline arutu sihikindlus, oo, Pṛthā poeg, mis ei tõuse kõrgemale unistamisest, kartlikkusest, hädaldamisest, tusasusest ja illusioonist, on pimeduse guṇa mõjuvallas.

Purport

Selle värsi põhjal ei tule järeldada, et vooruse guṇas olev inimene ei unista. „Unistamine" tähendab käesoleval juhul liialdast magamist. Magades näeb inimene alati und, viibigu ta siis vooruse, kire või teadmatuse guṇas. Unenäo nägemine on loomulik nähtus. Kui inimene ei suuda aga vältida liialdast magamist ega uhkust materiaalsete objektide nautimise üle, kui ta alati unistab materiaalse maailma üle valitsemisest ning on suunanud oma elu, mõistuse ja meeled sellest tulenevate eesmärkide rahuldamisele, omab ta sihikindlust, mis kuulub teadmatuse guṇasse.

Tekst

sukhaṁ tv idānīṁ tri-vidhaṁ
śṛṇu me bharatarṣabha
abhyāsād ramate yatra
duḥkhāntaṁ ca nigacchati

Synonyms

sukham — õnn; tu — aga; idānīm — nüüd; tri-vidham — kolme liiki; śṛṇu — kuula; me — Minult; bharata-ṛṣabha — oo, parim Bhāratate hulgas; abhyāsāt — praktiseerimise läbi; ramate — naudib; yatra — kus; duḥkha — kannatuste; antam — lõppu; ca — samuti; nigacchati — saavutab.

Translation

Oo, parim Bhāratate hulgas, palun kuula nüüd Minult kolme laadi õnnest, mille läbi tingimustest sõltuv hing naudib ning mille läbi ta vahel vabaneb kõikidest kannatustest.

Purport

Tingimustest sõltuv hing üritab nautida materiaalset õnne üha uuesti ja uuesti. Seega mälub ta seda, mida on juba mitmeid kordi mälutud. Sellises olukorras viibides võib ta mõnedel juhtudel materiaalse maailma ahelatest vabaneda, kui tal avaneb võimalus suhelda mõne suure hingega. Teisisõnu öeldes tegeleb tingimustest sõltuv hing alati ühel või teisel viisil meelte rahuldamisega, ent kui ta tänu soodsale suhtlusele mõistab, et see kõik on vaid ühe ja sama pidev kordamine, ärkab temas algne Kṛṣṇa teadvus ning ta võib vabaneda sellisest pidevalt korduvast niinimetatud õnnest.

Tekst

yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam

Synonyms

yat — mis; tat — see; agre — alguses; viṣam iva — nagu mürk; pariṇāme — lõpus; amṛta — nektar; upamam — võrreldud; tat — see; sukham — õnn; sāttvikam — vooruse guṇas; proktam — öeldakse; ātma — eneses; buddhi — arukuse; prasāda-jam — sündinud rahuldatusest.

Translation

Seda, mis on algul kui mürk, kuid lõpuks kui nektar ning mis äratab inimese eneseteadvustamisele, nimetatakse õnneks vooruse guṇas.

Purport

Püüeldes eneseteadvustamise poole, peab inimene järgima paljusid reegleid, et saavutada kontroll oma mõistuse ja meelte üle ning keskendada mõistus oma tegelikule „minale". Kõik see on väga raske ning kibe kui mürk, ent kui inimene jõuab selliseid regulatsioone edukalt järgides transtsendentaalsele tasandile, hakkab ta maitsma tõelist nektarit ning nautima elu.

Tekst

viṣayendriya-saṁyogād
yat tad agre ’mṛtopamam
pariṇāme viṣam iva
tat sukhaṁ rājasaṁ smṛtam

Synonyms

viṣaya — meelte ihaldusobjektide; indriya — ja meelte; saṁyogāt — kombinatsioonist; yat — mis; tat — see; agre — alguses; amṛta-upamam — just kui nektar; pariṇāme — lõpus; viṣam iva — nagu mürk; tat — see; sukham — õnn; rājasam — kire guṇas; smṛtam — peetakse.

Translation

See õnn, mida inimene kogeb meelte kokku puutudes meelte ihaldusobjektidega ning mis algul tundub nektarina, lõpuks aga mürgina, kuulub kire guṇasse.

Purport

Kui noor mees ja noor naine kohtavad teineteist, ajendavad meeled meest naist vaatama, teda puudutama ning seksuaalvahekorda astuma. Algul võib see meeltele väga meeldiv tunduda, kuid teatud aja järel muutub see lõpuks otsekui mürgiks. Armastajad jätavad teineteist maha, lahutavad, ning õnn muutub kurbuseks ja hädaks. Sellist õnne valitseb alati kire guṇa. Meelte ja meelte ihaldusobjektide kokkupuutumisest tulenev õnn põhjustab lõpptulemusena alati kannatusi ning seda tuleb kõikide vahenditega vältida.

Tekst

yad agre cānubandhe ca
sukhaṁ mohanam ātmanaḥ
nidrālasya-pramādotthaṁ
tat tāmasam udāhṛtam

Synonyms

yat — see, mis; agre — alguses; ca — samuti; anubandhe — lõpus; ca — samuti; sukham — õnn; mohanam — illusoorne; ātmanaḥ — enese; nidrā — unest; ālasya — laiskusest; pramāda — ja illusioonist; uttham — sündinud; tat — see; tāmasam — teadmatuse guṇas; udāhṛtam — öeldakse olevat.

Translation

Ning see õnn, mis teeb pimedaks eneseteadvustamise suhtes, mis on algusest lõpuni vaid pettekujutelm ning mis tekib unest, laiskusest ja illusioonist, on õnn teadmatuse guṇas.

Purport

See, kes naudib laisklemist ja magamist, viibib kindlasti pimeduse ja teadmatuse guṇas. Samuti viibib kahtlemata teadmatuse guṇas see, kes ei oma mingit ettekujutust sellest, mida teha või mida mitte. Teadmatuse guṇas viibiva inimese jaoks on kõik illusioon. Ta ei koge õnne ei alguses ega lõpus. Kire guṇas viibiv inimene võib kogeda algul teatud ajutist õnne ning lõpus kannatusi, kuid teadmatuse guṇas asuv inimene on sunnitud kannatama nii algul kui ka lõpus.

Tekst

na tad asti pṛthivyāṁ vā
divi deveṣu vā punaḥ
sattvaṁ prakṛti-jair muktaṁ
yad ebhiḥ syāt tribhir guṇaiḥ

Synonyms

na — ei; tat — see; asti — eksisteerib; pṛthivyām — maakeral; — või; divi — kõrgemates planetaarsüsteemides; deveṣu — pooljumalate keskel; — või; punaḥ — taas; sattvam — eksistents; prakṛti-jaiḥ — sündinud materiaalsest loodusest; muktam — vabanenud; yat — see; ebhiḥ — nende; syāt — on; tribhiḥ — kolme; guṇaiḥ — materiaalse looduse guṇade mõjust.

Translation

Pole ühtegi elusolendit, ei sellel planeedil ega pooljumalate hulgas kõrgematel planetaarsüsteemidel, keda need materiaalsest loodusest sündinud kolm guṇat ei mõjutaks.

Purport

Jumal teeb siin kokkuvõtte materiaalse looduse kolme guṇa üleüldisest valitsemisest kõikjal universumis.

Tekst

brāhmaṇa-kṣatriya-viśāṁ
śūdrāṇāṁ ca paran-tapa
karmāṇi pravibhaktāni
svabhāva-prabhavair guṇaiḥ

Synonyms

brāhmaṇa — brāhmaṇate; kṣatriya — kṣatriyate; viśām — ning vaiśyade; śūdrāṇām — śūdrate; ca — ja; parantapa — oo, vaenlaste alistaja; karmāṇi — tegevused; pravibhaktāni — on jagatud; svabhāva — nende isiklikust loomusest; prabhavaiḥ — sündinud; guṇaiḥ — materiaalse looduse guṇade poolt.

Translation

Oo, vaenlaste nuhtleja, brāhmaṇaid, kṣatriyaid, vaiśyaid ja śūdraid eristatakse omaduste põhjal, mis on sündinud igaühe isiklikust loomusest vastavalt materiaalse looduse guṇadele.

Tekst

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
kṣāntir ārjavam eva ca
jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ
brahma-karma svabhāva-jam

Synonyms

śamaḥ — rahulikkus; damaḥ — enesekontroll; tapaḥ — askees; śaucam — puhtus; kṣāntiḥ — sallivus; ārjavam — ausus; eva — kindlasti; ca — ja; jñānam — teadmised; vijñānam — tarkus; āstikyam — religioossus; brahma — brāhmaṇale kuuluv; karma — kohustus; svabhāva-jam — tema isiklikust loomusest sündinud.

Translation

Rahulikkus, enesekontroll, askeetlikkus, puhtus, sallivus, ausus, teadmised, tarkus ja religioossus – need on brāhmaṇale loomulikud omadused, mille kohaselt ta tegutseb.

Tekst

śauryaṁ tejo dhṛtir dākṣyaṁ
yuddhe cāpy apalāyanam
dānam īśvara-bhāvaś ca
kṣātraṁ karma svabhāva-jam

Synonyms

śauryam — kangelaslikkus; tejaḥ — jõud; dhṛtiḥ — sihikindlus; dākṣyam — leidlikkus; yuddhe — lahingus; ca — ja; api — samuti; apalāyanam — pagemata; dānam — heldekäelisus; īśvara — juhtimisvõime; bhāvaḥ — loodus; ca — ja; kṣātram — kṣatriyale kuuluv; karma — kohustus; svabhāva-jam — tema isiklikust loomusest sündinud.

Translation

Kangelaslikkus, jõud, sihikindlus, leidlikkus, julgus lahingus, heldekäelisus ja juhtimisvõime on kṣatriyale loomulikud omadused, mille kohaselt ta tegutseb.

Tekst

kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyaṁ
vaiśya-karma svabhāva-jam
paricaryātmakaṁ karma
śūdrasyāpi svabhāva-jam

Synonyms

kṛṣi — kündmine; go — lehmade; rakṣya — kaitsmine; vāṇijyam — kaubitsemine; vaiśya — vaiśyale kuuluv; karma — kohustus; svabhāva-jam — tema isiklikust loodusest sündinud; paricaryā — teenimisest; ātmakam — koosnev; karma — kohustus; śūdrasya — śūdrale kuuluv; api — samuti; svabhāva-jam — tema isiklikust loomusest sündinud.

Translation

Maaviljelus, lehmade kaitsmine ning kaubitsemine on vaiśyade loomusele vastav töö; śūdrate kohustuseks on teha füüsilist tööd ning teenida teisi.

Tekst

sve sve karmaṇy abhirataḥ
saṁsiddhiṁ labhate naraḥ
sva-karma-nirataḥ siddhiṁ
yathā vindati tac chṛṇu

Synonyms

sve sve — igaüks oma; karmaṇi — tööd; abhirataḥ — järgides; saṁsiddhim — täiuslikkuse; labhate — saavutab; naraḥ — inimene; sva-karma — oma kohustustes; nirataḥ — hõivatud; siddhim — täiuslikkuse; yathā — nagu; vindati — saavutab; tat — seda; śṛṇu — kuula.

Translation

Töötades vastavalt oma omadustele, võib iga inimene saavutada täiuslikkuse. Ma räägin sulle nüüd, kuidas see on võimalik.

Tekst

yataḥ pravṛttir bhūtānāṁ
yena sarvam idaṁ tatam
sva-karmaṇā tam abhyarcya
siddhiṁ vindati mānavaḥ

Synonyms

yataḥ — kellelt; pravṛttiḥ — vool; bhūtānām — kõikide elusolendite; yena — kelle poolt; sarvam — kõike; idam — seda; tatam — läbitakse; sva- karmaṇā — tema oma kohustustega; tam — Teda; abhyarcya — teenimisega; siddhim — täiuslikkuse; vindati — saavutab; mānavaḥ — inimene.

Translation

Teenides Jumalat, kes on kõikide elusolendite allikas ning kes on kõikeläbiv, võib inimene oma kohustuste täitmise läbi täiuslikkuseni jõuda.

