Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.14.36

Verš

urvaśy uvāca
mā mṛthāḥ puruṣo ’si tvaṁ
mā sma tvādyur vṛkā ime
kvāpi sakhyaṁ na vai strīṇāṁ
vṛkāṇāṁ hṛdayaṁ yathā

Synonyma

urvaśī uvāca — Urvaśī řekla; — ne; mṛthāḥ — vzdávej se života; puruṣaḥ — muž; asi — jsi; tvam — ty; sma — nedopusť to; tvā — tebe; adyuḥ — mohou sežrat; vṛkāḥ — lišky; ime — tyto smysly (nebuď pod kontrolou svých smyslů); kva api — kdekoliv; sakhyam — přátelství; na — ne; vai — jistě; strīṇām — žen; vṛkāṇām — lišek; hṛdayam — srdce; yathā — jako.

Překlad

Urvaśī řekla: “Jsi muž, můj milý králi, jsi hrdina. Neunáhluj se a nevzdávej se života. Buď rozumný a nedovol smyslům, aby tě přemohly jako lišky. Nenech se jimi sežrat. Tím chci říci, že bys neměl svým smyslům podléhat. Místo toho by sis měl uvědomit, že srdce ženy se podobá liščímu. Navazovat přátelství se ženami se nevyplácí.”

Význam

Cāṇakya Paṇḍita kdysi radil: viśvāso naiva kartavyaḥ strīṣu rāja-kuleṣu ca-“Nikdy nevěř ženě a politikovi.” Každý, kdo nedosáhl duchovního vědomí, je podmíněný a pokleslý, o ženách, které jsou ještě méně inteligentní než muži, ani nemluvě. Ženy jsou přirovnávány k śūdrům a vaiśyům (striyo vaiśyās tathā śūdrāḥ). Na duchovní úrovni, kdy živá bytost dosáhla vědomí Kṛṣṇy, jsou si všichni rovni-muž, žena, śūdra či kdokoliv jiný. Jinak ale platí to, co řekla Urvaśī (která byla sama ženou, a proto znala ženskou povahu): srdce ženy se podobá srdci lstivé lišky. Pokud muž nedokáže ovládat své smysly, jistě těmto prohnaným liškám padne za oběť. Pokud však smysly ovládá, obětí žen a podobných prohnaných lišek se nestane. Cāṇakya Paṇḍita rovněž radil, že ten, kdo má manželku podobnou vychytralé lišce, musí ihned zanechat života hospodáře a odejít do lesa.

mātā yasya gṛhe nāsti
bhāryā cāpriya-vādinī
araṇyaṁ tena gantavyaṁ
yathāraṇyaṁ tathā gṛham

(Cāṇakya-śloka 57)

Kṛṣṇy si vědomí gṛhasthové si musejí dávat veliký pozor na ženy, které se podobají lstivým liškám. Pokud je manželka doma poslušná a následuje svého manžela v rozvíjení vědomí Kṛṣṇy, je domácnost vítaná. Jinak by se měl muž domova vzdát a odejít do lesa.

hitvātma-pātaṁ gṛham andha-kūpaṁ
vanaṁ gato yad dharim āśrayeta

Je třeba odejít do lesa a přijmout útočiště u lotosových nohou Hariho, Nejvyšší Osobnosti Božství.