Skip to main content

Text 165

Text 165

Texto

Verš

saba kāśī-vāsī kare nāma-saṅkīrtana
preme hāse, kāṅde, gāya, karaye nartana
saba kāśī-vāsī kare nāma-saṅkīrtana
preme hāse, kāṅde, gāya, karaye nartana

Palabra por palabra

Synonyma

ssaba kāśī-vāsī — todos los habitantes de Kāśī (Vārāṇasī); kare — hicieron; nāma-saṅkīrtana — canto del mantra Hare Kṛṣṇa; preme — con amor extático por Dios; hāse — reían; kāṅde — lloraban; gāya — cantaban; karaye nartana — y danzaban.

saba kāśī-vāsī — všichni obyvatelé Káší (Váránasí); kare — prováděli; nāma-saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; preme — v extázi lásky k Bohu; hāse — smáli se; kāṅde — plakali; gāya — zpívali; karaye nartana — a tančili.

Traducción

Překlad

Todos los habitantes de Kāśī [Vārāṇasī] comenzaron a cantar el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa llenos de amor extático. A veces reían, a veces lloraban, y a veces cantaban y a veces danzaban.

Všichni obyvatelé Káší (Váránasí) začali v extázi lásky zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Chvílemi se smáli, chvílemi plakali, chvílemi zpívali a pak zase tančili.