Skip to main content

Text 45

Text 45

Texto

Verš

aiśvarya-jñāna haite kevalā-bhāva — pradhāna
pṛthivīte bhakta nāhi uddhava-samāna
aiśvarya-jñāna haite kevalā-bhāva — pradhāna
pṛthivīte bhakta nāhi uddhava-samāna

Palabra por palabra

Synonyma

aiśvarya-jñāna haite — que el amor trascendental en el plano de la opulencia; kevalā-bhāva — el amor puro; pradhāna — más importante; pṛthivīte — en la superficie del mundo; bhakta nāhi — no hay devoto; uddhava-samāna — como Uddhava.

aiśvarya-jñāna haite — než transcendentální láska na úrovni majestátu; kevalā-bhāva — čistá láska; pradhāna — přednější; pṛthivīte — na povrchu světa; bhakta nāhi — není oddaný; uddhava-samāna — jako Uddhava.

Traducción

Překlad

«Completamente distinto del amor por Kṛṣṇa en el plano de la opulencia, el amor puro por Kṛṣṇa se halla en el nivel más elevado. No hay en la superficie del mundo devoto más grande que Uddhava.

„Čistá láska ke Kṛṣṇovi se naprosto liší od lásky ke Kṛṣṇovi na úrovni majestátu a je na nejvyšší úrovni. Na zemském povrchu není většího oddaného, než je Uddhava.“