Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.12.1-2

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
vṛṣa-dhvajo niśamyedaṁ
yoṣid-rūpeṇa dānavān
mohayitvā sura-gaṇān
hariḥ somam apāyayat
vṛṣam āruhya giriśaḥ
sarva-bhūta-gaṇair vṛtaḥ
saha devyā yayau draṣṭuṁ
yatrāste madhusūdanaḥ

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; vṛṣa-dhvajaḥ — Pán Śiva, který jezdí na býku; niśamya — když slyšel; idam — tuto (novinu); yoṣit-rūpeṇa — tím, že přijal podobu ženy; dānavān — démony; mohayitvā — okouzlil; sura-gaṇān — polobohům; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; somam — nektar; apāyayat — nechal pít; vṛṣam — na býka; āruhya — nasedl; giriśaḥ — Pán Śiva; sarva — všemi; bhūta-gaṇaiḥ — duchy; vṛtaḥ — obklopený; saha devyā — s Umou; yayau — vydal se; draṣṭum — shlédnout; yatra — kde; āste — sídlí; madhusūdanaḥ — Pán Viṣṇu.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Śrī Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, v podobě ženy okouzlil démony a umožnil polobohům vypít nektar. Když Pán Śiva, který jezdí na býku, slyšel o těchto zábavách, vydal se na místo, kde sídlí Nejvyšší Pán Madhusūdana. Vypravil se tam v doprovodu své manželky, Umy, a obklopen duchy, svými společníky, aby mohl shlédnout Pánovu ženskou podobu.