Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.10.41

Verš

dhunvanta uttarāsaṅgān
patiṁ vīkṣya cirāgatam
uttarāḥ kosalā mālyaiḥ
kiranto nanṛtur mudā

Synonyma

dhunvantaḥ — mávající; uttara-āsaṅgān — svrchní oděvy zakrývající tělo; patim — Pána; vīkṣya — když spatřili; cira-āgatam — který se navrátil po mnoha letech vyhnanství; uttarāḥ kosalāḥ — obyvatelé Ayodhyi; mālyaiḥ kirantaḥ — předávající Mu girlandy; nanṛtuḥ — začali tančit; mudā — s velkou radostí.

Překlad

Když občané Ayodhyi viděli, že se jejich král po dlouhé nepřítomnosti vrací, dávali Mu květinové girlandy, mávali svrchními oděvy a s velkou radostí tančili.