Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.9.8

Verš

pitary uparate bhrātara enam atat-prabhāva-vidas trayyāṁ vidyāyām eva paryavasita-matayo na para-vidyāyāṁ jaḍa-matir iti bhrātur anuśāsana-nirbandhān nyavṛtsanta.

Synonyma

pitari uparate — po smrti otce; bhrātaraḥ — nevlastní bratři; enam — k tomuto Bharatovi (Jaḍa Bharatovi); a-tat-prabhāva-vidaḥ — aniž by chápali jeho vznešené postavení; trayyām — tří Ved; vidyāyām — u hmotného poznání týkajícího se obřadů; eva — jistě; paryavasita — setrvávající; matayaḥ — jejichž mysl; na — ne; para-vidyāyām — v transcendentálním poznání duchovního života (oddané službě); jaḍa-matiḥ — nanejvýš omezená inteligence; iti — takto; bhrātuḥ — jejich bratra (Jaḍa Bharatu); anuśāsana-nirbandhāt — se snahou učit; nyavṛtsanta — přestali.

Překlad

Devět nevlastních bratrů Jaḍa Bharaty po otcově smrti upustilo od snahy dát svému bratrovi úplné vzdělání, neboť si o něm mysleli, že je tupý a nemá žádný mozek. Sami byli vyškolení ve třech Vedách — Ṛg, Sāma a Yajur Vedě, jež značně povzbuzují k plodonosnému jednání—a naprosto postrádali duchovní poznání o oddané službě Pánu. Nemohli proto vznešené postavení Jaḍa Bharaty pochopit.