Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.50

Текст

сиддхим̇ пра̄пто ятха̄ брахма
татха̄пноти нибодха ме
сама̄сенаива каунтея
ниш̣т̣ха̄ гя̄нася я̄ пара̄

Дума по дума

сиддхим – съвършенство; пра̄птах̣ – достига; ятха̄ – като; брахма – Върховният; татха̄ – така; а̄пноти – човек постига; нибодха – опитай се да разбереш; ме – от мен; сама̄сена – накратко; ева – несъмнено; каунтея – о, сине на Кунтӣ; ниш̣т̣ха̄ – нивото; гя̄нася – на знание; я̄ – което; пара̄ – трансцендентално.

Превод

О, сине на Кунтӣ, научи от мен как човек, постигнал това съвършенство, може да достигне Брахман, нивото на висше знание, действайки по начин, който сега ще изложа накратко.

Пояснение

Бог описва на Арджуна как може да се достигне висшето съвършено ниво просто като се изпълнява предписания дълг и това се върши за Върховната Божествена Личност. Човек постига върховното ниво Брахман просто с отказ от плодовете на дейността си, за удовлетворение на Върховния Бог. Това е начинът за себепознание. Истинското съвършенство на знанието е в чистото Кр̣ш̣н̣а съзнание; това се описва в следващите стихове.