Purport

Nagu öeldud viieteistkümnendas peatükis, on kõik elusolendid Kõigekõrgema Jumala väikesed lahutamatud osakesed. Seega on Kõigekõrgem Jumal kõikide elusolendite algus. Seda kinnitab ka „Vedānta-sūtra": janmādy asya yataḥ. Kõigekõrgem Jumal on seega iga elusolendi elu alguseks. Ning nagu öeldakse seitsmeteistkümnendas peatükis, on Kõigekõrgem Jumal Oma kahe energia – välise ja sisemise energia – kaudu kõikeläbiv. Seepärast peaks inimene teenima Kõigekõrgemat Jumalat ja Tema energiaid. Tavaliselt teenivad vaiṣṇavatest pühendunud Kõigekõrgemat Jumalat ning Tema sisemist energiat. Tema väline energia on sisemise energia moondunud peegeldus. Väline energia on vaid taust, samas kui Kõrgeim Jumal viibib Oma täieõigusliku ekspansioonina, Paramātmāna kõikjal. Ta on Ülihing nii kõikides pooljumalates, kõikides inimestes kui ka kõikides loomades. Ta on kõikjal. Seepärast peaks iga inimene mõistma, et tema kui Kõigekõrgema Jumala lahutamatu osake omab kohustust teenida Kõigekõrgemat. Iga inimene peaks rakendama end Jumala pühendunud teenimisse täies Kṛṣṇa teadvuses. Selline on käesoleva värsi soovitus.

Igaüks peaks mõtlema, et ta teeb ühte või teistsugust tööd seetõttu, et Hṛṣīkeśa, meelte valitseja, on talle selle määranud, ning kasutama kõiki oma töö vilju Jumala Kõrgeima Isiksuse, Śrī Kṛṣṇa teenimiseks. Kui inimene mõtleb täies Kṛṣṇa teadvuses viibides alati sel moel, siis võib ta Jumala armu läbi kõigest teadlikuks saada. See on elu täiuslikkus. Jumal ütleb „Bhagavad-gītās" (12.7): teṣām ahaṁ samuddhartā. Kõigekõrgem Jumal Ise hoolitseb sellise pühendunu vabanemise eest. See on elu kõrgeim täiuslikkus. Ükskõik, millist ametit inimene ka omaks, saavutab ta täiuslikkuse, kui ta teenib Kõigekõrgemat Jumalat.

Tekst

śreyān sva-dharmo viguṇaḥ
para-dharmāt sv-anuṣṭhitāt
svabhāva-niyataṁ karma
kurvan nāpnoti kilbiṣam

Synonyms

śreyān — parem; sva-dharmaḥ — oma töö; viguṇaḥ — ebatäiuslikult sooritatud; para-dharmāt — kui kellegi teise töö; su-anuṣṭhitāt — täiuslikult tehtud; svabhāva-niyatam — ette kirjutatud vastavalt igaühe isiklikule loodusele; karma — töö; kurvan — sooritades; na — mitte kunagi; āpnoti — saavutab; kilbiṣam — patuste tegude järelmõjud.

Translation

Parem on teha oma tööd ebatäiuslikult, kui võtta omaks kellegi teise tegevused ning sooritada neid täiuslikult. Oma loomusele vastavate kohustuste täitmine ei too kunagi endaga kaasa patuste tegude järelmõjusid.

Purport

„Bhagavad-gītās" selgitatakse, millised on iga inimese ametialased kohustused. Nagu selgitatud juba eelmistes värssides, on brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya ja śūdra kohustused määratud vastavalt looduse guṇadele, mille mõju all nad viibivad. Keegi ei tohi hakata oma kohustuste täitmise asemel kellegi teise kohustusi täitma. Inimene, kes on oma loomuse kohaselt kiindunud śūdrate poolt tehtavasse töösse, ei tohiks end kunstlikult brāhmaṇana esitleda, isegi kui ta on sündinud brāhmaṇa perekonnas. Igaüks peab töötama vastavalt oma loomusele, sest ükski töö ei ole häbiväärne, kui seda tehakse Kõigekõrgema Jumala heaks. Brāhmaṇa ametikohustused kuuluvad kahtlemata vooruse guṇasse, ent kui inimene ei viibi vooruse guṇas, ei tohiks ta ka oma tegudes brāhmaṇaid jäljendama hakata. Kṣatriyal ehk valitsejaklassi kuuluval inimesel on palju ebameeldivaid kohustusi: kṣatriya peab tarvitama vägivalda oma vaenlaste tapmiseks ning vahel tuleb tal diplomaatia huvides valetada. Selline vägivaldsus ja ebaausus saadavad poliitikat lahutamatult, kuid kṣatriya ei tohiks seepärast loobuda oma ametikohustustest ning võtta omaks näiteks brāhmaṇa kohustusi.

Inimene peab tegutsema Kõigekõrgema Jumala rahuldamiseks. Arjuna oli näiteks kṣatriya. Ta kahtles, kas astuda vastasleeri vastu võitlusse või mitte. Kui aga selline lahing toimub Jumala Kõrgeima Isiksuse, Kṛṣṇa nimel, siis pole vaja karta, et selles osalemine põhjustaks mandumist. Ka kaubanduses tuleb mõnel ärimehel kasu nimel rääkida suurel hulgal valesid, sest kui ta ei valetaks, ei tooks ta äri kasu. Vahel võib kaubitseja öelda: „Kallis klient, sinu nimel loobun ma kasu saamisest." Kuid tegelikult ei saa ärimees ilma kasumita ju ära elada. Seepärast tuleb sellist ütlemist võtta lihtsalt kui väikest valet. Kuid kaupmees ei tohiks mõelda, et kuna ta oma ameti tõttu on pidevalt sunnitud rääkima valesid, peaks ta sellest loobuma ning võtma omaks brāhmaṇa ametikohustused. Sellist soovitust pühakirjades ei anta. See, kas inimene on kṣatriya, vaiśya või śūdra, ei oma mingit tähtsust, kui inimene teenib oma tööga Jumala Kõrgeimat Isiksust. Isegi brāhmaṇad, kes viivad läbi erinevaid ohverdusi, on sunnitud vahel tapma loomi, sest sedasi näeb ette ohverduste läbiviimise kord. Kui kṣatriya tapab aga lahingus vaenlase, ei peeta seda samuti mitte patuks. Seda kõike selgitati väga selgelt ja üksikasjalikult kolmandas peatükis. Seal öeldakse, et igaüks peaks töötama Yajña ehk Viṣṇu, Jumala Kõrgeima Isiksuse heaks. Kõik, mida tehakse omaenese meeleliseks rahuldamiseks, aheldab inimest. Järeldus sellest kõigest on see, et igaüks peaks töötama vastavalt sellele looduse guṇale, mille mõju all ta viibib, ning otsustama töötada üksnes Kõigekõrgema Jumala kõrgeimate eesmärkide täitmiseks.

Tekst

saha-jaṁ karma kaunteya
sa-doṣam api na tyajet
sarvārambhā hi doṣeṇa
dhūmenāgnir ivāvṛtāḥ

Synonyms

saha-jam — samaaegselt sündinud; karma — töö; kaunteya — oo, Kuntī poeg; sa-doṣam — vigane; api — ehkki; na — mitte kunagi; tyajet — peaks loobuma; sarva-ārambhāḥ — kõik ettevõtmised; hi — kindlasti; doṣeṇa — veaga; dhūmena — suitsuga; agniḥ — tuli; iva — nagu; āvṛtāḥ — kaetud.

Translation

Igat üritust varjutavad teatavad puudujäägid, täpselt nagu suits varjutab tuld. Oo, Kuntī poeg, seepärast ei tohiks keegi endale loomupärasest tööst loobuda, isegi kui ta teeb oma töös rohkelt vigu.

Purport

Tingimustest sõltuvas elus on kõik tööd saastatud materiaalse looduse guṇadest. Isegi kui inimene on brāhmaṇa, on ta sunnitud sooritama ohverdusi, millega kaasneb looma tapmine. Samamoodi peab kṣatriya võitlema vaenlaste vastu, olenemata sellest, kui jumalakartlikku elu ta ka elaks. Ta ei saa seda vältida. Samamoodi peab kaupmees, ükskõik kui jumalakartlik ta ka oleks, vahel konkurentsis püsimiseks oma tulusid varjama või kaubitsema vahel ka mustal turul. Sedalaadi teod on vajalikud ning neid pole võimalik vältida. Kui inimene on śūdra ning ta isand pole just kuigi hea, peab ta täitma oma isanda korraldusi ka siis, kui need tegelikult ei vajaks täitmist. Vaatamata sellistele puudustele peab inimene täitma oma ettekirjutatud kohustusi, sest need on sündinud tema enda loomusest.

Antud värsis antakse selle kohta ka väga hea võrdlus. Ehkki tuli on puhas, tekib sellest ikka suitsu. See suits ei muuda aga ometigi tuld ebapuhtaks. Ehkki tulest tekib suitsu, peetakse tuld puhtaimaks elemendiks. Kui keegi eelistab loobuda kṣatriya kohustustest brāhmaṇa kohustuste kasuks, ei saa ta sugugi kindel olla, et tal brāhmaṇana ei tule täita ebameeldivaid kohustusi. Sellest võib järeldada, et materiaalses maailmas ei saa keegi olla täielikult vaba materiaalse looduse saastavast mõjust. Näide tulest ja suitsust on sellega seoses väga kohane. Kui keegi võtab talvisel ajal tulest kivi, häirib suits vahel silmi ja teisi kehaosi, kuid nendest häirivatest tingimustest hoolimata peab inimene tuld kasutama. Samamoodi ei tohiks keegi loobuda oma loomupärasest tööst lihtsalt seepärast, et see sisaldab mõningaid ebameeldivaid momente. Inimene peaks täie sihikindlusega teenima Kõigekõrgemat Jumalat, täites oma ettekirjutatud kohustusi Kṛṣṇa teadvuses. See on täiuslikkuseni viiv tee. Kui tööd tehakse Kõigekõrgema Jumala rahuldamiseks, puhastub see kõikidest vigadest. Ning kui töö tulemused on puhastunud, olles seotud pühendunud teenimisega, saavutab inimene täiuslikkuse, mille läbi ta näeb sisemuses oma tõelist „mina". Seda nimetataksegi eneseteadvustamiseks.

Tekst

asakta-buddhiḥ sarvatra
jitātmā vigata-spṛhaḥ
naiṣkarmya-siddhiṁ paramāṁ
sannyāsenādhigacchati

Synonyms

asakta-buddhiḥ — omades arukust, mis ei ole kiindunud millessegi; sarvatra — kõikjal; jita-ātmā — kontrollides mõistust; vigata-spṛhaḥ — materiaalsete soovideta; naiṣkarmya-siddhim — järelmõjudest vabanemise täiuslikkuse; paramām — kõrgeima; sannyāsena — loobumusliku elukorralduse abil; adhigacchati — inimene saavutab.

Translation

Enese üle kontrolli omav, kiindumustest vaba ja kõik materiaalsed naudingud hüljanud inimene võib loobumuslikku elu praktiseerides saavutada kõikidest tegevuste järelmõjudest vabanemise kõrgeima täiuslikkuse.

Purport

Tõeline loobumus tähendab seda, et inimene peab end alati Kõigekõrgema Jumala lahutamatuks osakeseks ning teab seeläbi, et tal pole mingit õigust oma töö vilju nautida. Kuna ta on Kõigekõrgema Jumala lahutamatu osake, peab tema töö vilju nautima Kõigekõrgem Jumal. See on tõeline Kṛṣṇa teadvus. Inimene, kes tegutseb Kṛṣṇa teadvuses, on tõeline sannyāsī ehk loobumusliku elukorralduse järgija. Omades sellist suhtumist, on inimene alati rahuldatud, sest ta tegutseb tõepoolest Kõigekõrgema heaks. Sel moel toimides vabaneb ta materiaalsetest kiindumustest ning leiab naudingut üksnes Jumala teenimisest tulenevast transtsendentaalsest õnnest. Sannyāsī peab olema vaba oma varasemate tegude järelmõjudest, kuid Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene saavutab selle täiuslikkuse kohe, isegi kui ta ei ole võtnud omaks niinimetatud loobumuslikku elukorraldust. Sellist mõistuse seisundit nimetatakse yogārūḍhaks ehk jooga täiuslikkuseks. Kolmandas peatükis kinnitatakse: yas tv ātma-ratir eva syāt. „Eneses rahuldatud inimene ei pea kartma mitte mingeid tegude järelmõjusid."

Tekst

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā

Synonyms

siddhim — täiuslikkuse; prāptaḥ — saavutades; yathā — nagu; brahma — Kõigekõrgem; tathā — nii; āpnoti — inimene saavutab; nibodha — püüa mõista; me — Minult; samāsena — ülevaatlikult; eva — kindlasti; kaunteya — oo, Kuntī poeg; niṣṭhā — tasand; jñānasya — teadmiste; — milline; parā — transtsendentaalne.

