Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.11.13-14

Verš

kṣetrajña ātmā puruṣaḥ purāṇaḥ
sākṣāt svayaṁ jyotir ajaḥ pareśaḥ
nārāyaṇo bhagavān vāsudevaḥ
sva-māyayātmany avadhīyamānaḥ
yathānilaḥ sthāvara-jaṅgamānām
ātma-svarūpeṇa niviṣṭa īśet
evaṁ paro bhagavān vāsudevaḥ
kṣetrajña ātmedam anupraviṣṭaḥ

Synonyma

kṣetra-jñaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ātmā — všeprostupující, přítomný všude; puruṣaḥ — neomezený vládce, který má nekonečnou moc; purāṇaḥ — původní; sākṣāt — Jehož lze vnímat nasloucháním od autorit a přímým vnímáním; svayam — osobní; jyotiḥ — projevuje Své tělesné paprsky (záři Brahmanu); ajaḥ — nezrozený; pareśaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; nārāyaṇaḥ — místo spočinutí všech živých bytostí; bhagavān — Osobnost Božství oplývající v plné míře šesti vznešenými vlastnostmi; vāsudevaḥ — útočiště všeho, projeveného i neprojeveného; sva-māyayā — Svou vlastní energií; ātmani — v Sobě Samotném nebo v obyčejných živých bytostech; avadhīyamānaḥ — existuje jako vládce; yathā — stejně jako; anilaḥ — vzduch; sthāvara — nehybných živých bytostí; jaṅgamānām — a pohyblivých živých bytostí; ātma-svarūpeṇa — Svou expanzí jako Nadduše; niviṣṭaḥ — vstoupil; īśet — ovládá; evam — takto; paraḥ — transcendentální; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; vāsudevaḥ — útočiště všeho; kṣetra-jñaḥ — známý jako kṣetrajña; ātmā — životní síla; idam — tohoto hmotného světa; anupraviṣṭaḥ — vstoupil do.

Překlad

Kṣetrajña může být dvojího druhu — živá bytost, jak bylo uvedeno výše, a Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který je popsán takto: Je všeprostupující příčinou stvoření. Je plný Sám v Sobě a nezávisí na druhých. Lze Ho vnímat nasloucháním a přímým vnímáním. Vydává Svou vlastní záři a nezakouší zrození, smrt, stáří ani nemoc. Je vládcem všech polobohů počínaje Pánem Brahmou. Nazývá se Nārāyaṇa a je útočištěm živých bytostí po zničení hmotného světa. Oplývá v plné míře všemi vznešenými vlastnostmi a vše hmotné spočívá v Něm; proto je známý jako Vāsudeva, Nejvyšší Osobnost Božství. Prostřednictvím Své vlastní energie je přítomný v srdcích všech živých bytostí, stejně jako se vzduch či životní síla nachází v tělech všech tvorů, pohyblivých i nehybných. Tímto způsobem ovládá tělo. Ve Svém částečném aspektu vstupuje Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, do všech těl a ovládá je.

Význam

Tyto údaje potvrzuje Bhagavad-gītā (15.15): sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca. Každou živou bytost ovládá svrchovaná bytost, Paramātmā, která sídlí v srdci každého. Touto Nadduší je puruṣa, puruṣa-avatār, Jenž tvoří hmotný svět. Prvním puruṣa-avatārem je Mahā-Viṣṇu, a ten je úplnou částí úplné části Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy. Kṛṣṇovou první expanzí je Baladeva, Jehož následnými expanzemi jsou Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Aniruddha a Pradyumna. Vāsudeva je původní příčinou brahmajyoti, jež je expanzí Jeho tělesných paprsků.

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-
koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Govindu, prvotního Pána, Jenž má nesmírnou moc. Třpytící se záře Jeho transcendentální podoby je neosobní Brahman, který je absolutní, úplný a neomezený a který projevuje bezpočet rozmanitých planet oplývajících různými druhy bohatství v mnoha miliónech vesmírů.” (Brahma-saṁhitā 5.40) Bhagavad-gītā popisuje Nejvyšší Osobnost Božství takto:

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

“Ve Své neprojevené podobě prostupuji celým tímto vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.” (Bg. 9.4)

To je postavení úplných expanzí Kṛṣṇy — všeprostupujícího Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumny a Aniruddhy.