Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.18.39

Verš

mātāmaha-kṛtāṁ vatsa
na tṛpto viṣayeṣv aham
vayasā bhavadīyena
raṁsye katipayāḥ samāḥ

Synonyma

mātāmaha-kṛtām — dané tvým dědem z matčiny strany, Śukrācāryou; vatsa — můj milý synu; na — ne; tṛptaḥ — uspokojený; viṣayeṣu — v pohlavním životě, smyslovém požitku; aham — já (jsem); vayasā — věkem; bhavadīyena — tvým; raṁsye — budu si užívat sexu; katipayāḥ — několik; samāḥ — let.

Překlad

“Mé pohlavní touhy ještě nejsou uspokojeny, milý synu. Chceš-li mi prokázat laskavost, můžeš si vzít stáří, které na mě uvalil tvůj děd, otec tvé matky. Já si vezmu tvé mládí, abych si mohl ještě pár let užívat.

Význam

Taková je povaha pohlavní touhy. V Bhagavad-gītě (7.20) je řečeno: kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ-ten, kdo příliš lpí na smyslovém požitku, ztrácí zdravý rozum. Slovo hṛta-jñānāḥ označuje člověka, který se pomátl. Zde vidíme názorný příklad: otec nestydatě žádá svého syna, aby si s ním vyměnil mládí za stáří. Této iluzi však podléhá celý svět. Proto je řečeno, že každý je pramattaḥ, naprosto šílený. Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma-ten, kdo téměř zešílel, se vyžívá v sexu a smyslovém požitku. Pohlavní život a uspokojování smyslů lze však ovládnout a člověk dosáhne dokonalosti, když úplně přestane po sexu toužit. To je možné jedině při plném vědomí Kṛṣṇy.

yadavadhi mama cetaḥ kṛṣṇa-pādāravinde
nava-nava-rasa-dhāmany udyataṁ rantum āsīt
tadavadhi bata nārī-saṅgame smaryamāne
bhavati mukha-vikāraḥ suṣṭhu-niṣṭhīvanaṁ ca

“Od té doby, co jsem zaměstnaný transcendentální láskyplnou službou Kṛṣṇovi a nacházím v Něm stále novou blaženost, si při pomyšlení na sexuální požitek musím odplivnout a rty se mi zkřiví odporem.” Pohlavní touhu lze ukončit jedině tím, že si je člověk plně vědom Kṛṣṇy. Jinak to není možné. Dokud živá bytost touží po sexu, musí měnit těla jedno za druhým, aby si v nich užívala sexu. Ta se sice liší, ale sex zůstává stále stejný. Proto je řečeno: punaḥ punaś carvita-carvaṇānām. Ti, kdo velice lpí na sexu, transmigrují z jednoho těla do druhého, aby se zaměstnávali stále tím samým-žvýkáním přežvýkaného. Zakoušejí sexuální požitek v těle psa, sexuální požitek v těle prasete, sexuální požitek v těle poloboha atd.