Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.36

Verš

kṛcchra-labdhe ’tha rājarṣes
tanaye ’nudinaṁ pituḥ
yathā niḥsvasya kṛcchrāpte
dhane sneho ’nvavardhata

Synonyma

kṛcchra — s velkými potížemi; labdhe — získaný; atha — poté; rāja-ṛṣeḥ — zbožného krále Citraketua; tanaye — k synovi; anudinam — den za dnem; pituḥ — otce; yathā — přesně jako; niḥsvasya — chudého člověka; kṛcchra-āpte — získané po velkých potížích; dhane — k bohatství; snehaḥ — láska; anvavardhata — vzrůstala.

Překlad

Když chudý člověk získá s velkými potížemi nějaké peníze, jeho zalíbení v nich ze dne na den vzrůstá. Podobně když král Citraketu po velkých nesnázích obdržel syna, jeho láska k němu rostla každým dnem.