Skip to main content

Text 13

Text 13

Texto

Verš

vṛndāvane govinda-sthāne mahā-devālaya
se mandire gopālera mahā-sevā haya
vṛndāvane govinda-sthāne mahā-devālaya
se mandire gopālera mahā-sevā haya

Palabra por palabra

Synonyma

vṛndāvane — dentro de Pañcakrośī Vṛndāvana; govinda-sthāne — en el lugar en que se alza ahora el templo de Govinda; mahā-deva-ālaya — un gran templo; se mandire — en ese templo; gopālera — de la Deidad de Gopāla; mahā-sevā — suntuosa adoración; haya — hay.

vṛndāvane — v Paňčakróší Vrindávanu; govinda-sthāne — na místě, kde dnes stojí chrám Govindy; mahā-deva-ālaya — velký chrám; se mandire — v tomto chrámu; gopālera — Božstva Gopāla; mahā-sevā — honosné uctívání; haya — je.

Traducción

Překlad

En la aldea de Pañcakrośī Vṛndāvana, en el lugar en que se alza ahora el templo de Govinda, había un gran templo donde se ofrecía a Gopāla una suntuosa adoración.

Ve vesnici Paňčakróší Vrindávanu, na místě, kde dnes stojí chrám Govindy, stál dříve velký chrám, ve kterém se honosně uctíval Gopāla.