Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.64

Verš

tvam etac chraddhayā rājann
apramatto vaco mama
jñāna-vijñāna-sampanno
dhārayann āśu sidhyasi

Synonyma

tvam — ty; etat — toto; śraddhayā — s velkou vírou a věrností; rājan — ó králi; apramattaḥ — aniž bys podlehl šílenství nebo se odchýlil a přijal jakýkoliv jiný závěr; vacaḥ — pokyn; mama — ode Mne; jñāna-vijñāna-sampannaḥ — plně si vědom poznání a jeho praktického uplatnění v životě; dhārayan — přijímající; āśu — velice brzy; sidhyasi — dosáhneš nejvyšší dokonalosti.

Překlad

Ó králi, přijmeš-li tento Můj závěr a bez připoutanosti k hmotnému požitku Mě budeš s velkou vírou následovat — čímž se kvalifikuješ a budeš si plně vědom poznání a jeho praktického uplatnění v životě—dosáhneš nejvyšší dokonalosti tím, že ke Mně dospěješ.