Skip to main content

TEXT 50

ТЕКСТ 50

Tekst

Текст

siddhiṁ prāpto yathā brahma
tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya
niṣṭhā jñānasya yā parā
сиддхим̇ пра̄пто ятха̄ брахма
татха̄пноти нибодха ме
сама̄сенаива каунтея
ниш̣т̣ха̄ гя̄нася я̄ пара̄

Synonyms

Дума по дума

siddhim — täiuslikkuse; prāptaḥ — saavutades; yathā — nagu; brahma — Kõigekõrgem; tathā — nii; āpnoti — inimene saavutab; nibodha — püüa mõista; me — Minult; samāsena — ülevaatlikult; eva — kindlasti; kaunteya — oo, Kuntī poeg; niṣṭhā — tasand; jñānasya — teadmiste; — milline; parā — transtsendentaalne.

сиддхим – съвършенство; пра̄птах̣ – достига; ятха̄ – като; брахма – Върховният; татха̄ – така; а̄пноти – човек постига; нибодха – опитай се да разбереш; ме – от мен; сама̄сена – накратко; ева – несъмнено; каунтея – о, сине на Кунтӣ; ниш̣т̣ха̄ – нивото; гя̄нася – на знание; я̄ – което; пара̄ – трансцендентално.

Translation

Превод

Oo, Kuntī poeg, Ma räägin sulle nüüd, kuidas sellise täiuslikkuseni jõudnud inimene võib tõusta kõrgeimate teadmiste tasandile ehk jõuda Brahmanini, tegutsedes viisil, mida Ma nüüd sulle lühidalt selgitan.

О, сине на Кунтӣ, научи от мен как човек, постигнал това съвършенство, може да достигне Брахман, нивото на висше знание, действайки по начин, който сега ще изложа накратко.

Purport

Пояснение

Jumal kirjeldab Arjunale, kuidas saavutada kõrgeima täiuslikkuse tasand, täites lihtsalt oma ettekirjutatud kohustusi Jumala Kõrgeima Isiksuse heaks. Inimene jõuab kõrgeimale Brahmani tasandile, kui ta lihtsalt loobub oma töö viljadest Kõigekõrgema Jumala rahuldamise nimel. Selles seisnebki eneseteadvustamise protsess. Teadmiste tõeline täiuslikkus seisneb puhta Kṛṣṇa teadvuse saavutamises, nagu järgmistes värssides ka kirjeldatakse.

Бог описва на Арджуна как може да се достигне висшето съвършено ниво просто като се изпълнява предписания дълг и това се върши за Върховната Божествена Личност. Човек постига върховното ниво Брахман просто с отказ от плодовете на дейността си, за удовлетворение на Върховния Бог. Това е начинът за себепознание. Истинското съвършенство на знанието е в чистото Кр̣ш̣н̣а съзнание; това се описва в следващите стихове.