Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.45

Verš

aiśvarya-jñāna haite kevalā-bhāva — pradhāna
pṛthivīte bhakta nāhi uddhava-samāna

Synonyma

aiśvarya-jñāna haite — než transcendentální láska na úrovni majestátu; kevalā-bhāva — čistá láska; pradhāna — přednější; pṛthivīte — na povrchu světa; bhakta nāhi — není oddaný; uddhava-samāna — jako Uddhava.

Překlad

„Čistá láska ke Kṛṣṇovi se naprosto liší od lásky ke Kṛṣṇovi na úrovni majestátu a je na nejvyšší úrovni. Na zemském povrchu není většího oddaného, než je Uddhava.“