Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.44

Verš

na pāraye ’haṁ niravadya-saṁyujāṁ
sva-sādhu-kṛtyaṁ vibudhāyuṣāpi vaḥ
yā mābhajan durjaya-geha-śṛṅkhalāḥ
saṁvṛścya tad vaḥ pratiyātu sādhunā

Synonyma

na — ne; pāraye — jsem schopen učinit; aham — Já; niravadya-saṁyujām — těm, které nejsou nikdy podlé; sva-sādhu-kṛtyam — náležité vyrovnání; vibudha-āyuṣā — v životě dlouhém, jako mají polobozi; api — přesto; vaḥ — vám; yāḥ — které; — Mě; abhajan — uctívaly jste; durjaya-geha-śṛṅkhalāḥ — pouta rodinného života, jež je těžké překonat; saṁvṛścya — přetínající; tat — toto; vaḥ — vám; pratiyātu — nechť se vrátí; sādhunā — samotným dobrým jednáním.

Překlad

„  ,Ó gopī, ani v životě dlouhém, jako má Brahmā, vám nebudu schopen splatit dluh za vaši čistou službu. Vašim stykům se Mnou se nedá nic vytknout. Vždyť jste přeťaly i všechna rodinná pouta, kterých je tak těžké se vzdát, jen abyste Mne mohly uctívat. Nechť jsou vám tedy prosím odměnou vaše slavné činnosti samotné.̀  “

Význam