Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.5.33

Verš

ambhas tu yad-reta udāra-vīryaṁ
sidhyanti jīvanty uta vardhamānāḥ
lokā yato ’thākhila-loka-pālāḥ
prasīdatāṁ naḥ sa mahā-vibhūtiḥ

Synonyma

ambhaḥ — zásoby vody, které můžeme vidět na této a jiných planetách; tu — ale; yat-retaḥ — Jeho semeno; udāra-vīryam — tak mocné; sidhyanti — jsou zplozeny; jīvanti — žijí; uta — vskutku; vardhamānāḥ — vzkvétají; lokāḥ — všechny tři světy; yataḥ — z čeho; atha — také; akhila-loka-pālāḥ — všichni polobozi v celém vesmíru; prasīdatām — kéž je spokojen; naḥ — s námi; saḥ — On; mahā-vibhūtiḥ — osoba s nekonečnou energií.

Překlad

Celý vesmírný projev vzešel z vody, a díky vodě zde žijí a vyvíjejí se všechny živé bytosti. Tato voda není ničím jiným než semenem Nejvyšší Osobnosti Božství. Kéž je tedy Nejvyšší Pán, který vlastní nesmírnou energii, s námi spokojen!

Význam

Obrovské množství vody na této a jiných planetách nevzniká smíšením vodíku a kyslíku — bez ohledu na teorie takzvaných vědců. Někdy je voda popsána jako pot a jindy jako semeno Nejvyšší Osobnosti Božství. Z ní se vyvíjejí všechny živé bytosti a díky ní žijí a rostou. Nebýt vody, všechen život by zanikl. Je zdrojem života všech a na celém světě jí máme tolik díky milosti Nejvyšší Osobnosti Božství.