Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.11.21

Verš

yasyāmalaṁ nṛpa-sadaḥsu yaśo ’dhunāpi
gāyanty agha-ghnam ṛṣayo dig-ibhendra-paṭṭam
taṁ nākapāla-vasupāla-kirīṭa-juṣṭa-
pādāmbujaṁ raghupatiṁ śaraṇaṁ prapadye

Synonyma

yasya — jehož (Pána Rāmacandry); amalam — neposkvrněná, hmotnými kvalitami nedotčená; nṛpa-sadaḥsu — na shromáždění velkých králů, jako byl Mahārāja Yudhiṣṭhira; yaśaḥ — slávu; adhunā api — ještě i dnes; gāyanti — opěvují; agha-ghnam — která ničí reakce za všechny hříchy; ṛṣayaḥ — velcí světci, jako například Mārkaṇḍeya; dik-ibha-indra-paṭṭam — jako ozdobná pokrývka slona, který dobyl všechny světové strany; tam — tomu; nāka-pāla — nebeských polobohů; vasu-pāla — pozemských králů; kirīṭa — helmicemi; juṣṭa — jsou uctívány; pāda-ambujam — jehož lotosové nohy; raghu-patim — Pánu Rāmacandrovi; śaraṇam — odevzdání se; prapadye — dávám.

Překlad

Neposkvrněná sláva a jméno Pána Rāmacandry, jež ničí reakce za všechny hříchy, jsou oslavovány na celém světě, tak jako ozdobná pokrývka vítězného slona, který dobyl všechny světové strany. Velcí světci, jako například Mārkaṇḍeya Ṛṣi, dodnes opěvují Jeho vlastnosti na shromáždění velkých králů, jako byl Mahārāja Yudhiṣṭhira. Všichni svatí králové a všichni polobozi, včetně Pána Śivy a Pána Brahmy, uctívají Pána tím, že se Mu klaní s helmicemi na svých hlavách. Skládám poklony Jeho lotosovým nohám.