Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.11.15

Verš

yo no ’grajasyātma-vido dvijāter
guror apāpasya ca dīkṣitasya
viśrabhya khaḍgena śirāṁsy avṛścat
paśor ivākaruṇaḥ svarga-kāmaḥ

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; naḥ — náš; agra-jasya — staršího bratra; ātma-vidaḥ — který byl plně seberealizovaný; dvi-jāteḥ — kvalifikovaný brāhmaṇa; guroḥ — tvůj duchovní mistr; apāpasya — prostý všech hříšných činností; ca — také; dīkṣitasya — určený jako iniciátor tvé yajñi; viśrabhya — důvěřivě; khaḍgena — tvým mečem; śirāṁsi — hlavy; avṛścat — setnuté; paśoḥ — zvířete; iva — jako; akaruṇaḥ — nemilosrdný; svarga-kāmaḥ — toužící po nebeských planetách.

Překlad

Jen abys mohl žít na nebeských planetách, zabil jsi mého staršího bratra — seberealizovaného, kvalifikovaného brāhmaṇu, na kterém nebyla ani stopa hříchu a který byl určen za tvého hlavního kněze. Byl tvým duchovním mistrem, ale přestože jsi mu svěřil vykonání své oběti, později jsi mu nemilosrdně setnul hlavy jako zvířeti.