Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.9

Verš

vatsa prahrāda bhadraṁ te
satyaṁ kathaya mā mṛṣā
bālān ati kutas tubhyam
eṣa buddhi-viparyayaḥ

Synonyma

vatsa — milý synu; prahrāda — Prahlāde; bhadram te — požehnání a štěstí tobě; satyam — pravdu; kathaya — pověz; — ne; mṛṣā — lež; bālān ati — přecházející ostatní démonské chlapce; kutaḥ — odkud; tubhyam — k tobě; eṣaḥ — toto; buddhi — inteligence; viparyayaḥ — znečištění.

Překlad

Milý synu Prahlāde, přejeme ti klid a štěstí. Laskavě nám nelži. Odpověz po pravdě. Chlapci, které vidíš, nejsou jako ty, neboť nemluví scestně. Jak ses dostal k tomuto učení? Jak se mohlo stát, že byla tvá inteligence takto znečištěna?

Význam

Prahlāda Mahārāja byl ještě chlapec, a jeho učitelé si proto mysleli, že když ho upokojí, tak ihned poví pravdu a prozradí, jak tam přišli vaiṣṇavové a učili ho oddané službě. Bylo samozřejmě udivující, že ostatní synové Daityů ve stejné škole nebyli znečištěni; jediný údajně znečištěný učením vaiṣṇavů byl Prahlāda Mahārāja. Prvořadou povinností učitelů bylo vyzvědět, kdo byli ti vaiṣṇavové, kteří přišli Prahlāda učit a poskvrnit jeho inteligenci.