Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.5.10

Verš

yady asti dattam iṣṭaṁ vā
sva-dharmo vā svanuṣṭhitaḥ
kulaṁ no vipra-daivaṁ ced
dvijo bhavatu vijvaraḥ

Synonyma

yadi — pokud; asti — je; dattam — dobročinnost; iṣṭam — uctívání Božstva; — či; sva-dharmaḥ — vlastní povinnost; — nebo; su-anuṣṭhitaḥ — dokonale vykonaná; kulam — dynastie; naḥ — naše; vipra-daivam — obdařená přízní brāhmaṇů; cet — je-li tomu tak; dvijaḥ — tento brāhmaṇa; bhavatu — nechť se stane; vijvaraḥ — osvobozený od žáru (Sudarśana cakry).

Překlad

“Pokud členové naší dynastie obdarovali správné osoby, pokud jsme kdy prováděli obřady a oběti, náležitě plnili své předepsané povinnosti a následovali vedení učených brāhmaṇů, přeji si, ať je tento brāhmaṇa ochráněn před žárem Sudarśana cakry.”