Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.13.45

Verš

svātma-vṛttaṁ mayetthaṁ te
suguptam api varṇitam
vyapetaṁ loka-śāstrābhyāṁ
bhavān hi bhagavat-paraḥ

Synonyma

sva-ātma-vṛttam — informace o průběhu seberealizace; mayā — mnou; ittham — takto; te — tobě; su-guptam — nesmírně důvěrné; api — ačkoliv; varṇitam — vysvětlené; vyapetam — bez; loka-śāstrābhyām — mínění obyčejných lidí nebo obyčejné literatury; bhavān — ty; hi — zajisté; bhagavat-paraḥ — který jsi v úplnosti poznal Osobnost Božství.

Překlad

Prahlāde Mahārāji, jsi realizovaná duše a oddaný Nejvyššího Pána. Nedbáš na veřejné mínění ani na takzvaná písma. Z tohoto důvodu jsem ti bez váhání vyložil, jak jsem dosáhl seberealizace.

Význam

Ten, kdo je skutečně oddaným Kṛṣṇy, se nestará o takzvané veřejné mínění a védské či filozofické spisy. Prahlāda Mahārāja, který mezi takové oddané patří, vždy odmítal falešné učení svého otce a takzvaných učitelů, kteří dostali za úkol ho učit. Místo toho prostě následoval pokyny Nārady Muniho, svého gurua, a tak zůstával vždy neochvějným oddaným. To je přirozená vlastnost inteligentního oddaného. Śrīmad-Bhāgavatam učí: yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ. Ten, kdo je velmi inteligentní, musí vědět, že ve své pravé podstatě je věčným Kṛṣṇovým služebníkem, připojit se k hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a neustále zpívat svaté jméno Pána: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.