Translation

Oo, Kuntī poeg, Ma räägin sulle nüüd, kuidas sellise täiuslikkuseni jõudnud inimene võib tõusta kõrgeimate teadmiste tasandile ehk jõuda Brahmanini, tegutsedes viisil, mida Ma nüüd sulle lühidalt selgitan.

Purport

Jumal kirjeldab Arjunale, kuidas saavutada kõrgeima täiuslikkuse tasand, täites lihtsalt oma ettekirjutatud kohustusi Jumala Kõrgeima Isiksuse heaks. Inimene jõuab kõrgeimale Brahmani tasandile, kui ta lihtsalt loobub oma töö viljadest Kõigekõrgema Jumala rahuldamise nimel. Selles seisnebki eneseteadvustamise protsess. Teadmiste tõeline täiuslikkus seisneb puhta Kṛṣṇa teadvuse saavutamises, nagu järgmistes värssides ka kirjeldatakse.

Tekst

buddhyā viśuddhayā yukto
dhṛtyātmānaṁ niyamya ca
śabdādīn viṣayāṁs tyaktvā
rāga-dveṣau vyudasya ca
vivikta-sevī laghv-āśī
yata-vāk-kāya-mānasaḥ
dhyāna-yoga-paro nityaṁ
vairāgyaṁ samupāśritaḥ
ahaṅkāraṁ balaṁ darpaṁ
kāmaṁ krodhaṁ parigraham
vimucya nirmamaḥ śānto
brahma-bhūyāya kalpate

Synonyms

buddhyā — arukuse abil; viśuddhayā — täielikult puhastunud; yuktaḥ — hõivatud; dhṛtyā — sihikindlusega; ātmānam — „mina"; niyamya — reguleerides; ca — samuti; śabda-ādīn — nagu heli; viṣayān — meelte ihaldusobjektid; tyaktvā — loobudes; rāga — kiindumus; dveṣau — ning vastumeelsus; vyudasya — asetades kõrvale; ca — samuti; vivikta-sevī — elades eraldatud paigas; laghu-āśī — süües vähe; yata — olles saavutanud kontrolli; vāk — kõne; kāya — keha; mānasaḥ — ja mõistus; dhyāna-yoga-paraḥ — transsi süvenenud; nityam — kakskümmend neli tundi ööpäevas; vairāgyam — kiindumustest vabanemine; samupāśritaḥ — olles leidnud varjupaiga; ahaṅkāram — vale ego; balam — kunstlik jõud; darpam — võlts uhkus; kāmam — iha; krodham — viha; parigraham — ning materiaalse asjade vastuvõtmine; vimucya — olles vabastatud; nirmamaḥ — omanditundeta; śāntaḥ — rahulik; brahma-bhūyāya — eneseteadvustamise jaoks; kalpate — omab vajalikke omadusi.

Translation

Eneseteadvustamiseni jõuab kahtlemata see inimene, kes arukuse abil puhastununa kontrollib sihikindlalt oma mõistust, kes hülgab meeleliste naudingute objektid, kes on vaba nii kiindumustest kui ka vastumeelsustest, kes elab üksikus eraldatud paigas, kes sööb vähe, kes kontrollib oma keha, mõistust ja kõnet, kes on alati süvenenud transsi, kes on vaba valest egost, soovist omandada kunstlikku jõudu, võltslikust uhkusest, ihast, vihast, kes ei võta vastu midagi materiaalset, kes on vaba võltslikust omanditundest ning kes on alati rahulik.

Purport

Kui inimene on arukuse abil puhastunud, hoiab ta end vooruse guṇas. Sel moel saavutab inimene kontrolli oma mõistuse üle ning püsib alati transis. Ta ei tunne kiindumust meelelisi naudinguid pakkuvate objektide vastu ning on oma tegevustes vaba nii kiindumustest kui ka vihast. Loomulikult eelistab selline loobumuslik inimene elada üksikus eraldatud paigas, ta ei söö rohkem kui hädavajalik ning kontrollib nii oma keha kui ka mõistuse tegevusi. Ta on vaba valest egost, sest ta ei samasta end oma kehaga. Samuti ei võta ta vastu midagi materiaalset ega soovi muuta oma keha tugevaks. Kuna ta on vaba kehalisest elukäsitlusest, ei ole ta asjatult uhke. Ta on rahul kõigega, mis talle Jumala armust osaks langeb, ning ta ei satu meeleliste naudingute puudumisel kunagi raevu. Samuti ei tee ta jõupingutusi meelte ihaldusobjektidega kokkupuutumiseks. Sedasi, olles täielikult vaba valest egost, vabaneb ta kiindumustest kõikide materiaalsete asjade vastu ning saavutab enese kui Brahmani teadvustamise ehk brahma-bhūta tasandi. Kui inimene on vaba materialistlikust elukäsitlusest, saavutab ta rahu, mida ei suuda enam miski häirida. „Bhagavad-gītās" (2.70) öeldakse:

āpūryamāṇam acala-pratiṣṭhaṁ
samudram āpaḥ praviśanti yadvat
tadvat kāmā yaṁ praviśanti sarve
sa śāntim āpnoti na kāma-kāmī

„Rahu suudab saavutada vaid see inimene, keda ei häiri soovide lakkamatu vool, mis on sarnane igavesti täidetavasse, kuid alati rahulikku ookeani suubuvate jõgedega, mitte aga tema, kes püüab neid soove rahuldada."

Tekst

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

Synonyms

brahma-bhūtaḥ — olles Absoluudiga üks; prasanna-ātmā — läbinisti rõõmus; na — mitte kunagi; śocati — kurdab; na — mitte kunagi; kāṅkṣati — soovib; samaḥ — suhtudes võrdselt; sarveṣu — kõikidesse; bhūteṣu — elusolenditesse; mat-bhaktim — Minu pühendunud teenimise; labhate — saavutab; parām — transtsendentaalse.

Translation

Sellise transtsendentaalse positsiooni saavutanud inimene teadvustab kohe Kõrgeimat Brahmanit ning muutub läbinisti rõõmsaks. Ta ei kurda kunagi ega ihalda midagi. Ta suhtub võrdselt kõikidesse elusolenditesse. Sellel tasandil jõuab ta Minu puhta pühendunud teenimiseni.

Purport

Impersonalisti jaoks on brahma-bhūta tasandi saavutamine ning Absoluudiga üheks saamine lõplik eesmärk. Personalist ehk puhas pühendunu on seadnud endale aga kõrgema eesmärgi ning püüab seetõttu sellelt tasandilt tõusta edasi, puhta pühendunud teenimiseni. See tähendab, et isik, kes on rakendanud end Kõigekõrgema Jumala puhtasse pühendunud teenimisse, asub juba vabanemise brahma-bhūta tasandil ning on saanud Absoluudiga üheks. Jõudmata sellele tasandile, pole võimalik Kõigekõrgemat, Absoluuti, teenima hakata. Absoluutse kontseptsiooni kohaselt pole teenija ja teenitava vahel mingit erinevust, kuid kõrgemas, vaimses mõttes eksisteerib siin siiski erinevus.

Materialistliku elukäsitluse kohaselt elades, tehes tööd vaid enda meelelise rahuldamise nimel, eksisteerivad alati kannatused, kuid absoluutses maailmas, kui elusolend rakendab end puhtasse pühendunud teenimisse, ei tule kannatusi kogeda. Kṛṣṇa teadvuses viibival pühendunul pole millegi üle hädaldada või midagi ihaldada. Kuna Jumal on Eneses täielik, muutub ka Jumalat teeniv elusolend Kṛṣṇa teadvuses eneses täielikuks. Ta saab justkui jõeks, milles voolab üksnes puhas vesi. Kuna puhas pühendunu ei mõtle muust kui Kṛṣṇast, on ta loomulikult alati rõõmus. Ta ei hädalda materiaalse kaotuse üle ega ihalda ka midagi materiaalset saada, sest Jumalat teenides on ta eneses täielik. Ta ei ihalda materiaalseid naudinguid, sest teab, et iga elusolend on Kõigekõrgema Jumala igavene lahutamatu osake ning seega ka Tema igavene teener. Ta ei näe materiaalses maailmas kedagi kõrgemal või madalamal seisvana, sest materiaalses maailmas on sellised positsioonid ajutised ning pühendunut ei huvita mitte millegi ajutise avaldumine või kadumine. Tema jaoks on kivid ja kuld samaväärsed. Selline on brahma-bhūta tasand ning puhas pühendunu tõuseb sellele tasandile ilma suuremate raskusteta. Sellel eksistentsi tasandil tundub mõte Kõrgeima Brahmaniga üheks saamisest ning seeläbi oma individuaalsuse hävitamisest põrgulikuna, mõte taevalikku kuningriiki jõudmisest muutub aga nõiduspildiks ning meeled on kui murtud hammastega maod. Nii nagu murtud hammastega madu pole põhjust karta, ei tule karta ka meeli, kui nad asuvad elusolendi kontrolli all. Mateeriast nakatunud inimese jaoks on maailm kannatusterohke paik, kuid pühendunu jaoks on kogu universum sama hea elukoht kui Vaikuṇṭha ehk vaimne taevas. Selle materiaalse universumi tähtsaim isik pole pühendunu jaoks tähtsam kõige väiksemast sipelgast. Sellisele tasandile on võimalik jõuda Jumal Caitanya armust, kes levitas õpetust puhtast pühendunud teenimisest käesoleval ajastul.

Tekst

bhaktyā mām abhijānāti
yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā
viśate tad-anantaram

Synonyms

bhaktyā — puhta pühendunud teenimisega; mām — Mind; abhijānāti — inimene võib teada; yāvān — niivõrd kui; yaḥ ca asmi — nagu Ma olen; tattvataḥ — tõeliselt; tataḥ — seejärel; mām — Mind; tattvataḥ — tõeliselt; jñātvā — teades; viśate — ta siseneb; tat-anantaram — seejärel.

Translation

Minu tõelist olemust Jumala Kõrgeima Isiksusena on võimalik mõista üksnes pühendunud teenimise läbi. Ning kui inimene on Mind sellise pühendunud teenimise läbi täielikult teadvustanud, võib ta siseneda Jumala kuningriiki.

Purport

Jumala Kõrgeimat Isiksust, Kṛṣṇat ning Tema täieõiguslikke ekspansioone pole võimalik mõista mõttespekulatsioonide läbi. Samuti pole see võimalik mittepühendunute jaoks. Kui inimene omab soovi mõista Jumala Kõrgeimat Isiksust, peab ta puhta pühendunu juhendamise all hakkama praktiseerima puhast pühendunud teenimist. Vastasel juhul ei avane tõde Jumala Kõrgeimast Isiksusest inimesele kunagi. Nagu „Bhagavad-gītās" (7.25) kinnitatakse: nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya. „Kõigekõrgem Jumal ei ilmuta End igaühele." Keegi ei saa Jumalat mõista akadeemilise erudeerituse või mõttespekulatsioonide läbi. Ainult see, kes tõepoolest praktiseerib Kṛṣṇa teadvust ning teenib Teda pühendunult, võib mõista, kes Kṛṣṇa on. Ülikoolikraadid siin ei aita.

Inimene, kes tunneb põhjalikult Kṛṣṇat puudutavat teadust, on vääriline tõusma vaimsesse kuningriiki, Kṛṣṇa elupaika. Brahmaniks saamine ei tähenda oma isikliku identiteedi kaotamist. Selleski olukorras teenib elusolend pühendunult Jumalat ning pühendunud teenimine eeldab Jumala, pühendunu ja pühendunud teenimise meetodi olemasolu. Sellised teadmised ei hävine kunagi, ka mitte pärast vabanemise saavutamist. Vabanemine eeldab materialistlikust elukäsitlusest vabanemist. Vaimses elus säilivad nii erinevused kui ka isiksuslikkus, kuid need kõik asuvad puhtal Kṛṣṇa teadvuse tasandil. Ei tohiks ekslikult arvata, et sõna viśate („siseneb Minusse") toetab monistlikku teooriat elusolendi ühekssaamisest Brahmaniga. Ei, viśate tähendab, et elusolend võib siseneda Kõigekõrgema Jumala elupaika, et isiklikult Temaga suhelda ning Teda teenida. Näiteks ei lenda roheline lind rohelisele puule mitte selleks, et puuga üheks saada, vaid selleks, et nautida puu vilju. Impersonalistid esitavad tihti näite jõe merre voolamisest ja sellega liitumisest. Impersonalistide jaoks võib selline liitumine ehk tõesti õnne allikaks olla, kuid personalist säilitab oma isiksuslikkuse nagu ookeanis elav loom. Tungides ookeani sügavustesse, võime me sealt leida väga paljusid erinevaid elusolendeid. Ookeani pealmise kihiga tutvumisest põhjaliku analüüsi jaoks ei piisa, inimene peab omandama teadmised kõikides ookeani sügavustes elavatest liikidest.

