Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.6.39-40

Verš

yamunāntar-jale magnas
tapyamānaḥ paraṁ tapaḥ
nirvṛtiṁ mīna-rājasya
dṛṣṭvā maithuna-dharmiṇaḥ
jāta-spṛho nṛpaṁ vipraḥ
kanyām ekām ayācata
so ’py āha gṛhyatāṁ brahman
kāmaṁ kanyā svayaṁvare

Synonyma

yamunā-antaḥ-jale — v hlubinách řeky Yamuny; magnaḥ — zcela ponořený; tapyamānaḥ — oddávající se askezi; param — neobyčejná; tapaḥ — askeze; nirvṛtim — rozkoš; mīna-rājasya — obrovské ryby; dṛṣṭvā — vidící; maithuna-dharmiṇaḥ — zapojené v pohlavním aktu; jāta-spṛhaḥ — zatoužil po sexu; nṛpam — krále (Māndhātu); vipraḥ — brāhmaṇa (Saubhari Ṛṣi); kanyām ekām — jednu dceru; ayācata — prosil o; saḥ — on, král; api — také; āha — řekl; gṛhyatām — můžeš si vzít; brahman — ó brāhmaṇo; kāmam — jak si ona bude přát; kanyā — dcera; svayaṁvare — osobní výběr.

Překlad

Saubhari Ṛṣi podstupoval askezi v hlubinách řeky Yamuny, když tu spatřil rybí pár při pohlavním aktu. Tak si uvědomil rozkoš pohlavního života a probuzená touha ho přiměla k tomu, aby šel za králem Māndhātou a poprosil ho o jednu z jeho dcer. Král mu na jeho žádost odpověděl: “Ó brāhmaṇo, každá z mých dcer si může sama vybrat manžela, jakého bude chtít.”

Význam

To je začátek příběhu o mudrci Saubharim. Podle Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura byl Māndhātā králem Mathury a Saubhari Ṛṣi prováděl svou askezi ponořený hluboko v řece Yamuně. Když mudrc pocítil pohlavní touhu, vynořil se z vody a šel požádat krále Māndhātu, aby mu dal jednu ze svých dcer za manželku.