Skip to main content

Text 115

Text 115

Text

Verš

tabe avatari’ kare jagat pālana
ananta vaibhava tāṅra nāhika gaṇana
tabe avatari’ kare jagat pālana
ananta vaibhava tāṅra nāhika gaṇana

Synonyms

Synonyma

tabe — at that time; avatari’ — descending; kare — does; jagat pālana — maintenance of the material world; ananta — unlimited; vaibhava — the opulences; tāṅra — of Him; nāhika — there is not; gaṇana — counting.

tabe — tehdy; avatari' — sestupující; kare — činí; jagat pālana — udržování hmotného světa; ananta — neomezený; vaibhava — majestát; tāṅra — Jeho; nāhika — není; gaṇana — vyčíslení.

Translation

Překlad

He then descends to maintain the material world. His unlimited opulences cannot be counted.

Poté Pán sestoupí, aby udržoval hmotný svět. Jeho neomezený majestát se nedá vyčíslit.