Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.16.24

Verš

evaṁ kumuda-nirūḍho yaḥ śatavalśo nāma vaṭas tasya skandhebhyo nīcīnāḥ payo-dadhi-madhu-ghṛta-guḍānnādy-ambara-śayyāsanābharaṇādayaḥ sarva eva kāma-dughā nadāḥ kumudāgrāt patantas tam uttareṇelāvṛtam upayojayanti.

Synonyma

evam — takto; kumuda-nirūḍhaḥ — rostoucí na hoře jménem Kumuda; yaḥ — ten; śata-valśaḥ nāma — strom zvaný Śatavalśa (protože má stovky nových kmenů); vaṭaḥ — banyán; tasya — jeho; skandhebhyaḥ — ze silných větví; nīcīnāḥ — stékající; payaḥ — mléko; dadhi — jogurt; madhu — med; ghṛta — přečištěné máslo; guḍa — melasa; anna — obilí; ādi — a tak dále; ambara — oděvy; śayyā — lůžka; āsana — sedátka; ābharaṇa-ādayaḥ — nesoucí ozdoby a tak dále; sarve — vše; eva — jistě; kāma-dughāḥ — plnící všechna přání; nadāḥ — velké řeky; kumuda-agrāt — z vrcholku hory Kumudy; patantaḥ — padající; tam — na tu; uttareṇa — na severní stranu; ilāvṛtam — zemi zvané Ilāvṛta-varṣa; upayojayanti — přinášejí štěstí.

Překlad

Na hoře jménem Kumuda se tyčí velký banyán, který se nazývá Śatavalśa, protože má sto hlavních větví. Z těchto větví se spouští mnoho kořenů, z nichž vytéká mnoho řek. Tyto řeky stékají z vrcholku hory na severní stranu Ilāvṛta-varṣi ve prospěch těch, kdo tam žijí. Všichni lidé mají díky těmto řekám velké zásoby mléka, jogurtu, medu, přečištěného másla (ghí), melasy, obilí, oděvů, lůžek, sedátek a ozdob. Je jim v hojném množství dodáváno vše, po čem touží, aby mohli žít v blahobytu, a proto jsou velice šťastní.

Význam

Prosperita lidstva nezávisí na démonské civilizaci, jež nemá žádnou kulturu a poznání, ale jen obrovské mrakodrapy a velké automobily, které se bez ustání řítí po dálnicích. Dary přírody jsou dostačující. Obyvatelé jsou skutečně bohatí, je-li hojnost mléka, jogurtu, medu, obilí, ghí, melasy, dhotí, sárí, lůžek, sedátek a ozdob. Když zemi zaplavuje dostatečné množství vody z řek, lze získat všechny tyto věci a ničeho nebude nedostatek. To vše ovšem závisí na vykonávání oběti, jak je popsáno ve védské literatuře.

annād bhavanti bhūtāni
parjanyād anna-sambhavaḥ
yajñād bhavati parjanyo
yajñaḥ karma-samudbhavaḥ

“Všechna živá těla závisejí na obilí, jehož růst zajišťují deště. Deště přicházejí díky yajñi (oběti) a yajña se rodí z vykonávání předepsaných povinností.” To jsou předpisy dané v Bhagavad-gītě (3.14). Budou-li se lidé řídit těmito zásadami v plném vědomí Kṛṣṇy, jejich společnost bude prosperovat a budou šťastní v tomto i příštím životě.