Puhta pühendunud teenimise läbi võib pühendunu mõista Kõigekõrgema Jumala transtsendentaalseid omadusi ja jumalikku külluslikkust tõeliselt. Nagu kinnitatud üheteistkümnendas peatükis, on sellise mõistmiseni võimalik jõuda üksnes pühendunud teenimise läbi. Sedasama kinnitatakse ka siin. Jumala Kõrgeimat Isiksust on võimalik mõista pühendunud teenimise läbi ning seejärel võib inimene siseneda Tema kuningriiki.

Pärast materialistlikust elukäsitlusest vabanemise ehk brahma-bhūta tasandi saavutamist saab Jumalast kuulamisega alguse pühendunud teenimine. Kui inimene kuuleb Kõigekõrgemast Jumalast, areneb ta koheselt brahma-bhūta tasandilt edasi ning materiaalne saastatus ahnuse ja meeleliste naudingute ihaldamise näol kaob. Kui pühendunu südamest kaovad iha ja erinevad soovid, kiindub ta üha enam Jumala teenimisse ning sellise kiindumuse läbi vabaneb ta materiaalsest saastatusest lõplikult. Sellel elu tasandil suudab ta mõista Kõigekõrgemat Jumalat. Seda kinnitatakse ka „Śrīmad-Bhāgavatamis". Pärast vabanemist bhakti ehk transtsendentaalse teenimise protsess aga jätkub. „Vedānta-sūtras" (4.1.12) kinnitatakse seda sõnadega ā-prāyaṇāt tatrāpi hi dṛṣṭam. See tähendab, et pärast vabanemist pühendunud teenimise protsess jätkub. „Śrīmad-Bhāgavatamis" määratletakse tõelist pühendumuslikku vabanemist kui elusolendi algse identiteedi, tema algolemusliku positsiooni taaskehtestamist. Seda, milline on elusolendi algolemuslik positsioon, on eelnevalt juba selgitatud: iga elusolend on Kõigekõrgema Jumala väike lahutamatu osake. Seepärast on tema algolemuslik positsioon teenida. Teenimine jätkub ka pärast vabanemist. Tegelik vabanemine tähendab vabanemist elu väärkäsitlustest.

Tekst

sarva-karmāṇy api sadā
kurvāṇo mad-vyapāśrayaḥ
mat-prasādād avāpnoti
śāśvataṁ padam avyayam

Synonyms

sarva — kõik; karmāṇi — tegevused; api — ehkki; sadā — alati; kurvāṇaḥ — sooritades; mat-vyapāśrayaḥ — Minu kaitse all; mat-prasādāt — Minu armu läbi; avāpnoti — inimene saavutab; śāśvatam — igavese; padam — elupaiga; avyayam — hävimatu.

Translation

Ehkki Minu puhas pühendunu sooritab mitmesuguseid tegevusi, on Ta alati Minu kaitse all ning seetõttu jõuab ta Minu armust igavesse ja hävimatusse elupaika.

Purport

Sõna mad-vyapāśrayaḥ viitab Kõigekõrgema Jumala kaitsele. Et vabaneda mateeria saastavast mõjust, toimib puhas pühendunu Kõigekõrgema Jumala või Teda esindava vaimse õpetaja juhenduste järgi. Puhas pühendunu ei tunne ajalisi piiranguid. Ta tegutseb kakskümmend neli tundi ööpäevas sajaprotsendiliselt Kõigekõrgema Jumala juhendusi järgides. Pühendunu vastu, kes sel moel arendab Kṛṣṇa teadvust, on Jumal äärmiselt lahke. Hoolimata kõikidest raskustest jõuab ta lõpuks transtsendentaalsesse elupaika, Kṛṣṇalokale. Temale on pääs vaimsesse taevasse kindlustatud, selles pole vähimatki kahtlust. See kõrgeim elupaik ei tee läbi muutusi; kõik on seal igavene, hävimatu ja täis teadmisi.

Tekst

cetasā sarva-karmāṇi
mayi sannyasya mat-paraḥ
buddhi-yogam upāśritya
mac-cittaḥ satataṁ bhava

Synonyms

cetasā — arukusega; sarva-karmāṇi — kõikvõimalikud tegevused; mayi — Mulle; sannyasya — loobudes; mat-paraḥ — Minu kaitse all; buddhi- yogam — pühendumuslikke tegevusi; upāśritya — leides varjupaiga; mat- cittaḥ — Minu teadvuses; satatam — kakskümmend neli tundi ööpäevas; bhava — lihtsalt saa.

Translation

Looda kõikides oma tegevustes Minule ning tööta alati Minu kaitse all. Sel moel pühendunud teenimist praktiseerides viibi täielikult Minu teadvuses.

Purport

Inimene, kes tegutseb Kṛṣṇa teadvuses, ei pea ennast maailma valitsejaks. Inimene peaks kui teener toetuma oma tegudes üksnes Kõigekõrgema Jumala juhendustele. Teenril pole iseseisvust otsustada, kuidas ta toimib. Ta tegutseb üksnes oma isanda korralduste kohaselt. Kõrgeima isanda korralduste kohaselt toimivat teenrit ei mõjuta tema tegudest tulenevad võidud ja kaotused. Ta lihtsalt täidab ustavuses oma kohuseid Jumala korralduste kohaselt. Kuna Arjuna tegutses Kṛṣṇa isikliku juhendamise all, võib tekkida küsimus, kuidas me peame käituma siis, kui Kṛṣṇat meie juures ei viibi? Kui inimene järgib selles raamatus Kṛṣṇa poolt antud juhendusi ning samuti Kṛṣṇa esindaja juhendusi, saavutab ta sama tulemuse, mis Arjuna. Sõna mat-paraḥ on antud värsis väga oluline, viidates sellele, et inimesel ei saa elus olla muud eesmärki peale Kṛṣṇa teadvuses tegutsemise Kṛṣṇa rahuldamiseks. Ning sedasi toimides peaks inimene mõtlema üksnes Kṛṣṇast: „Kṛṣṇa on andnud mulle sellise ja sellise kohustuse." Sel moel tegutsedes on loomulik mõelda Kṛṣṇast. See on täiuslik Kṛṣṇa teadvus. Samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, et oma meelevaldsete tegude vilju ei tohiks Kõigekõrgemale Jumalale pakkuda. Sedalaadi kohustuste täitmine ei kuulu Kṛṣṇa teadvuses sooritatava pühendunud teenimise hulka. Tegutseda tuleb Kṛṣṇa juhenduste kohaselt. See on ülimalt oluline. Kṛṣṇa juhendused antakse edasi õpilasjärgnevusahela kaudu tõelise vaimse õpetaja poolt. Seepärast tuleb vaimse õpetaja korraldustesse suhtuda kui oma elu esmatähtsatesse kohustustesse. Kui inimene leiab endale autoriteetse vaimse õpetaja ning hakkab tegutsema tema juhenduste kohaselt, võib ta kindel olla, et jõuab Kṛṣṇa teadvuses elu täiuslikkuseni.

Tekst

mac-cittaḥ sarva-durgāṇi
mat-prasādāt tariṣyasi
atha cet tvam ahaṅkārān
na śroṣyasi vinaṅkṣyasi

Synonyms

mat — Minust; cittaḥ — olles teadvuses; sarva — kõik; durgāṇi — takistused; mat-prasādāt — Minu armu läbi; tariṣyasi — sa ületad; atha — aga; cet — kui; tvam — sina; ahaṅkārāt — vale egoga; na śroṣyasi — ei kuula; vinaṅkṣyasi — sa oled teelt eksinud.

Translation

Kui sa tõused Minu teadvusse, ületad sa Minu armu läbi kõik tingimustest sõltuva elu takistused. Ent kui sa ei tegutse sellises teadvuses, vaid toimid vale ego mõjuvallas ega kuula Mind, siis oled sa teelt eksinud.

Purport

Täies Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene pole liialt mures oma igapäevase eluga liituvate kohustuste täitmise üle. Rumalad inimesed ei mõista seda suurt vabadust kõikidest muredest. Sellele, kes tegutseb Kṛṣṇa teadvuses, saab Jumal Kṛṣṇa kõige lähedasemaks sõbraks. Kṛṣṇa aga hoolitseb alati Oma sõbra heaolu eest. Ta annab End Oma sõbrale, kes täie pühendumusega töötab kakskümmend neli tundi ööpäevas Jumala rõõmustamise nimel. Seepärast ei tohiks keegi lasta end elu kehalistele arusaamadele tugineva vale ego poolt eksitada. Inimene ei tohiks ekslikult pidada end materiaalse looduse seadustest sõltumatuks ega arvata, et ta võib toimida just nii nagu tahab. Inimene viibib materiaalse looduse rangete seaduste ülemvõimu all. Kuid niipea, kui ta hakkab tegutsema Kṛṣṇa teadvuses, saavutab ta vabanemise ning saab vabaks kõikidest materiaalsetest kimbatustest. Ei tohi unustada, et see, kes ei tegutse Kṛṣṇa teadvuses, kaob materiaalse maailma keerises, sünni ja surma ookeanis. Ükski tingimustest sõltuv hing ei tea iseenesest, mida teha ja mida mitte, kuid Kṛṣṇa teadvuses tegutsev inimene omab tegevusvabadust, sest Kṛṣṇa Ise tema südames julgustab teda tegutsema ning vaimne õpetaja annab kinnituse selle kohta, kas üks või teine tegevus on õige.

Tekst

yad ahaṅkāram āśritya
na yotsya iti manyase
mithyaiṣa vyavasāyas te
prakṛtis tvāṁ niyokṣyati

Synonyms

yat — kui; ahaṅkāram — vale ego; āśritya — leides varjupaiga; na yotsye — ma ei võitle; iti — sel moel; manyase — sa mõtled; mithyā eṣaḥ — see kõik on võlts; vyavasāyaḥ — sihikindlus; te — sinu; prakṛtiḥ — materiaalne loodus; tvām — sind; niyokṣyati — rakendab.

Translation

Kui sa ei toimi Minu juhenduste kohaselt ega astu lahingusse, siis oled sa end eksitada lasknud. Sinu loomuse kohane tegevus on sõjas võidelda.

Purport

Arjuna oli sõdalane, sündinud kṣatriyana, ning seepärast oli tema loomusele vastavaks kohustuseks võidelda. Kuid lastes end mõjutada valest egost, kartis ta, et tappes oma õpetaja, vanaisa ja sõbrad, on ta tulevikus sunnitud kannatama pattude järelmõjude all. Tegelikult pidas ta end oma tegevuste valitsejaks ning arvas, et tema ise suunab oma tegude häid ja halbu tulemusi. Ta unustas, et tema kõrval viibis Jumala Kõrgeim Isiksus, kes teda juhendas. See on näide tingimustest sõltuva hinge kalduvusest unustada. Selle kohta, millised teod on head ja millised halvad, annab juhendused Kõrgeim Isiksus ning inimese ülesandeks on lihtsalt järgida Tema juhendusi Kṛṣṇa teadvuses. Sel moel võib ta jõuda elu täiuslikkuseni. Keegi ei saa teada oma saatust, seda teab üksnes Kõigekõrgem Jumal. Seepärast on parim toimimisviis järgida Kõigekõrgema Jumala juhendusi. Keegi ei tohiks Jumala Kõrgeima Isiksuse või Teda esindava vaimse õpetaja korraldusi eirata. Jumala Kõrgeima Isiksuse korraldusi tuleb täita kõhklematult – sedasi oleme me igas olukorras kaitstud.

Tekst

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

Synonyms

svabhāva-jena — sinu isiklikust loodusest sündinud; kaunteya — oo, Kuntī poeg; nibaddhaḥ — tingimustest sõltuv; svena — sinu oma; karmaṇā — tegevustega; kartum — teha; na — ei; icchasi — sulle meeldib; yat — see, mida; mohāt — illusiooniga; kariṣyasi — sa teed; avaśaḥ — sunniviisiliselt; api — isegi; tat — seda.

Translation

Oo, Kuntī poeg, illusiooni kütkes olles ei taha sa praegu Minu juhenduste kohaselt toimida, kuid omaenese loomusele alludes oled sa ikkagi sunnitud tegutsema just samal moel.

Purport

Kui inimene keeldub tegutsemast Kõigekõrgema Jumala juhenduste kohaselt, on ta sunnitud tegutsema vastavalt guṇale, mille mõjuvallas ta asub. Iga inimene asub looduse guṇade teatud kombinatsiooni mõju all ning on sunnitud tegutsema vastavalt sellele. Kuid see, kes hakkab vabatahtlikult tegutsema vastavalt Kõigekõrgema Jumala juhendustele, on tõepoolest kiitust väärt.

