Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.12.22

Verš

tāṁ vīkṣya deva iti kanduka-līlayeṣad-
vrīḍāsphuṭa-smita-visṛṣṭa-kaṭākṣa-muṣṭaḥ
strī-prekṣaṇa-pratisamīkṣaṇa-vihvalātmā
nātmānam antika umāṁ sva-gaṇāṁś ca veda

Synonyma

tām — Ji; vīkṣya — když zpozoroval; devaḥ — Pán Śambhu; iti — takto; kanduka-līlayā — tím, jak si hrála s míčem; īṣat — nepatrným; vrīḍā — stydlivostí; asphuṭa — nepříliš výrazným; smita — s úsměvem; visṛṣṭa — vyslanými; kaṭākṣa-muṣṭaḥ — poražen pohledy; strī-prekṣaṇa — tím, jak hleděl na tuto půvabnou ženu; pratisamīkṣaṇa — a jak se Ona stále dívala na něho; vihvala-ātmā — jehož mysl byla vzrušená; na — ne; ātmānam — sebe; antike — (nacházející se) poblíž; umām — svou manželku, matku Umu; sva-gaṇān ca — a své společníky; veda — Pán Śiva vnímal.

Překlad

Zatímco Pán Śiva pozoroval, jak si půvabná žena hraje s míčem, občas na něho pohlédla a nepatrně se stydlivě usmála. Jak se na ní díval a Ona hleděla na něho, zapomněl na sebe, na svou pohlednou manželku Umu a také na své společníky stojící opodál.

Význam

Hmotná pouta tohoto světa fungují tak, že nádherná žena dokáže uchvátit urostlého muže a že pohledný muž dovede uchvátit půvabnou ženu. Takové věci se začaly dít, když Pán Śiva pozoroval krásnou dívku, jež si hrála s míčem. Při takových činnostech velice výrazně působí vliv Amora. Když oba partneři pohlížejí jeden na druhého a pohybují obočím, jejich chtivé touhy čím dál více rostou. Právě k takovému vzájemnému probuzení chtíče došlo mezi Pánem Śivou a touto krásnou ženou, přestože hned vedle Śivy stála Umā a jeho společníci. Takto se muž a žena v hmotném světě navzájem přitahují. Na Pána Śivu by tato přitažlivost ve skutečnosti neměla působit, ale stal se obětí okouzlující síly Pána Viṣṇua. Ṛṣabhadeva vysvětluje povahu přitažlivosti způsobené chtíčem takto:

puṁsaḥ striyā mithunī-bhāvam etaṁ
tayor mitho hṛdaya-granthim āhuḥ
ato gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair
janasya moho 'yam ahaṁ mameti

“Vzájemná přitažlivost mezi mužem a ženou je podstatou hmotné existence. Vlivem této mylné představy, která spoutává srdce muže a ženy dohromady, začíná být člověk přitahován ke svému tělu, domovu, majetku, dětem, příbuzným a bohatství. Zvětšuje svou životní iluzi a uvažuje v pojmech ,já a moje’.” (Bhāg. 5.5.8) Když si muž a žena vyměňují chtivé pocity, stanou se oba oběťmi a budou různými způsoby připoutáni k tomuto hmotnému světu.