Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.32.22

Verš

na pāraye ’haṁ niravadya-saṁyujāṁ
sva-sādhu-kṛtyaṁ vibudhāyuṣāpi vaḥ
yā mābhajan durjara-geha-śṛṅkhalāḥ
saṁvṛścya tad vaḥ pratiyātu sādhunā

Synonyma

na — ne; pāraye — jsem schopen; aham — Já; niravadya-saṁyujām — tĕm, které nejsou nikdy podlé; sva-sādhu-kṛtyam — náležité vyrovnání; vibudha-āyuṣā — v životĕ dlouhém, jako je život polobohů; api — přesto; vaḥ — vám; yāḥ — které; — Mĕ; abhajan — jste uctívaly; durjara — jež je tĕžké překonat; geha-śṛṅkhalāḥ — pouta rodinného života; saṁvṛścya — přetínající; tat — toto; vaḥ — vaším; pratiyātu — nechť je vráceno; sādhunā — samotným dobrým jednáním.

Překlad

Ó gopī, ani v životĕ dlouhém, jako je ten Brahmův, vám nebudu schopen splatit dluh za vaši čistou službu. Vašim stykům se Mnou se nedá nic vytknout. Vždyť jste přeťaly i všechna rodinná pouta, kterých je tak tĕžké se vzdát, jen abyste Mĕ mohly uctívat. Nechť jsou vám odmĕnou vaše slavné činnosti samotné.

Význam

Překlad a významy slov jsou pro tento verš převzaté z Prabhupādova vydání Śrī Caitanya-caritāmṛty (Ādi 4.180).

Závĕrem můžeme říci, že gopī si svým chováním v Pánovĕ dočasné nepřítomnosti získaly vĕčnou slávu a vzájemná láska mezi nimi a Pánem tak byla úžasnĕ obohacena. Taková je dokonalost Kṛṣṇy a Jeho milujících oddaných.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke třicáté druhé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Shledání“.