Skip to main content

Synonyma

agra-bhuk
ten, kdo jí dříve — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.11
poživatel prvního obětování — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.28
užívající si nehledě na přítomnost svého staršího bratra — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.14-15
aviśeṣa-bhuk
procházející neduálním projevem — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.4
sāra-bhuk
ten, kdo přijímá podstatu — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.7
bhuk
jíst — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.8
jí — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.10
ten, který trpí reakcí — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.38
jí. — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.3
pojídající — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.41-44
vanya-bhuk
jíst to, co roste v lese. — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.56
piṣṭa-bhuk
jíst těsto — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.4
sarva-bhāga-bhuk
poživatel výsledků všech obětí — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.49
yajña-bhuk
Pán, poživatel oběti. — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.32
poživatel yajñiŚrīmad-bhāgavatam 4.20.1
příjemce oběti — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.5
ten, kdo přijímá výsledky obětiŚrīmad-bhāgavatam 9.17.4
madhu-bhuk
užíval sexu — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.18
huta-bhuk
obětní oheň — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.8
poživatel oběti — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.26-28
oheň (vesmírné zkázy) — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.17
vyakta-bhuk
vládnoucí všem hmotným pohybům — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.3
diṣṭa-bhuk
podle osudu — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.39
sarva-yajña-bhuk
poživatel výsledků všech druhů obětí — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.17
mita-bhuk
má jíst tolik, kolik potřebuje (ani více, ani méně) — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.6
který jí střídmĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.29-32
jí jen tolik, kolik je třeba — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.78-80
yajña-bhuk bāla-keliḥ
i když přijímá obětiny při yajñi, v rámci svých dětských zábav si se svými přáteli pasáčky radostně pochutnával na jídle. — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.11
phala-bhuk
poživatel plodů — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.12
guṇa-bhuk
ten, kdo si užívá vlastností — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.13
viṭ-bhuk
jako červ živící se výkaly — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.54
sva-karma-phala-bhuk
jistě získá výsledky svých plodonosných činností — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.163