Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.10

Verš

buddhi-bhedaḥ para-kṛta
utāho te svato ’bhavat
bhaṇyatāṁ śrotu-kāmānāṁ
gurūṇāṁ kula-nandana

Synonyma

buddhi-bhedaḥ — znečištění inteligence; para-kṛtaḥ — způsobené nepřáteli; utāho — nebo; te — tebe; svataḥ — tebou samotným; abhavat — bylo; bhaṇyatām — nechť je řečeno; śrotu-kāmānām — nám, kteří máme velkou touhu to slyšet; gurūṇām — všichni tvoji učitelé; kula-nandana — ó nejlepší z vaší rodiny.

Překlad

Ó nejlepší z vaší rodiny, způsobil sis toto znečištění své inteligence sám, nebo je dílem nepřátel? Jsme tvoji učitelé a velmi si to přejeme od tebe slyšet. Prosíme, řekni nám pravdu.

Význam

Prahlādovi učitelé žasli, jak mohl malý chlapec vykládat tak vznešenou vaišnavskou filozofii. Ptali se ho proto na vaiṣṇavy, kteří ho jistě museli tajně učit. Snažili se dosáhnout toho, aby tito vaiṣṇavové byli zatčeni a v přítomnosti Prahlādova otce Hiraṇyakaśipua zabiti.