Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.2.2

Verš

āha cedaṁ ruṣā pūrṇaḥ
sandaṣṭa-daśana-cchadaḥ
kopojjvaladbhyāṁ cakṣurbhyāṁ
nirīkṣan dhūmram ambaram

Synonyma

āha — řekl; ca — a; idam — toto; ruṣā — zlosti; pūrṇaḥ — plný; sandaṣṭa — skousnuté; daśana-chadaḥ — jehož rty; kopa-ujjvaladbhyām — planoucíma hněvem; cakṣurbhyām — očima; nirīkṣan — hleděl na; dhūmram — plné dýmu; ambaram — nebe.

Překlad

Hiraṇyakaśipu se vzteky kousal do rtů a oči mu planuly hněvem. Upřel je na nebe a tím způsobil, že ho celé zahalil dým. Poté začal hovořit.

Význam

Je obvyklé, že démon je závistivý a nepřátelský vůči Nejvyšší Osobnosti Božství. Tento postoj odrážely Hiraṇyakaśipuovy vnější tělesné rysy, když uvažoval, jak zabít Pána Viṣṇua a zpustošit Jeho království, Vaikuṇṭhaloku.