Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.6.41-42

Verš

sa vicintyāpriyaṁ strīṇāṁ
jaraṭho ’ham asan-mataḥ
valī-palita ejat-ka
ity ahaṁ pratyudāhṛtaḥ
sādhayiṣye tathātmānaṁ
sura-strīṇām abhīpsitam
kiṁ punar manujendrāṇām
iti vyavasitaḥ prabhuḥ

Synonyma

saḥ — on, Saubhari Muni; vicintya — říkal si v duchu; apriyam — neoblíbený; strīṇām — ženami; jaraṭhaḥ — kvůli své stařecké neduživosti; aham — já; asat-mataḥ — nechtěný; valī — vrásčitý; palitaḥ — s šedivými vlasy; ejat-kaḥ — se stále se chvějící hlavou; iti — takto; aham — já; pratyudāhṛtaḥ — odmítnutý (jimi); sādhayiṣye — budu jednat takovým způsobem; tathā — aby; ātmānam — mé tělo; sura-strīṇām — pro božské ženy z nebeských planet; abhīpsitam — žádoucí; kim — co potom říci o; punaḥ — ještě; manuja-indrāṇām — dcerách světských králů; iti — takto; vyavasitaḥ — odhodlaný; prabhuḥ — Saubhari, mocný mystik.

Překlad

Saubhari Muni uvažoval: “Kvůli svému stáří jsem nyní neduživý, vlasy mi zšedly, kůže na mně visí a hlava se mi stále chvěje. Kromě toho jsem yogī, a proto se ženám nelíbím. Když mě tedy král odmítl, proměním své tělo tak, aby po mně toužily i nebeské ženy, o dcerách světských králů ani nemluvě.”