Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.11.14

Verš

śrī-vṛtra uvāca
diṣṭyā bhavān me samavasthito ripur
yo brahma-hā guru-hā bhrātṛ-hā ca
diṣṭyānṛṇo ’dyāham asattama tvayā
mac-chūla-nirbhinna-dṛṣad-dhṛdācirāt

Synonyma

śrī-vṛtraḥ uvāca — velký hrdina Vṛtrāsura řekl; diṣṭyā — mám to štěstí; bhavān — ty, ó pane; me — mnou; samavasthitaḥ — nacházející se (před); ripuḥ — můj nepřítel; yaḥ — kdo; brahma- — vrah brāhmaṇy; guru- — vrah svého gurua; bhrātṛ- — vrah mého bratra; ca — také; diṣṭyā — mám to štěstí; anṛṇaḥ — zbavený dluhu (vůči svému bratrovi); adya — dnes; aham — já; asat-tama — ty nejodpornější ničemo; tvayā — skrze tebe; mat-śūla — mým trojzubcem; nirbhinna — probodnuté; dṛṣat — jako kámen; hṛdā — jehož srdce; acirāt — velice brzy.

Překlad

Śrī Vṛtrāsura řekl: Mám to štěstí, že vrah brāhmaṇy, vrah svého gurua — a zároveň vrah mého bratra — nyní stojí přede mnou jako můj nepřítel. Ó ty nejodpornější ničemo, až probodnu tvé kamenné srdce svým trojzubcem, zbavím se dluhu vůči svému bratrovi.