Tekst

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā

Synonyms

īśvaraḥ — Kõigekõrgem Jumal; sarva-bhūtānām — kõikide elusolendite; hṛt-deśe — südames paiknev; arjuna — oo, Arjuna; tiṣṭhati — paikneb; bhrāmayan — põhjustades rändamist; sarva-bhūtāni — kõik elusolendid; yantra — masinale; ārūḍhāni — olles asetatud; māyayā — materiaalse energia mõju alla.

Translation

Oo, Arjuna, Kõigekõrgem Jumal asetseb igaühe südames ning juhib kõikide elusolendite rändamisi, kes justkui viibiksid materiaalsest energiast valmistatud „masinas".

Purport

Arjuna ei olnud kõrgeim teadja ning otsuse, kas võidelda või mitte võidelda, sai ta teha üksnes oma piiratud otsustusvõime kohaselt. Jumal Kṛṣṇa õpetas teda, et eksistents ei piirdu individuaalse hingega. Jumala Kõrgeim Isiksus ehk Tema Ise, Kṛṣṇa, asub Ülihingena iga elusolendi südames ning juhib teda sealt. Pärast keha vahetamist unustab elusolend oma varasemad teod, samas kui Ülihing, kes on tema kõikide tegevuste tunnistajaks, teab nii minevikku, olevikku kui ka tulevikku. Seepärast juhib Ülihing kõiki elusolendi tegevusi. Elusolendile langeb osaks see, mille ta on ära teeninud, ning ühest olukorrast teise kannab teda materiaalne keha, mille on loonud materiaalne energia Ülihinge juhenduste kohaselt. Niipea kui elusolend satub teatud liiki kehasse, on ta sunnitud tegutsema vastavalt oma kehalistele tingimustele. Kiires sportautos istuv inimene liigub kiiremini kui aeglasema auto juht, isegi kui mõlemal juhul on tegu sama juhi ehk elusolendiga. Samamoodi kujundab materiaalne loodus Kõrgeima Hinge korraldusel teatud elusolendi jaoks teatud keha nii, et ta saaks tegutseda, rahuldamaks oma varasemaid soove. Elusolend pole sõltumatu. Keegi ei tohiks arvata, et ta on Jumala Kõrgeimast Isiksusest sõltumatu. Individuaalne hing asub alati Jumala kontrolli all. Seepärast on igaühe kohuseks Talle alistuda, nii nagu järgnevas värsis ka soovitatakse.

Tekst

tam eva śaraṇaṁ gaccha
sarva-bhāvena bhārata
tat-prasādāt parāṁ śāntiṁ
sthānaṁ prāpsyasi śāśvatam

Synonyms

tam — Talle; eva — kindlasti; śaraṇam gaccha — alistu; sarva-bhāvena — igas suhtes; bhārata — oo, Bharata poeg; tat-prasādāt — Tema armu läbi; parām — transtsendentaalse; śāntim — rahu; sthānam — elupaiga; prāpsyasi — sa saad; śāśvatam — igavese.

Translation

Oo, Bharata järglane, alistu täielikult Temale. Tema armust saavutad sa transtsendentaalse rahu ning jõuad kõrgeimasse ja igavesse elupaika.

Purport

Seega peab elusolend alistuma Jumala Kõrgeimale Isiksusele, kes asetseb igaühe südames. See vabastab ta kõikidest selle materiaalse eksistentsi kannatustest. Alistudes Jumala Kõrgeimale Isiksusele, inimene mitte üksnes ei vabane selle elu kannatustest, vaid jõuab lõpptulemusena Kõigekõrgema Jumalani. Jumala transtsendentaalset maailma kirjeldatakse vedakirjanduses („Ṛg Veda" 1.22.20) sõnadega tad viṣṇoḥ paramaṁ padam. Kuna kogu loome on Jumala kuningriik, on kõik materiaalne tegelikult samuti vaimne, kuid sõnad paramaṁ padam viitavad just nimelt kõrgeimale elupaigale, mida nimetatakse vaimseks taevaks ehk Vaikuṇṭhaks.

„Bhagavad-gītā" viieteistkümnendas peatükis öeldakse: sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ. „Jumal asub igaühe südames." Seega tähendab soovitus alistuda südames asetsevale Ülihingele seda, et inimene peaks alistuma Jumala Kõrgeimale Isiksusele, Kṛṣṇale. Arjuna on juba tunnistanud Kṛṣṇat kui Kõigekõrgemat. Seda kinnitas ta kümnendas peatükis sõnadega paraṁ brahma paraṁ dhāma. Arjuna on tunnistanud Kṛṣṇat kui Jumala Kõrgeimat Isiksust ja kõikide elusolendite kõrgeimat elupaika, ning seda mitte üksnes isikliku kogemuse põhjal, vaid toetudes ka sellistele suurtele autoriteetidele nagu Nārada, Asita, Devala ja Vyāsa.

Tekst

iti te jñānam ākhyātaṁ
guhyād guhya-taraṁ mayā
vimṛśyaitad aśeṣeṇa
yathecchasi tathā kuru

Synonyms

iti — sel moel; te — sulle; jñānam — teadmised; ākhyātam — kirjeldatud; guhyāt — kui salajased; guhya-taram — veelgi salajasemad; mayā — Minu poolt; vimṛśya — kaalutledes; etat — seda; aśeṣeṇa — täielikult; yathā — nagu; icchasi — sulle meeldib; tathā — seda; kuru — tee.

Translation

Nüüd olen Ma sulle selgitanud veelgi salajasemaid teadmisi. Mõtle selle kõige üle järele ning siis toimi, nagu õigeks pead.

Purport

Jumal on juba selgitanud Arjunale brahma-bhūta teadust. Brahma-bhūta tasandi saavutanu on alati rõõmus, ta ei hädalda kunagi ega ihalda midagi. Sellisele tasandile on võimalik jõuda salajaste teadmiste omandamise läbi. Kṛṣṇa on samuti avaldanud teadmised Ülihingest, mis hõlmavad ka teadmisi Brahmanist, kuid on viimastest kõrgemad.

Sõnad yathecchasi tathā kuru – „toimi, nagu õigeks pead" – viitavad sellele, et Jumal ei sekku elusolendi väikesesse sõltumatusse. „Bhagavad- gītās" on Jumal igas suhtes selgitanud, kuidas elusolend võib end kõrgemale tõsta. Parim soovitus, mis Arjunale antakse, on alistuda südames asetsevale Ülihingele. Õige otsustusvõime abiga peaks inimene nõustuma tegutsema Ülihinge juhenduste kohaselt. See aitab inimesel viibida pidevalt Kṛṣṇa teadvuses, mis on inimelu kõrgeim täiuslikkuse tasand. Jumala Isiksus isiklikult andis Arjunale soovituse lahingusse astuda. Jumala Kõrgeimale Isiksusele alistumine toob igale elusolendile suurimat kasu; Kõigekõrgem ei anna seda juhendust mitte isiklike huvide tõttu. Enne alistumist on aga igaühel vabadus oma arukuse piirides oma otsuse üle järele mõelda. See on parim viis Jumala Kõrgeima Isiksuse juhenduste vastu võtmiseks. Kõigekõrgema juhendusi antakse edasi ka vaimse õpetaja ehk Kṛṣṇa autoriteetse esindaja kaudu.

Tekst

sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo ’si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam

Synonyms

sarva-guhya-tamam — kõigest väärtuslikum; bhūyaḥ — taas; śṛṇu — lihtsalt kuula; me — Minult; paramam — kõrgeim; vacaḥ — juhendus; iṣṭaḥ asi — sa oled kallis; me — Mulle; dṛḍham — väga; iti — sel moel; tataḥ — seepärast; vakṣyāmi — Ma räägin; te — sinu; hitam — kasuks.

Translation

Kuna sa oled Minu väga kallis sõber, annan Ma sulle Oma kõrgeima juhenduse, mis on kõikidest teadmistest väärtuslikeim. Kuula nüüd Mind, sest see on sulle kasuks.

Purport

Jumal on jaganud Arjunale salajasi teadmisi (teadmisi Brahmanist) ja veel salajasemaid teadmisi (teadmisi Ülihingest iga elusolendi südames) ning nüüd annab Ta edasi kõige salajasemad teadmised: lihtsalt alistu Jumala Kõrgeimale Isiksusele. Üheksanda peatüki lõpus ütles Kṛṣṇa: man-manāḥ. „Lihtsalt mõtle alati Minust." Siin korratakse seda juhendust, rõhutamaks veel kord, milles seisneb „Bhagavad-gītā" õpetuste tuum. Tavaline inimene seda mõista ei suuda, kuid see on võimalik inimese jaoks, kes on Kṛṣṇale väga kallis – Tema puhta pühendunu jaoks. See on kogu vedakirjanduse kõige olulisem juhendus. Kṛṣṇa siin öeldud sõnad moodustavad teadmiste kõige olulisema osa ning seda juhendust peaks täitma mitte üksnes Arjuna, vaid kõik elusolendid.

Tekst

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo ’si me

Synonyms

mat-manāḥ — mõeldes Minust; bhava — lihtsalt saa; mat-bhaktaḥ — Minu pühendunu; mat-yājī — Minu kummardaja; mām — Mulle; namaskuru — avalda oma lugupidamist; mām — Minu juurde; eva — kindlasti; eṣyasi — sa tuled; satyam — tõeliselt; te — sinule; pratijāne — Ma luban; priyaḥ — kallis; asi — sa oled; me — Mulle.

Translation

Mõtle alati Minust, saa Minu pühendunuks, teeni Mind ning avalda Mulle austust. Sedasi toimides jõuad sa kindlasti Minuni. Ma luban sulle seda, sest sa oled Minu väga kallis sõber.

Purport

Teadmiste kõige salajasemaks osaks on juhendus saada Kṛṣṇa puhtaks pühendunuks, mõelda alati Temast ja tegutseda Tema heaks. Keegi ei tohiks praktiseerida mediteerimist lihtsalt formaalselt. Oma elu tuleb seada nii, et alati oleks võimalik mõelda Kṛṣṇast. Me peame tegutsema nii, et kõik meie igapäevased toimetused oleksid seotud Kṛṣṇaga. Elu tuleb korraldada nii, et kogu kahekümne nelja tunni jooksul polekski võimalik mõelda millestki muust kui Kṛṣṇast. Ning Jumal lubab, et igaüks, kes viibib puhtas Kṛṣṇa teadvuses, pöördub tagasi Kṛṣṇa elupaika, kus ta võib vahetult Kṛṣṇaga suhelda. Kṛṣṇa annab need kõige salajasemad teadmised Arjunale, kuna Arjuna on Tema väga kallis sõber. Igaüks, kes järgib Arjuna eeskuju, saab Kṛṣṇale väga kalliks sõbraks ning saavutab sama täiuslikkuse, mis Arjunagi.

Selles värsis rõhutatakse, et oma mõistus tuleb keskendada Kṛṣṇale – kahe käega flööti hoidvale, sinaka nahavärvi ja ilusa näoga poisile, kelle juukseid ehivad paabulinnusuled. Kṛṣṇa kirjeldusi võib leida nii „Brahma-saṁhitāst" kui ka teistest vedalikest pühakirjadest. Inimene peaks keskendama oma mõistuse sellele Jumala algsele kujule, Kṛṣṇale. Jumala teistele kehastustele pole isegi vaja tähelepanu pöörata. Jumalal on palju erinevaid kehastusi nagu Viṣṇu, Nārāyaṇa, Rāma, Varāha jne, kuid pühendunu peaks keskendama oma mõistuse kujule, mida nägi Arjuna. See õpetus moodustab teadmiste kõige salajasema osa ning Kṛṣṇa avaldab selle Arjunale, kuna Arjuna on Tema väga kallis sõber.

Tekst

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

Synonyms

sarva-dharmān — kõiki erinevaid religioone; parityajya — hüljates; mām — Mulle; ekam — ainult; śaraṇam — alistumise poole; vraja — mine; aham — Mina; tvām — sind; sarva — kõikidest; pāpebhyaḥ — patuste tegude järelmõjudest; mokṣayiṣyāmi — vabastan; — ära; śucaḥ — muretse.

Translation

Hülga kõik religioonid ning lihtsalt alistu Minule. Mina vabastan sind kõikidest patuste tegude järelmõjudest. Ära karda midagi.

