Skip to main content

Sloka 2

ТЕКСТ 2

Verš

Текст

āha cedaṁ ruṣā pūrṇaḥ
sandaṣṭa-daśana-cchadaḥ
kopojjvaladbhyāṁ cakṣurbhyāṁ
nirīkṣan dhūmram ambaram
ха чеда руш пӯра
сандаша-даана-ччхада
коподжджваладбхй чакшурбхй
нирӣкшан дхӯмрам амбарам

Synonyma

Пословный перевод

āha — řekl; ca — a; idam — toto; ruṣā — zlosti; pūrṇaḥ — plný; sandaṣṭa — skousnuté; daśana-chadaḥ — jehož rty; kopa-ujjvaladbhyām — planoucíma hněvem; cakṣurbhyām — očima; nirīkṣan — hleděl na; dhūmram — plné dýmu; ambaram — nebe.

ха — сказал; ча — и; идам — это; руш — с гневом; пӯра — полный; сандаша — кусаемые; даана-чхада — тот, губы которого; копа-уджджваладбхйм — сверкающими от ярости; чакшурбхйм — глазами; нирӣкшан — оглядывающий; дхӯмрам — дымное; амбарам — небо.

Překlad

Перевод

Hiraṇyakaśipu se vzteky kousal do rtů a oči mu planuly hněvem. Upřel je na nebe a tím způsobil, že ho celé zahalil dým. Poté začal hovořit.

Кипя от ярости и кусая губы, Хираньякашипу устремил к небу сверкающий гневом взгляд, от которого весь небосклон заволокло дымом. Затем он начал говорить.

Význam

Комментарий

Je obvyklé, že démon je závistivý a nepřátelský vůči Nejvyšší Osobnosti Božství. Tento postoj odrážely Hiraṇyakaśipuovy vnější tělesné rysy, když uvažoval, jak zabít Pána Viṣṇua a zpustošit Jeho království, Vaikuṇṭhaloku.

Как правило, демоны завидуют Верховному Господу и ненавидят Его. В этом стихе описываются внешние проявления того состояния, в котором пребывал Хираньякашипу, когда обдумывал свое намерение убить Господа Вишну и разорить Его царство, Вайкунтхалоку.