Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.14.9

Verš

tyaja tyajāśu duṣprajñe
mat-kṣetrād āhitaṁ paraiḥ
nāhaṁ tvāṁ bhasmasāt kuryāṁ
striyaṁ sāntānike ’sati

Synonyma

tyaja — poroď; tyaja — poroď; āśu — ihned; duṣprajñe — ty hloupá ženo; mat-kṣetrāt — z lůna, které jsem měl oplodnit já; āhitam — počaté; paraiḥ — jinými; na — ne; aham — já; tvām — tebe; bhasmasāt — spálenou na popel; kuryām — učiním; striyam — protože jsi žena; sāntānike — toužící po dítěti; asati — i když jsi nemravná.

Překlad

Bṛhaspati řekl: “Ty hloupá ženo, tvé lůno, které jsem měl oplodnit já, již oplodnil někdo jiný. Okamžitě to dítě poroď! Poroď je hned! Ujišťuji tě, že tě nespálím na popel, až to učiníš. I když jsi necudná, vím, že jsi chtěla mít syna, a proto tě nepotrestám.”

Význam

Tārā byla provdaná za Bṛhaspatiho, a jako počestná žena tedy měla být oplodněna jím. Nechala se však oplodnit Somou, bohem Měsíce, a proto byla nevěrná. I když ji Bṛhaspati od Brahmy přijal, jakmile viděl, že je těhotná, chtěl, aby svého syna ihned porodila. Tārā se svého manžela velice bála a myslela si, že ji možná po porodu potrestá. Bṛhaspati ji proto ujistil, že ji nebude trestat, neboť přestože byla necudná a otěhotněla nezákonně, přála si mít syna.