Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.35

Verš

vavarṣa kāmān anyeṣāṁ
parjanya iva dehinām
dhanyaṁ yaśasyam āyuṣyaṁ
kumārasya mahā-manāḥ

Synonyma

vavarṣa — zaplavoval, rozdával milodary; kāmān — všechny žádoucí věci; anyeṣām — jiných; parjanyaḥ — mrak; iva — jako; dehinām — všech živých bytostí; dhanyam — s touhou zvětšit bohatství; yaśasyam — zvětšit slávu; āyuṣyam — a zvětšit délku života; kumārasya — novorozeného dítěte; mahā-manāḥ — velkomyslný král Citraketu.

Překlad

Stejně jako mrak sesílá vodu na zemi bez rozlišování, velkomyslný král Citraketu s touhou zvětšit slávu, bohatství a délku života svého syna rozdával jako déšť veškeré kýžené věci každému.