Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.63

Verš

etāvān eva manujair
yoga-naipuṇya-buddhibhiḥ
svārthaḥ sarvātmanā jñeyo
yat parātmaika-darśanam

Synonyma

etāvān — natolik; eva — vskutku; manujaiḥ — lidskými bytostmi; yoga — spojením s Nejvyšším prostřednictvím bhakti-yogy; naipuṇya — kvalifikované; buddhibhiḥ — které mají inteligenci; sva-arthaḥ — konečný cíl života; sarva-ātmanā — všemi prostředky; jñeyaḥ — být poznán; yat — který; para — transcendentálního Pána; ātma — a duše; eka — totožnosti; darśanam — porozumění.

Překlad

Ti, kdo se snaží dosáhnout konečného cíle života, musí znalecky pozorovat Svrchovanou Absolutní Osobu a živou bytost, jež jsou kvalitativně totožné ve svém vztahu části a celku. To je nejvyšší pochopení života; žádná vyšší pravda neexistuje.