Skip to main content

Sloka 2

Text 2

Verš

Texto

āha cedaṁ ruṣā pūrṇaḥ
sandaṣṭa-daśana-cchadaḥ
kopojjvaladbhyāṁ cakṣurbhyāṁ
nirīkṣan dhūmram ambaram
āha cedaṁ ruṣā pūrṇaḥ
sandaṣṭa-daśana-cchadaḥ
kopojjvaladbhyāṁ cakṣurbhyāṁ
nirīkṣan dhūmram ambaram

Synonyma

Palabra por palabra

āha — řekl; ca — a; idam — toto; ruṣā — zlosti; pūrṇaḥ — plný; sandaṣṭa — skousnuté; daśana-chadaḥ — jehož rty; kopa-ujjvaladbhyām — planoucíma hněvem; cakṣurbhyām — očima; nirīkṣan — hleděl na; dhūmram — plné dýmu; ambaram — nebe.

āha — dijo; ca — y; idam — este; ruṣā — con ira; pūrṇaḥ — lleno; sandaṣṭa — mordidos; daśana-chadaḥ — cuyos labios; kopa-ujjvaladbhyām — ardiendo de ira; cakṣurbhyām — con ojos; nirīkṣan — mirar a; dhūmram — humeante; ambaram — el cielo.

Překlad

Traducción

Hiraṇyakaśipu se vzteky kousal do rtů a oči mu planuly hněvem. Upřel je na nebe a tím způsobil, že ho celé zahalil dým. Poté začal hovořit.

Mordiéndose los labios de rabia, Hiraṇyakaśipu miró al cielo. La ira de sus ojos era tan ardiente, que llenó todo el cielo de humo. Entonces comenzó a hablar.

Význam

Significado

Je obvyklé, že démon je závistivý a nepřátelský vůči Nejvyšší Osobnosti Božství. Tento postoj odrážely Hiraṇyakaśipuovy vnější tělesné rysy, když uvažoval, jak zabít Pána Viṣṇua a zpustošit Jeho království, Vaikuṇṭhaloku.

Como suele suceder, el demonio siente envidia de la Suprema Personalidad de Dios y se muestra hostil con Él. Este verso describe el aspecto de Hiraṇyakaśipu mientras meditaba en la forma de matar al Señor Viṣṇu y destruir Su reino, Vaikuṇṭhaloka.