Skip to main content

Text 65

Sloka 65

Texto

Verš

bhavasya patnī tu satī
bhavaṁ devam anuvratā
ātmanaḥ sadṛśaṁ putraṁ
na lebhe guṇa-śīlataḥ
bhavasya patnī tu satī
bhavaṁ devam anuvratā
ātmanaḥ sadṛśaṁ putraṁ
na lebhe guṇa-śīlataḥ

Palabra por palabra

Synonyma

bhavasya — de Bhava (el Señor Śiva); patnī — la esposa; tu — pero; satī — llamada Satī; bhavam — a Bhava; devam — un semidiós; anuvratā — fielmente ocupada en servicio; ātmanaḥ — de sí misma; sadṛśam — similar; putram — un hijo; na lebhe — no obtuvo; guṇa-śīlataḥ — con buenas cualidades y buen carácter.

bhavasya — Bhavy (Pána Śivy); patnī — manželka; tu — ale; satī — jménem Satī; bhavam — Bhavovi; devam — polobohu; anuvratā — věrně sloužila; ātmanaḥ — sobě; sadṛśam — rovného; putram — syna; na lebhe — nedostala; guṇa-śīlataḥ — dobrými vlastnostmi a charakterem.

Traducción

Překlad

La decimosexta hija, Satī, estaba casada con el Señor Śiva. No pudo tener ningún hijo, aunque siempre se ocupó fielmente en el servicio de su esposo.

Šestnáctá dcera, která se jmenovala Satī, byla manželkou Pána Śivy. Přestože svému manželovi neustále věrně sloužila, nemohla mít dítě.