Purport

Jumal on kirjeldanud erinevaid teadmisi ja religioosseid protsesse – teadmisi Kõrgeimast Brahmanist, teadmisi Ülihingest, teadmisi erinevatest ühiskondlikest jaotustest ja klassidest, teadmisi loobumuslikust elukorraldusest, teadmisi kiindumustest vabanemisest, meelte ja mõistuse kontrollimisest, meditatsioonist jne. Ta on kirjeldanud mitmeid erinevaid religioone mitmest küljest. Tehes nüüd kokkuvõtet „Bhagavad-gītā" sõnumist, annab Jumal Arjunale juhenduse hüljata kõik Tema poolt eelnevalt kirjeldatud protsessid ning lihtsalt alistuda Temale. Sedasi toimides vabaneb inimene kõikidest patuste tegude järelmõjudest, sest Jumal Ise lubab teda kaitsta.

Kaheksandas peatükis öeldi, et ainult see, kes on vabanenud kõikidest patuste tegude järelmõjudest, saab hakata teenima Jumal Kṛṣṇat. Keegi võib nüüd mõelda, et kuna ta pole veel vabanenud patuste tegude järelmõjudest, ei saa ta ka praktiseerida Jumalale alistumise protsessi. Selliste kahtluste ümberlükkamiseks öeldakse, et isegi kui inimene pole vaba patuste tegude järelmõjudest, vabaneb ta neist kohe, kui ta lihtsalt alistub Śrī Kṛṣṇale. Inimene ei pea kogu jõuga püüdma end patuste tegude järelmõjudest ise vabastada. Ta peaks kõhklemata tunnistama Kṛṣṇat kui kõikide elusolendite kõrgeimat päästjat, ning alistuma Temale usu ja armastusega.

Kṛṣṇale alistumise protsessi kirjelduse võime leida teosest „Hari-bhakti- vilāsa" (11.676):

ānukūlyasya saṅkalpaḥ
prātikūlyasya varjanam
rakṣiṣyatīti viśvāso
goptṛtve varaṇaṁ tathā
ātma-nikṣepa-kārpaṇye
ṣaḍ-vidhā śaraṇāgatiḥ

Pühendumise protsessi kohaselt peab inimene lihtsalt omaks võtma sellised religioossed printsiibid, mis viivad ta lõpuks välja Jumala pühendunud teenimiseni. Inimene võib olla hõivatud teatud ametikohustuste täitmisega vastavalt oma ühiskondlikule positsioonile, ent kui ta oma kohustuste täitmise läbi ei jõua Kṛṣṇa teadvuse juurde, on kõik tema teod olnud asjatud. Kõike, mis ei aita kaasa Kṛṣṇa teadvuses täiuslikkuseni jõudmisele, tuleb vältida. Pühendunu peab olema veendunud, et Kṛṣṇa kaitseb teda kõikide raskuste eest igas olukorras. Pole vaja muretseda selle üle, kuidas hinge kehas hoida. Selle eest hoolitseb Kṛṣṇa. Ennast tuleb pidada alati abituks ning Kṛṣṇat elus arenemise ainsaks aluseks. Niipea kui inimene asub tõsiselt Jumala pühendunud teenimise ning Kṛṣṇa teadvuse arendamise juurde, vabaneb ta kohe kogu materiaalse looduse saastast. Eksisteerib erinevaid religioosseid meetodeid ja puhastumisprotsesse nagu teadmiste arendamine või müstilise joogasüsteemi kohane meditatsioon jne, ent kui inimene alistub Kṛṣṇale, ei ole tal kõiki neid erinevaid meetodeid vaja praktiseerida. Lihtsalt Kṛṣṇale alistudes päästab ta end asjatust aja raiskamisest. Sedasi võib inimene kiiresti saavutada oma lõppeesmärgi ning vabaneda kõikidest patuste tegude järelmõjudest.

Inimest peaks kütkestama Kṛṣṇa ilus kuju. Jumala nimi on Kṛṣṇa, kuna Ta on kõikikütkestav. See, kes kiindub ilusasse, täielikku jõudu omavasse ja kõikvõimsasse Kṛṣṇa kujusse, on väga õnnelik. Eksisteerib erinevaid transtsendentaliste. Mõned neist on kiindunud impersonaalsesse Brahmanisse, mõned Jumala Ülihinge aspekti jne, kuid see, kes on kiindunud Jumala Kõrgeima Isiksuse isiksuslikku aspekti, ning üle kõige see, kes on kiindunud Jumala Kõrgeimasse Isiksusse, Kṛṣṇasse Endasse, on kõrgeima täiuslikkuse saavutanud transtsendentalist. Teisisõnu väljendudes on teadmiste kõige salajasem osa Kṛṣṇa pühendunud teenimine täies Kṛṣṇa teadvuses ning selles seisnebki kogu „Bhagavad-gītā" tuum. Karma-joogid, empiirilised filosoofid, müstikud ja pühendunud on kõik transtsendentalistid, kuid Jumala puhas pühendunu asub neist kõigist kõrgeimal tasandil. Selles värsis on äärmiselt tähelepanuväärsed sõnad mā śucaḥ – „Ära karda, ära kõhkle, ära muretse." Inimene võib sattuda segadusse sellest, kuidas kõikidest religioonidest loobumine ning Kṛṣṇale alistumine on võimalik. Selline kartus on aga asjatu.

Tekst

idaṁ te nātapaskāya
nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṁ
na ca māṁ yo ’bhyasūyati

Synonyms

idam — seda; te — sinu poolt; na — mitte kunagi; atapaskāya — sellele, kes ei soorita askeese; na — mitte kunagi; abhaktāya — sellele, kes pole pühendunu; kadācana — ükskõik, millal; na — mitte kunagi; ca — samuti; aśuśrūṣave — sellele, kes ei ole rakendanud end pühendunud teenimisse; vācyam — rääkida; na — mitte kunagi; ca — samuti; mām — Minu suhtes; yaḥ — igaüks, kes; abhyasūyati — on kade.

Translation

Neid salajasi teadmisi ei tohi kunagi selgitada neile, kes ei soorita askeese ega pühendunud teenimist ega ole pühendunud, ega ka mitte neile, kes Mind kadestavad.

Purport

Neid kõige salajasemaid teadmisi ei tohi jagada neile, kes ei ole läbi teinud religioosseid askeese, kes pole kunagi üritanud teenida Jumalat pühendunult ning Kṛṣṇa teadvuses, ning eriti neile, kes pole teeninud puhast pühendunut. Kindlasti mitte ka neile, kes peavad Kṛṣṇat üksnes üheks ajalooliseks isiksuseks või neile, kes kadestavad Tema võimsust. Siiski võime me vahel näha, et isegi Kṛṣṇat kadestavad deemonlikud inimesed teenivad Kṛṣṇat väärastunud moel, võttes „Bhagavad-gītā" selgitamise endale elukutseks ning selgitades seda nii nagu neile meeldib, teenides sellega raha. Kuid igaüks, kes soovib tõesti Kṛṣṇat mõista, peab selliseid „Bhagavad-gītā" kommentaare vältima. Meelelisi naudinguid ihaldav inimene „Bhagavad- gītā" tegelikku tähendust mõista ei suuda. Isegi kui inimene ei ihalda meelelisi naudinguid ning järgib vedalikes pühakirjades antud juhendusi, ei suuda ta mõista Kṛṣṇat, kui ta ei ole Tema pühendunu. Ning isegi siis, kui ta esitab end Kṛṣṇa pühendununa, kuid ei ole tegelikult hõivatud tegevustega Kṛṣṇa teadvuses, ei suuda ta Kṛṣṇat mõista. Kṛṣṇat kadestavad paljud, kuna Ta kinnitas „Bhagavad-gītās", et Ta on Kõigekõrgem ning seetõttu pole ka kedagi, kes oleks Temaga võrdne või Temast võimsam. Kṛṣṇa peale on paljud kadedad. Sellistele inimestele ei tohiks „Bhagavad-gītāt" jutustada, sest nad ei mõista seda. Pole võimalik, et „Bhagavad-gītāt" ja Kṛṣṇat suudaksid mõista uskmatud. Mõistmata Kṛṣṇat puhta pühendunu autoriteetsusele toetudes, ei tohiks keegi püüda „Bhagavad-gītāt" kommenteerida.

Tekst

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ

Synonyms

yaḥ — igaüks, kes; idam — seda; paramam — kõige; guhyam — usalduslikumat saladust; mat — Minu; bhakteṣu — pühendunute hulgas; abhidhāsyati — selgitab; bhaktim — pühendunud teenimist; mayi — Mulle; parām — transtsendentaalset; kṛtvā — tehes; mām — Minu juurde; eva — kindlasti; eṣyati — tuleb; asaṁśayaḥ — kahtluseta.

Translation

Inimene, kes selgitab seda kõrgeimat saladust Minu pühendunutele, jõuab kahtlemata puhta pühendunud teenimiseni ning tuleb lõpuks tagasi Minu juurde.

Purport

Üldiselt soovitatakse arutleda „Bhagavad-gītā" teemadel üksnes pühendunute ringis, sest need, kes pole pühendunud, ei mõista ei Kṛṣṇat ega „Bhagavad-gītāt". Need, kes ei tunnista Kṛṣṇat nii nagu Ta on ning „Bhagavad-gītāt" nii nagu see on, ei tohiks püüda „Bhagavad-gītāt" selgitada. Selline selgitus lähtub kommenteerija oma arusaamadest ning on „Bhagavad-gītāle" üksnes solvanguks. „Bhagavad-gītāt" tuleb selgitada neile, kes on valmis tunnistama Kṛṣṇat kui Jumala Kõrgeimat Isiksust. See teos on mõeldud üksnes Jumalale pühendunud hingedele, mitte aga filosoofilistele spekulantidele. Igaüks, kes üritab aga anda edasi „Bhagavad- gītāt" sellisena nagu see on, saavutab pühendunud teenimises kindlasti arengu ning jõuab elus puhta pühendumuse tasandile. Sellise puhta pühendumuse läbi jõuab ta kindlasti tagasi koju, Jumala juurde.

Tekst

na ca tasmān manuṣyeṣu
kaścin me priya-kṛttamaḥ
bhavitā na ca me tasmād
anyaḥ priya-taro bhuvi

Synonyms

na — mitte kunagi; ca — ja; tasmāt — kui tema; manuṣyeṣu — inimeste hulgas; kaścit — igaüks; me — Mulle; priya-kṛt-tamaḥ — kallim; bhavitā — saab; na — ega; ca — ja; me — Mulle; tasmāt — kui tema; anyaḥ — teine; priya-taraḥ — kallim; bhuvi — selles maailmas.

Translation

Ei ole selles maailmas Minu jaoks ühtegi temast kallimat teenijat, ega ei saa ka kunagi olema.

Tekst

adhyeṣyate ca ya imaṁ
dharmyaṁ saṁvādam āvayoḥ
jñāna-yajñena tenāham
iṣṭaḥ syām iti me matiḥ

Synonyms

adhyeṣyate — hakkab uurima; ca — samuti; yaḥ — see, kes; imam — seda; dharmyam — püha; saṁvādam — vestlust; āvayoḥ — meie; jñāna — teadmiste; yajñena — ohverdusega; tena — tema poolt; aham — Mina; iṣṭaḥ — teenitud; syām — olen; iti — sel moel; me — Minu; matiḥ — arvamus.

Translation

Ning Ma kuulutan, et inimene, kes uurib seda meievahelist püha vestlust, teenib Mind arukusega.

Tekst

śraddhāvān anasūyaś ca
śṛṇuyād api yo naraḥ
so ’pi muktaḥ śubhāḻ lokān
prāpnuyāt puṇya-karmaṇām

Synonyms

śraddhā-vān — usklik; anasūyaḥ — mitte kade; ca — ja; śṛṇuyāt — kuuleb; api — kindlasti; yaḥ — kes; naraḥ — inimene; saḥ — tema; api — samuti; muktaḥ — olles vabanenud; śubhān — headtoovaid; lokān — planeete; prāpnuyāt — ta saavutab; puṇya-karmaṇām — jumalakartlike.

Translation

Ning see, kes kuulab usuga ja kadestamata, vabaneb kõikidest patuste tegude järelmõjudest ning jõuab jumalakartlike isiksuste poolt asustatud headtoovatele planeetidele.

