Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.22.14-15

Verš

śāntim āpnoti caivāgryāṁ
karmaṇā tena śāntanuḥ
samā dvādaśa tad-rājye
na vavarṣa yadā vibhuḥ
śāntanur brāhmaṇair uktaḥ
parivettāyam agrabhuk
rājyaṁ dehy agrajāyāśu
pura-rāṣṭra-vivṛddhaye

Synonyma

śāntim — mládí pro smyslový požitek; āpnoti — člověk získá; ca — také; eva — jistě; agryām — hlavně; karmaṇā — dotekem jeho ruky; tena — díky tomu; śāntanuḥ — zvaný Śāntanu; samāḥ — roků; dvādaśa — dvanáct; tat- rājye — v jeho království; na — ne; vavarṣa — sesílal déšť; yadā — když; vibhuḥ — vládce dešťů, nebeský král Indra; śāntanuḥ — Śāntanu; brāhmaṇaiḥ — od učených brāhmaṇů; uktaḥ — když dostal radu; parivettā — vinný tím, že se zachoval jako uchvatitel; ayam — toto; agra-bhuk — užívající si nehledě na přítomnost svého staršího bratra; rājyam — království; dehi — dej; agrajāya — svému staršímu bratrovi; āśu — okamžitě; pura-rāṣṭra — tvého domova a království; vivṛddhaye — pro zlepšení situace.

Překlad

Král dostal jméno Śāntanu proto, že každému dokázal zajistit štěstí založené na požitku smyslů, především dotekem své ruky. Když v jeho království dvanáct let nepršelo, král se jednou obrátil na své učené bráhmanské rádce, a ti mu řekli: “Děláš chybu, že si užíváš majetku svého staršího bratra. Chceš-li zlepšit situaci ve svém království a domově, měl bys mu ho vrátit.”

Význam

Člověk se nemůže ujmout vlády ani vykonat agnihotra-yajñu v přítomnosti svého staršího bratra. Jinak se stane samozvancem, nazývaným parivettā.