Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.65

Verš

śrī-śuka uvāca
āśvāsya bhagavān itthaṁ
citraketuṁ jagad-guruḥ
paśyatas tasya viśvātmā
tataś cāntardadhe hariḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; āśvāsya — ujišťující; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; ittham — takto; citraketum — krále Citraketua; jagat-guruḥ — nejvyšší duchovní mistr; paśyataḥ — zatímco hleděl na; tasya — on; viśva-ātmā — Nadduše celého vesmíru; tataḥ — odtamtud; ca — také; antardadhe — zmizel; hariḥ — Pán Hari.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když Nejvyšší Pán, Osobnost Božství — Jenž je svrchovaný duchovní mistr, Nejvyšší Duše, Saṅkarṣaṇa — poučil Citraketua a ujistil ho o dosažení dokonalosti, zmizel z onoho místa před královými zraky.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šestnácté kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Král Citraketu se setkává s Nejvyšším Pánem”.