Skip to main content

Synonyma

vasu-uttamaḥ-nejlepší mezi Vasuy (Bhīṣmadeva
vasu-uttamaḥ-nejlepší mezi Vasuy (Bhīṣmadeva) — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.9
vasu-dhe
má drahá planeto Země — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.22
vāsu-ghoṣa
Vāsudeva Ghoṣa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.88
vāsu kahe
Vāsudeva Datta řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.139
vasu-kāmaḥ
kdo chce velký majetek — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.2-7
prahrāda-nārada-vasu-pramukhaiḥ
v čele s Prahlādem, Nāradou a Uparicarou Vasuem — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.53-55
vasu-pāla
pozemských králů — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.21
rāmānanda vasu
Rāmānanda Vasu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.48
vasu rāmānanda
Rāmānanda Vasu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.252
vasu
bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.6, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.24-26, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.5
plodí. — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.22
poplatek. — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.56
Vasuovi — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.14
ochranu majetku — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.29
všechno bohatství. — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.6
Vasu — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.51
ṣaṭ-vasu
šesti druhů hmotného přepychu, jež skýtá požitek. — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.26
vāṇīnātha vasu
Vāṇīnātha Vasu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.81