Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.115

Verš

tabe avatari’ kare jagat pālana
ananta vaibhava tāṅra nāhika gaṇana

Synonyma

tabe — tehdy; avatari' — sestupující; kare — činí; jagat pālana — udržování hmotného světa; ananta — neomezený; vaibhava — majestát; tāṅra — Jeho; nāhika — není; gaṇana — vyčíslení.

Překlad

Poté Pán sestoupí, aby udržoval hmotný svět. Jeho neomezený majestát se nedá vyčíslit.