Purport

Käesoleva peatüki kuuekümne seitsmendas värsis ütles Jumal selgelt, et „Gītāt" ei tohi jutustada sellistele inimestele, kes Jumalat kadestavad. Teisisõnu öeldes on „Bhagavad-gītā" kirjutatud üksnes pühendunute jaoks. Kuid vahel juhtub, et mõni Jumala pühendunu peab „Bhagavad-gītāst" avaliku loengu, ehkki mitte kõik loengu kuulajad pole pühendunud. Miks selliseid avalikke loenguid peetakse? Siinkohal selgitatakse, et ehkki kõik inimesed pole pühendunud, on ka mittepühendunute hulgas neid, kes Kṛṣṇat ei kadesta. Nad usuvad Temasse kui Jumala Kõrgeimasse Isiksusse. Kui sellised inimesed kuulevad Jumalast autoriteetselt pühendunult, vabanevad nad selle tulemusena kohe kõikidest patuste tegude järelmõjudest ning tõusevad peale surma planetaarsüsteemi, kus elavad õiglased isiksused. Seega võib lihtsalt „Bhagavad-gītā" kuulamise läbi saavutada õiglaste tegude tulemuse ka selline inimene, kes ei püüagi olla puhas pühendunu. Sedasi annab Jumala puhas pühendunu kõigile võimaluse vabaneda kõikidest patuste tegude järelmõjudest ning saada Jumala pühendunuks.

Tavaliselt võtavad need, kes on vabad patuste tegude järelmõjudest ning kes on õiglased, Kṛṣṇa teadvuse meetodi kergelt omaks. Sõna puṇya- karmaṇām on selles värsis väga tähtis. See viitab suurte ohverduste, nagu vedakirjanduses mainitud aśvamedha-yajña, sooritamisele. Need, kes praktiseerivad ausalt pühendunud teenimist, kuid kes ei ole veel täiesti puhastunud, jõuavad Põhjanaela ehk Dhruvaloka planetaarsüsteemi, kus elab Dhruva Mahārāja. Dhruva Mahārāja on suur Jumala pühendunu ning tal on oma planeet, mida nimetatakse Põhjanaelaks.

Tekst

kaccid etac chrutaṁ pārtha
tvayaikāgreṇa cetasā
kaccid ajñāna-sammohaḥ
praṇaṣṭas te dhanañ-jaya

Synonyms

kaccit — kas; etat — seda; śrutam — kuuldud; pārtha — oo, Pṛthā poeg; tvayā — sinu poolt; eka-agreṇa — täie tähelepanuga; cetasā — mõistusega; kaccit — kas; ajñāna — teadmatuse; sammohaḥ — illusioon; praṇaṣṭaḥ — hajutatud; te — sinu; dhanañjaya — oo, rikkuste vallutaja (Arjuna).

Translation

Oo, Pṛthā poeg, oo, rikkuste vallutaja, oled sa kuulanud kõike tähelepanelikult ja keskendunud mõistusega? On sinu teadmatus ja illusioon nüüd hajutatud?

Purport

Jumal võttis Arjuna suhtes vaimse õpetaja rolli. Seepärast oli Tema kohuseks küsida Arjunalt, kas ta oli mõistnud kogu „Bhagavad-gītāt" õigel viisil. Kui Arjuna ütleks, et ta ei mõista „Bhagavad-gītāt", oleks Jumal valmis teatud selgitusi või isegi kogu „Bhagavad-gītāt" kordama. Tegelikult leiab aga igaüks, kes on kuulanud „Bhagavad-gītāt" selliselt tõeliselt vaimselt õpetajalt nagu Kṛṣṇa, või Kṛṣṇa esindajalt, et tema teadmatus on hajutatud. „Bhagavad-gītā" pole tavaline raamat, mille oleks kirjutanud mõni poeet või ilukirjanduse looja. „Bhagavad-gītā" jutustaja on Jumala Kõrgeim Isiksus. Iga inimene, kellel on piisavalt õnne kuulmaks neid õpetusi Kṛṣṇalt või Tema autoriteetselt vaimselt esindajalt, jõuab kindlasti vabanemiseni ning pääseb teadmatuse pimedusest.

Tekst

arjuna uvāca
naṣṭo mohaḥ smṛtir labdhā
tvat-prasādān mayācyuta
sthito ’smi gata-sandehaḥ
kariṣye vacanaṁ tava

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna ütles; naṣṭaḥ — hajutatud; mohaḥ — illusioon; smṛtiḥ — mälu; labdhā — taastatud; tvat-prasādāt — Sinu armu läbi; mayā — minu poolt; acyuta — oo, eksimatu Kṛṣṇa; sthitaḥ — asetsev; asmi — mina olen; gata — kõrvaldatud; sandehaḥ — kõik kahtlused; kariṣye — ma täidan; vacanam — korraldust; tava — Sinu.

Translation

Arjuna ütles: Mu kallis Kṛṣṇa, oo, eksimatu, minu illusioon on nüüd hävitatud. Sinu armust olen ma tagasi saanud oma mälu. Nüüd olen ma vankumatu ja vaba kahtlustest ning valmis tegutsema vastavalt Sinu juhendustele.

Purport

Arjuna kui elusolendi algolemuslikuks positsiooniks on tegutseda vastavalt Kõigekõrgema Jumala korraldustele. Elusolend peab enese üle kontrolli omama. Śrī Caitanya Mahāprabhu ütleb, et elusolendi tegelik positsioon on olla Kõigekõrgema Jumala igavene teener. Unustades selle põhimõtte, satub elusolend sõltuvusse materiaalse maailma tingimustest, kuid teenides Kõigekõrgemat Jumalat, saab temast Jumala vabanenud teener. Elusolendi algolemuslikuks positsiooniks on teenida ning ta on sunnitud teenima kas illusoorset māyāt või Kõigekõrgemat Jumalat. Kui ta teenib Kõigekõrgemat Jumalat, on ta oma loomulikus positsioonis, ent kui ta eelistab illusoorse, välise energia teenimist, siis aheldab see teda. Illusioonis teenib elusolend materiaalset maailma. Teda aheldavad iha ja soovid, kuid ometigi peab ta end maailma valitsejaks. Seda nimetatakse illusiooniks. Kui inimene on saavutanud vabanemise, on tema illusioon hävinud ning ta alistub vabatahtlikult Kõigekõrgemale, et tegutseda vastavalt Tema soovidele. Viimane illusioon, māyā viimane püünis elusolendi kinni hoidmiseks on arvamus: „Mina olen Jumal." Elusolend hakkab arvama, et ta pole enam mitte tingimustest sõltuv hing, vaid Jumal. Ta on sedavõrd rumal, et ta ei mõtlegi selle peale, et kui ta oleks Jumal, ei saaks tal millegi suhtes üldse mingeid kahtlusi olla. See on illusiooni viimane püünis. Illusoorse energia võimu alt vabanemine tähendab tegelikult Kṛṣṇa, Jumala Kõrgeima Isiksuse mõistmist ning Tema korralduste kohaselt tegutsemist.

Sõna moha on selles värsis väga oluline. Moha viitab teadmiste vastandile. Tõelised teadmised seisnevad tegelikult mõistmises, et iga elusolend on igavesti Jumala teener. Ent oma sellise positsiooni mõistmise asemel arvab elusolend, et ta ei ole mitte teener, vaid selle materiaalse maailma isand, sest ta tahab materiaalse looduse üle valitseda. Selline on tema illusioon. Seda illusiooni on võimalik hajutada Jumala või Tema puhta pühendunu armust. Kui see illusioon on hävitatud, hakkab inimene tegutsema Kṛṣṇa teadvuses.

Kṛṣṇa teadvus tähendab toimimist vastavuses Kṛṣṇa korraldustega. Mateeria ehk välise energia illusioonis ei tea tingimustest sõltuv hing, et Kõigekõrgem Jumal on kõiketeadev valitseja ja kõige omanik, kes võib anda Oma pühendunule kõike, mida viimane soovib. Ta on igaühe sõber, eriti lahke aga Oma pühendunu vastu. Tema on selle materiaalse looduse ja kõikide elusolendite valitseja. Ta on samuti ammendamatu aja valitseja ning Talle kuuluvad kõik energiad ja kõik küllused. Oma pühendunule võib Jumala Kõrgeim Isiksus isegi Iseennast anda. See, kes Jumalat ei tunne, viibib illusioonis ega saa mitte pühendunuks, vaid māyā teenriks. Arjuna aga, pärast „Bhagavad-gītā" kuulmist Jumala Kõrgeimalt Isiksuselt, vabanes illusioonist ning suutis mõista, et Kṛṣṇa polnud mitte üksnes tema sõber, vaid Jumala Kõrgeim Isiksus. Ta tõepoolest mõistis Kṛṣṇat. Seega tähendab „Bhagavad-gītā" õppimine Kṛṣṇa tõelist mõistmist. Kui inimene omab täielikke teadmisi, alistub ta loomulikult Kṛṣṇale. Kui Arjuna mõistis, et ebavajaliku rahvastiku kasvu vähendamine kuulus Kṛṣṇa plaanidesse, nõustus ta Kṛṣṇa soovi kohaselt võitlema. Ta võttis taas kätte oma relvad – oma vibu ja nooled – et astuda Jumala Kõrgeima Isiksuse korralduse kohaselt võitlusse.

Tekst

sañjaya uvāca
ity ahaṁ vāsudevasya
pārthasya ca mahātmanaḥ
saṁvādam imam aśrauṣam
adbhutaṁ roma-harṣaṇam

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya ütles; iti — sel moel; aham — mina; vāsudevasya — Kṛṣṇa; pārthasya — ja Arjuna; ca — samuti; mahā-ātmanaḥ — suure hinge; saṁvādam — vestlust; imam — seda; aśrauṣam — olen kuulnud; adbhutam — imelist; roma-harṣaṇam — pannes ihukarvad püsti seisma.

Translation

Sañjaya ütles: Sedasi olen ma kuulnud kahe suure hinge, Kṛṣṇa ja Arjuna vahelist vestlust. Ning selle sõnum on sedavõrd imeline, et mu ihukarvad tõusevad püsti.

Purport

„Bhagavad-gītā" alguses küsis Dhṛtarāṣṭra oma sekretärilt Sañjayalt: „Mis juhtus Kurukṣetra lahinguväljal?" Sañjaya nägi kõike toimuvat oma südames, oma vaimse õpetaja, Vyāsa armust. Sedasi oli ta võimeline kirjeldama lahinguväljal toimunut. Kṛṣṇa ja Arjuna vaheline vestlus oli imeline, sest niivõrd olulist vestlust kahe suure hinge vahel polnud kunagi varem toimunud ega toimu ka tulevikus. See oli imeline, kuna Jumala Kõrgeim Isiksus rääkis Endast ning Oma energiatest elusolendile, Arjunale, Jumala suurele pühendunule. Kui me järgime Kṛṣṇa mõistmiseks Arjuna eeskuju, siis saame me oma elus õnnelikuks ja edukaks. Sañjaya teadvustas seda ning, hakates mõistma vestluse tähendust, andis ta kogu vestluse edasi Dhṛtarāṣṭrale. Siinkohal teeb ta järelduse, et võit on alati Kṛṣṇa ja Arjuna poolel.

Tekst

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyms

vyāsa-prasādāt — Vyāsadeva armu läbi; śrutavān — olen kuulnud; etat — seda; guhyam — salajast; aham — mina; param — kõrgeimat; yogam — müstitsismi; yoga-īśvarāt — kogu müstitsismi valitsejalt; kṛṣṇāt — Kṛṣṇalt; sākṣāt — vahetult; kathayataḥ — kõneldes; svayam — isiklikult.

Translation

Vyāsa armust olen ma kuulnud neid kõige salajasemaid õpetusi otse kogu müstitsismi valitsejalt Kṛṣṇalt, kes isiklikult kõneles Arjunaga.

Purport

Vyāsa oli Sañjaya vaimne õpetaja ning Sañjaya tunnistab, et Jumala Kõrgeimat Isiksust suutis ta mõista Vyāsa armust. See tähendab, et keegi ei tohiks püüda mõista Kṛṣṇat ilma vaimse õpetaja abita. Vaimne õpetaja on läbipaistev vahelüli Jumala nägemiseks, ehkki on tõsi, et igaühe kogemus on siiski vahetu. See on õpilasjärgnevusahela saladus. Kui vaimne õpetaja on autoriteetne, võib inimene kuulda temalt „Bhagavad-gītāt" sama vahetult kui Arjuna. Maailmas on palju joogisid ja müstikuid, kuid Kṛṣṇa on kõikide joogasüsteemide valitseja. „Bhagavad-gītās" annab Kṛṣṇa selgesõnalise juhenduse: alistuge Kṛṣṇale. Sedasi toimiv inimene on kõrgeimal tasemel joogi. Seda kinnitatakse kuuenda peatüki viimases värsis (yoginām api sarveṣām).

