Skip to main content

Text 45

Text 45

Verš

Texto

aiśvarya-jñāna haite kevalā-bhāva — pradhāna
pṛthivīte bhakta nāhi uddhava-samāna
aiśvarya-jñāna haite kevalā-bhāva — pradhāna
pṛthivīte bhakta nāhi uddhava-samāna

Synonyma

Palabra por palabra

aiśvarya-jñāna haite — než transcendentální láska na úrovni majestátu; kevalā-bhāva — čistá láska; pradhāna — přednější; pṛthivīte — na povrchu světa; bhakta nāhi — není oddaný; uddhava-samāna — jako Uddhava.

aiśvarya-jñāna haite — que el amor trascendental en el plano de la opulencia; kevalā-bhāva — el amor puro; pradhāna — más importante; pṛthivīte — en la superficie del mundo; bhakta nāhi — no hay devoto; uddhava-samāna — como Uddhava.

Překlad

Traducción

„Čistá láska ke Kṛṣṇovi se naprosto liší od lásky ke Kṛṣṇovi na úrovni majestátu a je na nejvyšší úrovni. Na zemském povrchu není většího oddaného, než je Uddhava.“

«Completamente distinto del amor por Kṛṣṇa en el plano de la opulencia, el amor puro por Kṛṣṇa se halla en el nivel más elevado. No hay en la superficie del mundo devoto más grande que Uddhava.