Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.6.43

Verš

muniḥ praveśitaḥ kṣatrā
kanyāntaḥpuram ṛddhimat
vṛtaḥ sa rāja-kanyābhir
ekaṁ pañcāśatā varaḥ

Synonyma

muniḥ — Saubhari Muni; praveśitaḥ — vpuštěný; kṣatrā — palácovým sluhou; kanyā-antaḥpuram — do komnat princezen; ṛddhi-mat — oplývající nesmírným bohatstvím v každém ohledu; vṛtaḥ — přijatý; saḥ — on; rāja- kanyābhiḥ — všemi princeznami; ekam — on sám; pañcāśatā — všemi padesáti; varaḥ — manžel.

Překlad

Potom se Saubhari Muni proměnil ve spanilého mladíka a palácový sluha ho uvedl do komnat princezen, oplývajících nesmírným bohatstvím. Všech padesát princezen ho pak přijalo za manžela, přestože byl jediný muž.