Nārada, Vyāsa vaimne õpetaja, on otseselt Kṛṣṇa õpilane. Seepärast on Vyāsa sama autoriteetne nagu Arjunagi, sest ta asub samuti õpilasjärgnevusahelas, ning Sañjaya on Vyāsa otsene õpilane. Seepärast olid Sañjaya meeled Vyāsa armust puhastunud ning ta võis Kṛṣṇat vahetult näha ja kuulda. See, kes kuuleb vahetult Kṛṣṇat, mõistab neid salajasi teadmisi. Kui inimene ei astu õpilasjärgnevusahelasse, ei saa ta Kṛṣṇat kuulda ning seetõttu jäävad tema teadmised alati puudulikeks, vähemalt „Bhagavad- gītā" mõistmise osas.

„Bhagavad-gītā" selgitab kõiki joogasüsteeme: karma-joogat, jñāna- joogat ja bhakti-joogat. Kṛṣṇa on kõikide selliste müstiliste protsesside valitseja. Tuleb aga siiski mõista, et samamoodi nagu Arjunale langes osaks õnn mõista Kṛṣṇat vahetult, kuulis ka Sañjaya, Vyāsa armust, Kṛṣṇat vahetult. Tegelikult pole mingit vahet, kas kuulda Kṛṣṇat vahetult või kuulda Teda autoriteetse vaimse õpetaja nagu Vyāsa vahendusel. Vaimne õpetaja on Vyāsadeva esindaja. Seepärast korraldavad vedaliku süsteemi kohaselt kõik vaimse õpetaja õpilased oma õpetaja sünnipäeval Vyāsa-pūjāks nimetatava tseremoonia.

Tekst

rājan saṁsmṛtya saṁsmṛtya
saṁvādam imam adbhutam
keśavārjunayoḥ puṇyaṁ
hṛṣyāmi ca muhur muhuḥ

Synonyms

rājan — oo, kuningas; saṁsmṛtya — meenutades; saṁsmṛtya — meenutades; saṁvādam — sõnumit; imam — seda; adbhutam — imelist; keśava — Jumal Kṛṣṇa; arjunayoḥ — ja Arjuna; puṇyam — jumalikku; hṛṣyāmi — ma naudin; ca — samuti; muhuḥ muhuḥ — taas ja taas.

Translation

Oo, kuningas, meenutades üha uuesti ja uuesti seda Kṛṣṇa ja Arjuna vahelist imelist ja püha vestlust, kogen ma naudingut, mis paneb mu keha värisema.

Purport

„Bhagavad-gītā" mõistmine on sedavõrd transtsendentaalne, et igaüks, kes õpib tundma Kṛṣṇa ja Arjuna poolt arutatud teemasid, saab otsekohe jumalakartlikuks inimeseks, kes ei unusta seda vestlust enam kunagi. Selline on vaimse elu transtsendentaalne positsioon. Teisisõnu öeldes saavutab see, kes kuuleb „Gītāt" õigest allikast – otse Kṛṣṇalt – täieliku Kṛṣṇa teadvuse. Kṛṣṇa teadvuse arendamise tulemuseks on see, et inimene valgustub üha enam ning hakkab kogema naudingut ja vaimustust mitte ainult korraks, vaid igal elu hetkel.

Tekst

tac ca saṁsmṛtya saṁsmṛtya
rūpam aty-adbhutaṁ hareḥ
vismayo me mahān rājan
hṛṣyāmi ca punaḥ punaḥ

Synonyms

tat — seda; ca — samuti; saṁsmṛtya — meenutades; saṁsmṛtya — meenutades; rūpam — kuju; ati — väga; adbhutam — imelist; hareḥ — Jumal Kṛṣṇa; vismayaḥ — imestus; me — minu; mahān — suur; rājan — oo, kuningas; hṛṣyāmi — ma naudin; ca — samuti; punaḥ punaḥ — korduvalt.

Translation

Oo, kuningas, kui ma meenutan Jumal Kṛṣṇa imelist kuju, pole mu imestusel piire ning ma rõõmustan ikka ja jälle.

Purport

Sellest värsist ilmneb, et Vyāsa armust võis lisaks Arjunale ka Sañjaya näha Kṛṣṇa kõiksuse kuju. Nagu öeldud, ei olnud Jumal Kṛṣṇa sellist kuju loomulikult kunagi varem kellelegi ilmutanud. Ta näitas seda üksnes Arjuna soovil, kuid ka mõned suured pühendunud nägid seda ning Vyāsa oli üks nendest. Vyāsa on üks Jumala suurtest pühendunutest ning teda peetakse Kṛṣṇa võimsaks inkarnatsiooniks. Vyāsa andis selle nägemuse edasi oma õpilasele Sañjayale, kes nüüd meenutas seda Kṛṣṇa poolt Arjunale näidatud imelist kuju ning nautis seda vaatepilti üha uuesti.

Tekst

yatra yogeśvaraḥ kṛṣṇo
yatra pārtho dhanur-dharaḥ
tatra śrīr vijayo bhūtir
dhruvā nītir matir mama

Synonyms

yatra — kus; yoga-īśvaraḥ — müstitsismi valitseja; kṛṣṇaḥ — Jumal Kṛṣṇa; yatra — kus; pārthaḥ — Pṛthā poeg; dhanuḥ-dharaḥ — vibu ja noole kandja; tatra — seal; śrīḥ — küllus; vijayaḥ — võit; bhūtiḥ — erakordne jõud; dhruvā — kindel; nītiḥ — moraalsus; matiḥ mama — minu arvamus.

Translation

Kus iganes viibivad kõikide müstitsismide valitseja Kṛṣṇa ja osavaim vibukütt Arjuna, seal on kindlasti ka küllus, võit, erakordne jõud ja moraalsus. Selline on minu arvamus.

Purport

„Bhagavad-gītā" algas Dhṛtarāṣṭra küsimusega. Ta lootis, et tema pojad saavutavad võidu, sest neid toetasid sellised suured sõdalased nagu Bhīṣma, Droṇa ja Karṇa. Ta lootis, et võit on tema poolel. Kuid olles kirjeldanud lahinguväljal toimunut, lausus Sañjaya kuningale: „Sina mõtled võidule, kuid minu arvamus on see, et kõikjal, kus viibivad Kṛṣṇa ja Arjuna, saadab neid hea õnn." Ta kinnitas otsekoheselt, et Dhṛtarāṣṭral ei tasu võidu peale loota. Võit kuulus kindlalt Arjunale, sest tema poolel võitles Kṛṣṇa. Võttes Arjuna vankrijuhi koha, ilmutas Kṛṣṇa veel ühte Oma jumalikest omadustest. Kṛṣṇa omab täielikult kõiki jumalikke omadusi ning üks nendest on loobumus. Kṛṣṇa loobumusest on palju näiteid, sest Ta on loobumuste valitseja.

Lahing toimus tegelikult Duryodhana ja Yudhiṣṭhira vahel. Arjuna võitles oma vanema venna, Yudhiṣṭhira poolel. Kuna nii Arjuna kui ka Kṛṣṇa olid mõlemad Yudhiṣṭhira poolel, oli viimase võit kindel. See lahing pidi otsustama, kes hakkab valitsema maailma, ning Sañjaya ennustas, et võimu saab enda kätte Yudhiṣṭhira. Siin ennustatakse ka seda, et pärast selle lahingu võitmist saavutab Yudhiṣṭhira üha enam ja enam edu, sest ta polnud mitte üksnes õiglane ja jumalakartlik, vaid ka rangelt moraalne. Ta ei valetanud oma elu jooksul kordagi.

Paljud vähese arukusega inimesed peavad „Bhagavad-gītāt" lahinguväljal toimunud kahe sõbra vaheliseks vestluseks. Kuid nende poolt kirjutatud kommentaare ei saa pidada pühakirjaks. Keegi võib protesteerida, et Kṛṣṇa õhutas Arjunat astuma lahingusse, mis oli ebamoraalne, kuid siin on täpselt selgitatud tegelikku olukorda: „Bhagavad-gītā" juhendused on kõrgeim moraalikoodeks. Üheksanda peatüki kolmekümne neljandas värsis antakse kõrgeim moraalijuhendus: man-manā bhava mad-bhaktaḥ. Inimene peab saama Kṛṣṇa pühendunuks ning kõikide religioonide peamiseks tuumaks ongi Kṛṣṇale alistumine (sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja). „Bhagavad-gītā" juhendused moodustavad religiooni ja moraalsuse kõrgeima protsessi. Kõik teised protsessid võivad samuti olla puhastavad ja tuua inimese Kṛṣṇa teadvuse juurde, kuid „Gītā" viimane juhendus on kogu moraalsuse ja religiooni lõplik sõna: alistuda Kṛṣṇale. Selline on kaheksateistkümnenda peatüki järeldus.

„Bhagavad-gītāst" mõistame, et eneseteadvustamine filosoofiliste spekulatsioonide ja meditatsiooni abil ei ole sama protsess kui täielik alistumine Kṛṣṇale, mis on kõrgeim täiuslikkus. See on „Bhagavad-gītā" õpetuste tuum. Ühiskonna erinevate jaotuste ja erinevate religioossete suundumuste kohaste reguleerivate printsiipide järgimine võib olla väärtuslike teadmiste tee, kuid ehkki religiooni rituaalid on väärtuslikud, on meditatsioon ja teadmiste arendamine veelgi väärtuslikumad. Ning juhendus alistuda pühendunud teenimisega Kṛṣṇale täies Kṛṣṇa teadvuses on kõige väärtuslikum juhendus, mis kunagi antud. See on kaheksateistkümnenda peatüki tuum.

Samuti kinnitab „Bhagavad-gītā", et tegelik tõde on Jumala Kõrgeim Isiksus, Kṛṣṇa. Absoluutset Tõde teadvustatakse kolmes aspektis: impersonaalse Brahmanina, iga elusolendi südames viibiva Paramātmāna ning lõpuks Jumala Kõrgeima Isiksuse, Kṛṣṇana. Täielikud teadmised Absoluutsest Tõest tähendavad täielikke teadmisi Kṛṣṇast. Kui inimene mõistab Kṛṣṇat, on teadmiste kõik teised jaotused selle mõistmise lahutamatud osakesed. Kṛṣṇa on transtsendentaalne, kuna Ta asub alati Oma igaveses sisemises jõus. Elusolendid avalduvad Tema energiast ning jagunevad kahte kategooriasse: igavesti tingimustest sõltuvad ja igavesti vabad hinged. Selliseid elusolendeid eksisteerib loendamatul hulgal ning neid peetakse Kṛṣṇa lahutamatuteks osadeks. Materiaalne energia jaguneb kahekümne neljaks osaks. Mõjutatuna igavesest ajast loob ja hävitab väline energia kogu loome. See kosmilise maailma avaldumine on vaheldumisi nähtav ja nähtamatu.

„Bhagavad-gītās" vaadeldakse viit keskset teemat: Jumala Kõrgeimat Isiksust, materiaalset loodust, elusolendeid, igavest aega ja kõikvõimalikke tegevusi. Kõik on sõltuv Jumala Kõrgeimast Isiksusest, Kṛṣṇast. Kõik Absoluutse Tõe kontseptsioonid – impersonaalne Brahman, iga elusolendi südames asetsev Paramātmā ja kõik teised transtsendentaalsed kontseptsioonid – sisalduvad Jumala Kõrgeima Isiksuse mõistmises. Ehkki näiliselt võib tunduda, et Jumala Kõrgeim Isiksus, elusolend, materiaalne loodus ja aeg on üksteisest erinevad, ei erine tegelikult miski Kõigekõrgemast Jumalast. Samas on Kõigekõrgem Jumal Ise aga alati kõigest erinev. Jumal Caitanya filosoofia on „käsitlematu ühtsuse ja erinevuse" filosoofia. See filosoofiline süsteem sisaldab täielikke teadmisi Absoluutsest Tõest.

Oma algses positsioonis on elusolend puhas hing. Ta on just nagu Kõrgeima Hinge aatomisuurune osake. Seepärast võib Jumal Kṛṣṇat võrrelda päikesega, elusolendeid aga päikesevalgusega. Kuna elusolendid kuuluvad Kṛṣṇa marginaalsesse energiasse, omavad nad kalduvust olla kokkupuutes kas materiaalse või vaimse energiaga. Teisisõnu öeldes asetseb elusolend Jumala kahe energia vahel ning kuna ta kuulub Jumala kõrgemasse energiasse, omab ta mõningat iseseisvust. Seda iseseisvust õieti kasutades astub ta Kṛṣṇa vahetu juhendamise alla ning saavutab sel moel oma loomuliku seisundi Jumala naudinguid jagavas energias.

Selliselt lõpevad Bhaktivedanta selgitused „Śrīmad Bhagavad-gītā" kaheksateistkümnendale peatükile, mis käsitlesid selle järeldust — loobumuse täiuslikkust.