Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.2.4-5

Verš

bho bho dānava-daiteyā
dvimūrdhaṁs tryakṣa śambara
śatabāho hayagrīva
namuce pāka ilvala
vipracitte mama vacaḥ
puloman śakunādayaḥ
śṛṇutānantaraṁ sarve
kriyatām āśu mā ciram

Synonyma

bhoḥ — ó; bhoḥ — ó; dānava-daiteyāḥ — Dānavové a Daityové; dvi-mūrdhan — Dvimūrdho (dvouhlavý); tri-akṣa — Tryakṣo (tříoký); śambara — Śambaro; śata-bāho — Śatabāhu (storuký); hayagrīva — Hayagrīvo (s hlavou koně); namuce — Namuci; pāka — Pāko; ilvala — Ilvalo; vipracitte — Vipracitti; mama — má; vacaḥ — slova; puloman — Pulomo; śakuna — Śakuno; ādayaḥ — a další; śṛṇuta — poslouchejte; anantaram — poté; sarve — vše; kriyatām — nechť je učiněno; āśu — rychle; — ne; ciram — ztrácejte čas.

Překlad

Ó Dānavové a Daityové! Ó Dvimūrdho, Tryakṣo, Śambaro a Śatabāhu! Ó Hayagrīvo, Namuci, Pāko a Ilvalo! Ó Vipracitti, Pulomane, Śakuno a další démoni! Všichni mě pozorně poslouchejte a pak neprodleně jednejte podle mých slov.