Skip to main content

TEXT 50

ТЕКСТ 50

Tekst

Текст

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
сиддхи прпто йатх брахма
татхпноти нибодха ме
самсенаива каунтейа
нишх джнасйа й пар

Synonyms

Пословный перевод

siddhim — täiuslikkuse; prāptaḥ — saavutades; yathā — nagu; brahma — Kõigekõrgem; tathā — nii; āpnoti — inimene saavutab; nibodha — püüa mõista; me — Minult; samāsena — ülevaatlikult; eva — kindlasti; kaunteya — oo, Kuntī poeg; niṣṭhā — tasand; jñānasya — teadmiste; — milline; parā — transtsendentaalne.

сиддхим — совершенство; прпта — тот, кто обрел; йатх — как; брахма — Всевышнего; татх — так; пноти — достигает; нибодха — пойми; ме — Меня; самсена — в кратком изложении; эва — непременно; каунтейа — о сын Кунти; нишх — ступень; джнасйа — знания; й — которая; пар — трансцендентна.

Translation

Перевод

Oo, Kuntī poeg, Ma räägin sulle nüüd, kuidas sellise täiuslikkuseni jõudnud inimene võib tõusta kõrgeimate teadmiste tasandile ehk jõuda Brahmanini, tegutsedes viisil, mida Ma nüüd sulle lühidalt selgitan.

О сын Кунти, сейчас Я вкратце объясню тебе, как должен действовать человек, достигший этого совершенства, чтобы подняться на уровень Брахмана и таким образом обрести высшее знание.

Purport

Комментарий

Jumal kirjeldab Arjunale, kuidas saavutada kõrgeima täiuslikkuse tasand, täites lihtsalt oma ettekirjutatud kohustusi Jumala Kõrgeima Isiksuse heaks. Inimene jõuab kõrgeimale Brahmani tasandile, kui ta lihtsalt loobub oma töö viljadest Kõigekõrgema Jumala rahuldamise nimel. Selles seisnebki eneseteadvustamise protsess. Teadmiste tõeline täiuslikkus seisneb puhta Kṛṣṇa teadvuse saavutamises, nagu järgmistes värssides ka kirjeldatakse.

Господь рассказывает Арджуне о том, как человек может достичь высшей ступени совершенства, просто выполняя предписанные ему обязанности и посвящая свои действия Верховной Личности Бога. Трансцендентного уровня, осознания Брахмана, достигает тот, кто ради удовлетворения Верховного Господа отказывается от плодов своего труда. Таков путь самоосознания. По-настоящему совершенным знанием является чистое сознание Кришны, о чем говорится в следующих стихах.