Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.10.39-40

Verš

pāduke nyasya purataḥ
prāñjalir bāṣpa-locanaḥ
tam āśliṣya ciraṁ dorbhyāṁ
snāpayan netrajair jalaiḥ
rāmo lakṣmaṇa-sītābhyāṁ
viprebhyo ye ’rha-sattamāḥ
tebhyaḥ svayaṁ namaścakre
prajābhiś ca namaskṛtaḥ

Synonyma

pāduke — dva dřevěné sandály; nyasya — poté, co položil; purataḥ — před Nejvyššího Pána, Rāmacandru; prāñjaliḥ — se sepjatýma rukama; bāṣpa-locanaḥ — se slzami v očích; tam — Jeho, Bharatu; āśliṣya — objímající; ciram — dlouho; dorbhyām — svými dvěma pažemi; snāpayan — koupající; netra-jaiḥ — řinoucí se Mu z očí; jalaiḥ — vodou; rāmaḥ — Pán Rāmacandra; lakṣmaṇa-sītābhyām — s Lakṣmaṇem a matkou Sītou; viprebhyaḥ — učeným brāhmaṇům; ye — i dalším, kteří; arha-sattamāḥ — zasluhovali uctívání; tebhyaḥ — jim; svayam — osobně; namaḥ-cakre — vzdal uctivé poklony; prajābhiḥ — občany; ca — a; namaḥ-kṛtaḥ — byl uctěn.

Překlad

Poté, co Pán Bharata položil před Pána Rāmacandru Jeho sandály ze dřeva, stál před Ním se sepjatýma rukama a slzami v očích. Pán Rāmacandra Ho oběma pažemi dlouze objal a přitom Ho koupal ve svých slzách. V doprovodu matky Sīty a Lakṣmaṇa pak Pán Rāmacandra vzdal uctivé poklony učeným brāhmaṇům a starším členům rodiny a všichni obyvatelé Ayodhyi se Mu s úctou klaněli.